Minusta

Hei ja tervetuloa kotisivuilleni!

Olen Marjukka Lamminen (MMT), tutkijatohtori Helsingin yliopiston Maataloustieteiden laitoksella. Toimin myös vuorovaikutusvastaavana monitieteellisessä palkokasvihankkeessa (Leg4Life). Tutkin lypsylehmien ruokintaa ja sen vaikutuksia eläimen fysiologiaan ja maidontuotannon ympäristökuormitukseen. Myös erilaisten vaihtoehtoisten rehulähteiden (mm. mikrolevät, erilaiset palkokasvit, sokerijuurikas) käyttö eläinten ruokinnassa on yksi tutkimusteemoistani. Kotieläintuotannon ja samalla koko ruokajärjestelmän kestävyyskysymykset ovat monimutkainen ja kiehtova palapeli, josta jaksan innostua yhä uudelleen. Pyrin tarkastelemaan asioita systeemisestä näkökulmasta, katsoen lehmää osana ruokajärjestelmän kokonaisuutta.Tiedeviestintä on erityisen lähellä sydäntäni, sillä uskon, että maailma muuttuu tiedon kautta. Pelkästään hyvä tutkimus ei vielä riitä, vaan uusimmista tutkimustuloksista täytyy myös osata kertoa ymmärrettävällä tavalla.


Hi and welcome to my webpage!

I’m a postdoctoral researcher at the University of Helsinki, Department of Agricultural Sciences. I study the nutrition of dairy cows and the impact it has on animal physiology and environmental load of milk production. The use of different alternative feed sources (e.g. microalgae, different legumes, sugar beet) in animal nutrition is also one of my research themes. The complex sustainability questions related to animal production and the food system are topic that is very dear to me. I aim to study things from systemic perspective, looking cow as a part of the whole food system. Science communication is close to my heart, since I believe that knowledge can shape the world. High-quality research is not enough, but the research must also be communicated in comprehensible way.


Marjukka Lamminen