Yhteystiedot

Marjukka Lamminen
Tutkijatohtori, vuorovaikutusvastaava (Leg4Life-hanke)
Helsingin yliopisto, Maataloustieteiden laitos
PL 28 (Koetilantie 5), huone 204
00014 Helsingin yliopisto
email: marjukka.lamminen(a)helsinki.fi
Twitter: @LamminenM
OrcidID: 0000-0002-2300-8887
ResearchGate profiili
TUHAT-tutkimustietoportaali profiili

Tutkimusryhmä:
Leg4Life: Anne-Maria Pajari ym. Lisätietoa hankkeen nettisivuilla.

Kotieläinten ravitsemustiede: Marjukka Lamminen, Anni Halmemies-Beauchet-Filleau, Tuomo Kokkonen, Seija Jaakkola ja Aila Vanhatalo. Lisätietoa Helsingin yliopiston nettisivuilla.

Agroekologia: Kari Koppelmäki ja Juha Helenius