Suomenlinnan uusi tykkisluuppi näkee pian päivänvalon, kuinka käy Svjatoi Nikolain?

Kirjoittaja: Tuuli Ravantti

Suomenlinnassa on ollut meneillään mielenkiintoinen ja ainutlaatuinen kulttuurihistoriallinen projekti vuodesta 2010 alkaen. Nyt vuonna 2013 valmistuvaksi tarkoitettu tykkisluuppi on ollut monen vuoden projekti, jossa tarkoituksena on ollut herättää henkiin Kustaa III ajan laivanrakennustaito ja tekniikat, sekä näitä hyödyntäen saada lopulta laskettua vesille Fredrik Henrik af Chapmanin piirustuksiin perustuva soudettava puinen purjealus, joka käyttöaikanaan olisi ollut käymässä samoja meritaistoja kenties juuri merihistorian praktikumin aiheena olevaa Svjatoi Nikolaita vastaan.

On jännittävää huomata, että samanlainen menneisyyden upean aluksen henkiin herättäminen muodostui näin kolme vuotta tykkisluuppi-projektin käynnistymisen jälkeen myös meriarkeologian projekti-ryhmämme pääasialliseksi tavoitteeksi, tosin varsin eri keinoin. Tykkisluupin rakentamiseen kuluu kolme vuotta. Tuloksena saadaan merikelpoinen perinteisin menetelmin kuuluisan laivasuunnittelijan piirustuksiin perustuva kokonainen laiva. Ryhmämme tavoitteet, kuten jo yllä mainitsin, ovat täsmälleen samat, yhtä pientä tärkeää yksityiskohtaa lukuun ottamatta. Työvälineenämme meillä ei ole talttaa ja vasaraa, vaan tietokone ja 3D-mallintamiseen suunniteltu AutoCAD ohjelma, jota perinteisemmin on käytetty arkkitehtien työvälineenä. Sama ohjelma soveltui kuitenkin hyvin myös Svjatoi Nikolain mallintamiseen. Samaan aikaan, kuin ryhmämme tietokoneiden ruuduilla herää henkiin Ruotsinsalmen toisessa meritaistelussa 1970 uponnut Svjatoi Nikolai, Suomenlinnassa ollaan pian laskemassa vesille toisin menetelmin henkiin herätettyä tykkisluuppia samalta aikakaudelta.

Muitakin yhtäläisyyksiä näistä kahdesta projektista löytyy. Tykkisluuppi-hankkeen on ollut tykkisluuppi.fi nettisivujen mukaan tarkoitus itse laivanrakentamisen ja perinteisten metodien vaalimisen lisäksi “kehittää ja elävöittää Suomenlinnan historiaa ja matkailua” (www.tykkisluuppi.fi). Tämä tuo mukaan museologisen ja laajemman kulttuurihistoriallisen näkemyksen, jota me myös olemme pyrkineet pitämään silmällä oman projektimme osalta. Kurssilla olemme valmistelleet myös PowerPoint-esitystä, joka on toivottavasti tulossa Kymenlaakson museon näyttelyyn. Aivan kuten Suomenlinnan tykkisluuppi, myös Svjatoi Nikolai-projekti pääsee osaltaan avartamaan Suomen kulttuurihistorian maisemaa omalla tavallaan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *