Koulutukset

Koulutus sisältää kaksi lähipäivää sekä etäjakson, jonka aikana osallistujat soveltavat opittuja asioita käytäntöön omassa työyhteisössään. Lisäksi etäjakson aikana työskennellään verkko-oppimisympäristössä, jossa osallistujilla on mahdollisuus vaihtaa kokemuksia ja ideoita keskenään sekä saada kouluttajien ohjausta oman työnsä kehittämiseen. Koulutukseen osallistuvia kannustetaan kirjoittamaan kurssin yhteiseen blogiin, jossa jaetaan hankkeen aikana syntyneitä hyviä käytänteitä.

Ensimmäisen lähipäivän teemoja
– mobilisoituva lapsuus
– orientoituminen leikillisyyteen ja pelillisyyteen
– 21. vuosituhannen pedagogisia suuntauksia esi- ja alkuopetuksessa
– eheyttävä opetus ja monilukutaito

Etäjakso
– leikillisen ja pelillisen oppimisen pedagogiikan soveltaminen omaan työhön
– kokemusten ja ideoiden vaihtoa sekä kouluttajien ohjausta verkkotyökalujen avulla

Toisen lähipäivän teemoja
– välitehtävän purkaminen
– pelillisyys ja leikillisyys pedagogiikkana
– pelillisen ja leikillisen opetuksen suunnittelun lähtökohdat
– pelillisyys eri oppimiskokonaisuuksissa