Introduction – Esittely

The research group is based in the Department of Mathematics and Statistics in the University of Helsinki. Our work is primarily targeted to research and development of teaching mathematics at the university level, concerning both teachers’ and learners’ perspectives. An important part of our research concerns developing the education of future mathematics teachers.

Mathematics teaching in the Department has taken huge leaps forward in recent years. We have introduced the Extreme Apprenticeship method, in which the students are trained to become experts by letting them participate in activities that resemble those of professional mathematicians. We have transformed the main corridor of the Department into a vibrant learning space. We are also putting special emphasis in the training of our teaching assistants, so that they can act as facilitators of learning instead of data banks for the students. Currently we are exploring ways to increase student participation in assessment through peer and self-assessment methods. We are also actively developing our online teaching together with computer-aided assessment.


Tutkimusryhmä toimii Helsingin yliopiston matematiikan ja tilastotieteen osastolla. Työmme pääpaino on yliopistomatematiikan opetuksen tutkimuksessa ja kehittämisessä, ja tarkastelemme oppimista sekä opettajan että oppijan näkökulmasta. Tärkeä osa tutkimustamme koskee matematiikan opettajakoulutuksen kehittämistä.

Matematiikan opetus laitoksellamme on viime vuosina mennyt hurjaa vauhtia eteenpäin. Olemme ottaneet käyttöön Tehostetun kisällioppimisen menetelmän, jossa opiskelijat oppivat asiantuntijuutta osallistumalla jo varhain sen tyyppisiin aktiviteetteihin, jotka kuuluvat oikean matemaatikon työnkuvaan. Olemme muuntaneet osastomme pääkäytävän eloisaksi opetusympäristöksi. Lisäksi panostamme erityisesti ohjaajakoulutukseen, jotta ohjaajamme pystyvät aidosti tukemaan opiskelijoiden oppimista sen sijaan, että he toimisivat jonkinlaisina tietovarastoina. Tällä hetkellä etsimme tapoja lisätä opiskelijoiden roolia arvioinnissa itse- ja vertaisarviointimenetelmiä hyödyntäen. Kehitämme myös aktiivisesti verkko-opetustamme sekä tietokoneavusteista arviointia.

Matematiikan opetuksen tutkimusryhmän on luonut toiminnalleen eettiset periaatteet, joihin voit tutustua täällä.