2017-2018 loppuraportit

Kuva: Antti Sankala

Vuoden 2018 opiskelijoiden tekemät loppuraportit ovat valmistuneet ja täällä kaikkien luettavissa ja katseltavissa. Materiaalit ovat vapaasti käytettävissä oman oppimisen ja työn tukemiseen, mutta muistathan, että tekijänoikeudet ovat teosten tekijöillä.

Lukijalle nämä raportit tarjoavat arvokasta tietoa mediakasvatusprojektin suunnittelusta, toteuttamisesta ja arvioinnista. Opiskelijoita on pyydetty reflektoimaan oppimaansa ja jakamaan käytännön vinkkejä mediakasvatusprojektin toteuttamisesta.