Att hitta sin egen väg

Dagens bloggare är Malin Bergström som utexaminerades från Magisterprogrammet i kultur och kommunikation 2017 med huvudämnet historia. Hon berättar om sitt arbete som projektansvarig på Finlands Beneluxinstitut i Bryssel och om hur hon hittade dit.

Malin Bergstrom. Foto: Inka Hyvönen

Jag har aldrig varit den som tagit vanliga rutter i livet. Jag har gått längs märkliga banor, snabbat upp i svängarna, ibland snubblat i skarpa kurvor och skrapat knäna på rännstenarna. På samma gång har min livsrutt gett mig otaliga värdefulla upplevelser och jag är inte endast nöjd utan även stolt över den väg jag har valt. Den tog mig trots allt till där jag står idag.

Jag kom till Kulkom 2014 efter att ha befunnit mig ute arbetslivet i nästan åtta år efter min kandidatexamen. Liksom många andra vid Kulkom, började jag mina magisterstudier efter en längre studiepaus och med en utländsk studiebakgrund. Jag hade bott i England i nästan tio år och hade redan en någorlunda bred arbetserfarenhet. Jag hade bland annat arbetat på ett museum, och med marknadsföring och kommunikation inom industrisektorn. Några publikationer hade jag även fått till. Men på något sätt kändes det ändå som om jag hade tappat mitt mål och min väg till det som jag ville göra med mitt liv. Man blir lätt bekväm i sin rutin och då kan det vara svårt att ta sig tillbaka till skolbänken, men för mig var återvändandet till uni en mycket värdefull upplevelse.

Det som öppnades för mig var en värld som inte endast bestod av akademiska färdigheter, utan även olika ansvarsposter och nätverkande. Till skillnad från de universitet jag studerat vid i England, erbjöd Helsingfors universitet ett enormt utbud av studieaktiviteter, föreningar och studentpolitik, och den tvärvetenskapliga inriktningen på programmet sammanförde ämnen ur olika discipliner som gav nya insikter och perspektiv. Det var som om en ny flik öppnades på min gamla karta, och visade tydligt hur jag skulle gå för att nå mina mål. Och jag tog emot varje möjlighet – de facto sprang emot dem med öppna armar. Till exempel kursen Digital Humaniora gav mig färdigheter att söka ett sommarjobb på Teaterhögskolan där jag arbetade med digitala plattformer och läromaterial. Hela kursutbudet inom historia beredde vägen för möjligheten att skriva en historik för Svenska Kvinnoförbundets Helsingforsavdelning (publicerad 2018), tillsammans med en kollega från Kulkom, Anna von Bonsdorff. Dessutom gav min pro gradu avhandling en grund till en vetenskaplig artikel om samma ämne, som är på kommande i en större akademisk publikation.

Min tid som ordförande för ämnesföreningen Skald och som studentrepresentant i programmets styrgrupp, samt som tutor för nya studeranden, har gett mig starka erfarenheter inom projektförvaltning och kulturproduktion, samt utvecklat mina ledaregenskaper. Dessutom har jag knutit viktiga och underbara vänskapsband med studiekamrater och andra personer jag mött på vägen. Det är lustigt hur lätt det är skapa nätverk när man väl har tagit det första steget. Kulkom gav mig inte endast färdigheterna utan även självförtroendet jag behövde för att gå vidare med min karriär.

Projektet ”European Dreams of Modernity: 100 years” (2018) gjordes i samarbete med flera institut och organisationer och behandlade utvecklingen i Europa efter första världskriget. Programmet sträckte sig ända till Tankehörnan i Helsingfors. Foto: Annaliina Lassila.

Jag arbetar idag som projektansvarig på Finlands Beneluxinstitut i Bryssel, i Belgien. Institutet är ett av de 17 institut som finns inom Finlands kultur- och vetenskapsinstituts nätverk, och har Belgien, Nederländerna, Luxemburg, samt Finland som sina verksamhetsområden. Jag fick in foten där genom mitt arbete som praktikant på Finlands institut i Estland, som jag fick via praktikprogrammet vid Svenska kulturfonden efter att jag utexaminerades från MKK. Praktikplatsen var en fantastisk möjlighet att bekanta mig med institutens verksamhet och skaffa goda kontakter både inom institutens nätverk och på Finlands och Estlands kulturfält. Det som är speciellt bra med dessa praktikplatser, förutom möjligheten att bo utomlands och arbeta med kulturfrågor internationellt, är att instituten ger praktikanter chansen till konkret arbete inom kultursektorn med egna projekt och ansvarsområden. I mitt fall till exempel, arbetade jag inte endast som ”praktikant” på institutet utan hade titeln projektkoordinator.

Att gå från praktiserande projektkoordinator till anställd projektansvarig har gett mig möjligheten att ta det jag lärt mig under mina studier och under min tid i Estland till följande nivå. Idag ansvarar jag för flera spännande projekt på Beneluxinstitutet, samt institutets dagliga kommunikation, medan jag på samma gång fungerar som förman för institutets praktikanter. Ett av projekten är Re/defining Masculinities, vars program sträcker sig från Bryssel till Amsterdam och Helsingfors. Projektet faller under vårt årstema 2019, vilket är RE/definitions, eller OM/värderingar. Årestemat ger institutet möjligheten att organisera program som inte endast främjar kulturella samarbeten mellan våra länder, utan även strävar efter en samhällelig påverkan inom programmet. Utöver årstemat har institutet även fortlöpande stödprogram såsom TelepART och GoCommission, samt diverse samarbeten och mindre projekt som ständigt håller oss aktiva. Arbetet är alltså väldigt mångsidigt med flera grenar inom internationellt kulturarbete, och vi samarbetar med många intressanta organisationer och institutioner, som till exempel Finlands ambassad. Arbetet ger mig också möjligheten att delta i många spännande kulturevenemang, helt bara för att det ingår i arbetsbeskrivningen. Att dessutom vara baserad i Bryssel mitt i EU:s hjärta, är i sig själv oerhört spännande. Ett riktigt drömjobb, med andra ord!

Kaarina Kaikkonens installation ”If I had Wings – Social Elevator” på Marolles hiss i Bryssel 2018 var ett samarbete mellan Beneluxinstitutet, Ifa Laboratories och Arts Lab Brussels. Foto: Anna Prusila.

Jag värderar min tid vid Magisterprogrammet i kultur och kommunikation väldigt högt. Åt de studerande som står på kanten till arbetslivets skrämmande avgrund kan jag endast understryka att ta vara på alla möjligheter ni får. Föreningsarbetet och andra ansvarsuppgifter vid uni är speciellt värdefulla, eftersom så mycket kulturellt arbete består av liknande verksamhetsmodeller: understöd ska sökas, projektbeskrivningar och budgeter ska framföras, rapporter ska skrivas. Till den som står vid ett vägskäl i livet och funderar på om MKK är en väg värd att ta, kan jag bara säga att jag gick den rutten i rask takt och har aldrig behövt blicka tillbaka.

Kultur och kommunikation: samarbete över ämnesgränserna

Dagens texter är skrivna av Merete Mazzarella, professor emerita i litteraturvetenskap, och Henrik Meinander, professor i historia. De berättar om hur Kultur och kommunikation föddes ur tanken att vi humanister har mycket att vinna på samarbete över ämnesgränserna.

Merete Mazzarella

Henrik Meinander och jag har ofta konstaterat att idén till magisterprogrammet Kultur och kommunikation föddes en dag när vi lunchade tillsammans. Jag skulle önska att jag kunde minnas hur samtalet gick men jag minns bara vad jag själv såg som viktigt: att föra samman studenter från flera olika ämnen och att arbeta med skönlitterära texter. De flesta litteraturvetare avskyr allt tal om litteraturens nytta men efter att själv i åratal ha undervisat medicinare i att läsa och diskutera litteratur tycker jag att det är oerhört givande att fundera på vad skönlitteratur och litteraturvetenskapliga metoder kan ge människor som studerar något helt annat än litteraturvetenskap.

Den kurs jag själv höll i flera år efter min pensionering hette “Text och analys”. Jag vet inte varför den kom att heta så, jag tror att jag hade tänkt mig att den skulle heta “Textanalys” men namnet “Text och analys” är träffande såtillvida att vi analyserade och diskuterade mycket mer än texter. Vi utgick förvisso ifrån texter, jag lärde ut litteraturvetenskapliga termer och metoder, vi kunde peta länge också i korta texter för vi skulle få fram inte bara det som fanns på raderna men också det som fanns mellan dem. Men våra samtal rörde sig i många riktningar. Vi diskuterade om det finns objektiva kriterier för god litteratur. Vi diskuterade huruvida det finns ämnen man inte får skriva om, vi diskuterade författarrollen. Det slog mig att kursen också hade kunnat heta “Text och kontext”.

Diskussionerna var ofta livliga – ett år så livliga att någon föreslog att vi borde ha en tidsgräns för de enskilda inläggen – och varje vecka fick jag in kursbrev i vilka deltagarna utvecklade sina resonemang om texterna och förde diskussionerna vidare. Jag tror på den gruppgemenskap som skapas när man möts regelbundet för att samtala ansikte mot ansikte och åsikter bryts mot varandra. Jag tror på skrivandet som ett redskap för tanken: man vet nog inte vad man tänker förrän man börjat skriva. Jag tvivlar inte ett ögonblick på att K&K fortfarande behövs.

Henrik Meinander

Som Merete Mazzarella ärligt medger minns vi inte särskilt mycket av hur idén till magisterprogrammet Kultur och kommunikation kläcktes. Det var troligtvis våren 2002, eller kanske följande höst, vi lunchade på Glogatans Fazer och som biprodukt av allt vårt universitetsskvaller och fria associationer om människor och minnen föreslog Merete att vi skulle ordna gemensamma seminarier för studenterna vid våra läroämnen i nordisk litteratur och historia.

Sedan växte konceptet fram steg för steg. Vi samlade ihop lärare och forskare från olika discipliner, övertygade dem om behovet av en övergripande studiehelhet, smakade på olika namn för det, erhöll ett startstöd från Svenska kulturfonden med hjälp av vilket programmet kom igång, och slutligen, fick genom en donation av Ella och Georg Ehrnrooth möjligheten att tillsätta ett universitetslektorat, som har säkrat programmets fortlevnad fram till 2020-talet.

En av idéhistorikernas skötesynder är att de i sin energiska strävan att förstå hur en tanke, idé eller plan har vuxit fram och utvecklats blir för övertydliga och destillerar fram en logisk men alltför förenklad tolkning av alltsammans. Antagligen har jag hållit på med just det då jag i olika sammanhang talat om tanken bakom magisterprogrammet K&K. I början hade vi bara en önskan att göra något tillsammans. De flesta och bästa argumenten för programmet växte fram i all hast för att få de skeptiska kollegerna intresserade och finansiärerna att öppna plånboken.

Men hur diffusa våra tankar än var i begynnelsen har riktningen alltid varit enkel att förstå. Syftet är att stärka samarbetet mellan de svenska läroämnena vid vårt universitet. Vi vill rekrytera lovande magisterstudenter också från andra högskolor och drilla allesammans till kommunikativa proffs. Och i takt med att de etablerat sig ute i samhället vill vi dra nytta av deras kunskaper, kontakter och nätverk för att utveckla vår undervisning och forskning. Kort sagt, det handlar om ömsesidig nytta!