Hiiri kissan räätälinä

Kirjoittaja: Anu Varjo / Kuva: Annu Mikkonen

Nikolain hylystä nostettu sotilaan takin osa. Kuva: Annu Mikkonen

Nikolain hylystä nostettu sotilaan takin etukappale. Suomen merimuseon kokoelmat. Kuva: Annu Mikkonen

Oman aiheeni kanssa työskentelyssä tuli mieleen lastensatu, jossa hiiri toimii kissalle räätälinä. ”Tästä kankaasta tulee takki”. Tutkimusaiheeni löytyi yllätyksenä Ora Patoharjun aineistosta, jota järjestellessä löytyi lasilevylle kiinnitetty kangastilkku ja aiheeksi alkoi muodostua St. Nikolailla toimineiden merisotilaiden vaatetus, koska Nikolailta ilmeisesti olisi ainakin kangaslöytöjä ja takin kappaleita. Tutkimuskysymyksiksi nousi millaisia vaatelöytöjä hylyllä oli ja mitä ne kertoisivat 1790-luvun venäläisen merimiehen – ja sotilaan vaatteista, sekä miten upseerit, aliupseerit ja merimiehet olivat pukeutuneet historiallisten lähteiden mukaan. Tästä aiheesta olisi varmasti mahdollista tehdä jotakin Merikeskus Vellamoon vuonna 2016 tulevaan Ruotsinsalmi-näyttelyyn.

”Ei tästä tule takkia, tästä tulee liivit”. Lähdekirjallisuutta 1790-luvun venäläisen laivaston vaatteista, löytyi huonosti muilla kielillä kuin venäjäksi, joten tiedot jäivät vähäisiksi ja hajanaisiksi. Kurssin puitteissa ei ollut mahdollista etsiä asiantuntijoita muualta avuksi ja koska tietoa vaatteista ei ollut saatavissa tarpeeksi kattavan kuvauksen saamiseksi, oli muutettava tutkimuskysymystä, koska kurssin puitteissa ei ollut mahdollista jäädä selvittämään sinänsä mielenkiintoista vaatetuskysymystä pidemmälle. Tutkimuskysymykseksi muodostui vertailla vastaavan aikakauden hylkyjen vaatelöytöjä toisiinsa ja millaisia löytöjä olisi mahdollista odottaa saavansa 1700-luvun hylystä.

”Ei tästä tule liivejä, tästä tulee rukkaset” St. Nikolain aineistossa näkyy hylkytutkimuksen kehittyminen 1948 aivan alkuvaiheesta niin sanottuun nykyaikaiseen tapaan, jossa kaikki löydöt huomioidaan ja otetaan talteen systemaattisesti. On haastavaa tehdä kattavaa katsausta siitä mitä kaikkea St. Nikolailla on ollut, koska on erittäin epävarmaa, että onko kaikki löydetty materiaali todella otettu talteen ja missä se on. Aineiston hajanaisuuden takia sen läpikäynti olisi vaatinut enemmän aikaa.

”Tuleeko tästä edes kukkaro?” Vaatekysymyksestä ei loppujen lopuksi tule toivomaani selvitystä siitä, mutta löytöaineistoon ja lähdekirjallisuuden etsiminen tietyt tutkimuskysymykset mielessä on ollut opettavaista ja mielenkiintoista. Se mitä tästä vielä tulee, on hieman epävarmaa, mutta jotain tulee varmasti, jotta kissa ei pääse syömään hiirtä.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *