Kurssikerta 7.

Viimeisen kurssikerran tehtävänä oli tuottaa itsenäisesti kartta, jossa kuvataan vähintään kahta eri muuttujaa. Tarkoituksena oli soveltaa kurssin aikana opittuja asioita ja esitellä osaamistaan.

Olin kehitellyt etukäteen pitkän listan aiheita, joita olisin halunnut kartallani esittää: kulttuuripalvelujen vaikutus ihmisten hyvinvointiin, opiskelijoiden työssäkäynti ja vuokrien taso, erilaiset koulutukseen liittyvät aiheet, Karjalan evakkojen asuttaminen eri puolelle Suomea… En kuitenkaan työ- ja muiden kiireiden vuoksi ehtinyt ennakkoon perehtyä mahdollisiin aineistoihin ollenkaan, joten tulin kurssikerralle tyhjin käsin. Kulutin puolet kurssikerrasta edellä mainittujen ja monien muidenkin aihevalintojen tutkimiseen, mutta yhteensopivia tietoja oli niin vaikea löytää, että paniikki alkoi jo vyöryä päälle.

Lopulta päädyin käyttämään aiemmalla kurssikerralla käytettyä valmista Suomen maakuntakarttaa. Koska käytin valmista pohjakarttaa, tuli minun tuottaa yhden sijaan ainakin kaksi karttaa, jotta työmääräni vastaisi muiden kurssilaisten näkemää vaivaa. Tästä huolimatta koin päässeeni paljon helpommalla näin, sillä monet joutuivat tappelemaan pohjakarttojensa kanssa hyvinkin pitkään.

Aineistot hain SOTKAnetistä, joka tarjosi pelastuksen panikoivalle ja ahdistuneelle opiskelijaraukalle. SOTKAnetistä löytyi paljon oikeasti kiinnostavaa tietoa monesta eri aiheesta, joskin harmikseni suurin osa kiinnostavimmista tiedoista oli sellaisessa muodossa, etten voinut niitä kartassani käyttää. Lisäksi olin liian paniikissa tajutakseni, että olisin voinut yrittää etsiä samoja tietoja myös muualta.

Kuva 1. Henkilöautojen ensirekisteröinnit ja tieliikenneonnettomuudet maakunnittain vuonna 2013. Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilasto- ja indikaattoripankki SOTKAnet.

Kuva 1. Henkilöautojen ensirekisteröinnit ja tieliikenneonnettomuudet maakunnittain vuonna 2013.

Ensimmäisen kartan aiheiksi valitsin summanmutikassa henkilöautojen ensirekisteröinnit ja tieliikenneonnettomuudet maakunnittain vuonna 2013. Olisi todennäköisesti ollut parempi valinta tutkia tieliikenneonnettomuuksia ja uusia ajokortteja, mutta joko ajokorteista ei ollut sopivia tietoja tai sitten en yksinkertaisesti vain tajunnut tätä mahdollisuutta. Niin tai näin, karttani on joka tapauksessa melko itsestään selvä, sillä autojen rekisteröinnin suuren määrän ja korkeiden onnettomuuslukujen välisen yhteyden voi käytännössä jo etukäteen arvata. Tässä sille nyt kuitenkin vielä jonkinlainen ehkä-pätevä todiste.

Karttaan olisi voinut yhdistää myös maakuntien väkiluvut, sillä etenkin Uudellamaalla autojen ja onnettomuuksien suuret määrät liittyvät luultavasti myös siihen, että väkeä on pakkautunut paljon pienelle alueelle ja liikenteessä on kerralla paljon autoja pienemmällä alueella kuin esimerkiksi Lapissa ja Itä-Suomessa, jossa asutus ei ole niin tiuhaa. Uudenmaan tieliikenneonnettomuuksia kuvaava pylväs on selvästi suurempi kuin minkään muun maakunnan vastaava. Henkilöautorekisteröintien legendassa luokittelua olisi voinut säätää paremmaksi: alin luokka on 0-2400, vaikka todellisuudessa luokan alin arvo on 900. Nyt tämä ei käy legendasta ilmi, vaan kartan lukija voi kuvitella alimpaan luokkaan kuuluvan myös nollakohteita.

Kuva 2. Muistisairaiden osuus kotihoidon asiakkaista (%) ja yli 75-vuotiaiden osuus väestöstä (%) maakunnittain.

Kuva 2. Muistisairaiden osuus kotihoidon asiakkaista (%) ja yli 75-vuotiaiden osuus väestöstä (%) maakunnittain.

Toinen karttani käsittelee yli 75-vuotiaiden prosentuaalista osuutta väestöstä ja muistisairaiden prosentuaalista osuutta kotihoidon asiakkaista, tässäkin kartassa maakunnittain. Suoraa korrelaatiota näiden kahden välillä on vaikea kartastani päätellä, sillä muistisairaiden osuus on korkea niin esimerkiksi Etelä-Savon maakunnassa kuin Uudellamaalla, joista toisessa yli 75-vuotiaita on suhteessa paljon ja toisessa taas suhteessa vähän. Myös luokittelun kohdalla täytyy huomata, että luokat ovat melko pieniä eikä alimman ja ylimmän luokan välinen erokaan ole kovin suuri kummankaan muuttujan kohdalla, joten erot eivät todellisuudessa ole yhtä jyrkkiä kuin kartan perusteella voisi tulkita. Luokittelun kohdalla astuin tällä kertaa pois mukavuusalueelta: luonnollisten luokkavälien sijaan käytössä oli tällä kertaa equal count.

Kartan visuaaliseen ilmeeseen olen hyvin tyytyväinen! Pari rasterointia olisi tosin voinut muuttaa, jotta ne olisivat vielä selvemmin erottuneet toisistaan pienemmässä kuvassa. Jos kuvan klikkaa täyteen kokoonsa, erot näkyvät onneksi hyvin. 75 vuotta täyttäneiden legendassa numerot jostain syystä pomppasivat oudosti kun muokkasin legendaa – tarkoituksena oli muokata ne vielä myöhemmin, mutta lopulta kuitenkin unohdin sen. Lisäksi kummankin legendan otsikosta unohtui maininta siitä, että tiedot ovat prosenttiosuuksia kotihoidon asiakkaiden ja väestön kokonaismääristä.

En ole täysin tyytyväinen karttoihini, sillä tarkoituksena oli osoittaa taitonsa ja soveltaa aiemmin kurssilla opittuja asioita ja itselleni jäi muiden tekemistä seuratessani sellainen olo, että menin sieltä missä aita oli matalin tai ainakin selvästi matalampi kuin muilla. Myönnän kyllä MapInfo-kykyjeni olevan joidenkin asioiden suhteen puutteelliset, mutta jos aika ja energia olisivat suoneet, olisin halunnut kokeilla jotain vähän haasteellisempaa. Mutta nyt mennään näillä!

Lähteet:

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Tilasto- ja indikaattoripankki SOTKAnet. <http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu> Luettu 24.2.2015 ja 9.3.2015

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *