Esityksiä ja tuloksia

Seminaari 10.2.2016: Toteutuuko koulutuksellinen tasa-arvo 2010-luvun Suomessa? Metropolialueen nuorten siirtyminen yläkoulusta toiselle asteelle: osaaminen, motivaatio ja hyvinvointi yksilö-, koulu- ja kuntatasolla

Luokkien väliset erot metropolialueella, perusopetuksen päättöarvosanat ja toisen asteen valinta, Kupiainen, S. 

Osaamistulosten kehitystä selittävät tekijät, Vainikainen, M-P.

WP_20160210_14_36_30_Pro

10.2. Oppilaiden osaamisen kehittyminen kunnittain ja osaamisprofiileittain_ Hotulainen, R.

Hyvinvointi, terveys ja koulujen toimintakäytännöt metropolialueella, Rimpelä, A. ja Lindfors, P.

Ennustavatko yläkouluaikainen koulu-uupumus ja tupakointi sijoittumista toisen asteen koulutukseen, Minkkinen, J. WP_20160210_15_35_42_Pro

Avaa esitysdiat tästä

 

Kirja MeTROP-seurantatutkimuksen ensimmäisestä vaiheesta:

Nuorten kehitysympäristö muutoksessa:
Peruskoulujen oppimistulokset ja oppilaiden hyvinvointi eriytyvällä Helsingin seudulla. pdf ikoni

 

 

Avausseminaarin esityksiä:

Prof. Jarkko Hautamäkiwp_20150127_14_25_13_pro

Metropolialueen kuntien, koulujen ja luokkien erot oppimaan oppimisessa

“…kuntien kesken ei juuri ole merkittäviä keskiarvoeroja koulusuorituksissa tai oppimisvalmiuksissa, mutta varianssit kyllä ovat tilastollisesti erisuuruiset siten, että oppilaiden välinen vaihtelu on suurinta pääkaupunkikunnissa”

 

 

Prof. Sakari Karvonen ja Arja Rimpeläwp_20150127_14_39_52_pro

Metropolialueen nuorten hyvinvointi ja terveys

“Peruskoulu muuten tasa-arvoinen, mutta koulujen väliset erot (hyvinvoinnissa) kehittyvät jakauman ‘heikossa/huonossa’ päässä”. “Energiajuomien käyttökielto kouluaikana
ja niiden myyntikielto koulualueella on perusteltua”.

 

Venla Berneliuswp_20150127_14_42_49_pro

Asuinalueiden väliset erot

“Eriytyminen on edennyt nopeasti, usealla ulottuvuudella (mm. aikuisväestön työttömyys, toimeentulotuen tarve, nuorten heikot sosiaaliset verkostot, matala luottamus, normien eriytyminen) ja erojen kasvu paikantuu kansallisesti uudella tavalla myös häntäpäähän”.

 

 

Mari-Pauliina Vainikainenwp_20150127_15_26_17_pro

Toisen vaiheen päätuloksia

“Oppimaan oppinen oli kehittynyt 7:ltä luokalta 9:lle luokalle tasaisesti, mutta esimerkiksi matematiikassa oppilaiden väliset erot olivat kasvaneet ja heikoimmat oppilaat menestyivät 9:llä luokalla heikommin kuin 7.:llä luokalla”.

 

Sirkku Kupiainen

Toisen asteen valinta metropoliseudull keväällä 2014 wp_20150127_15_45_28_pro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *