Tervetuloa täydennyskoulutushankkeen sivuille!

Mobiililaitteista on tullut osa lasten arkea ja leikkiä. Oppiminen alkaa varhaisvuosista ja leikin kautta. Esi- ja alkuopetus on keskeisessä ja vastuullisessa roolissa leikillisen ja pelillisen oppimisen edistäjänä. Mobiilioppiminen ja leikkivä lapsi -koulutuksen tavoitteena on edistää opetushenkilöstön valmiuksia leikillisen ja pelillisen oppimisen soveltamiseen esi- ja alkuopetuksessa. Leikillisyys ja pelillisyys ovat koulutuksen sisältönä olevat keskeiset pedagogiset lähestymistavat. Hankkeessa koulutetaan 125 esi- ja alkuopetuksen opettajaa.

Täydennyskoulutushanketta koordinoi Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämispalvelut. Kouluttajina toimivat Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan asiantuntijat. Koulutus on Opetushallituksen rahoittama ja on osallistujille maksuton.

HY__LB02_LogoFV_FI_B1___WEB                              oph