Leikillisen ja pelillisen oppimisen keskus

Koulutushanke toimii pilottina Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksella valmisteilla olevaan Leikillisen ja pelillisen oppimisen keskukseen (Playful Learning Center PLC).

Suomi tunnetaan kansainvälisesti korkeatasoisena koulutusosaamisen ja innovatiivisen pelialan yritysten huippumaana. Leikillisen ja pelillisen oppimisen keskus yhdistää nämä kaksi osaamisen kärkeä luomaan Suomelle uutta kilpailukykyistä huippuosaamista.

Leikillisen ja pelillisen oppimisen keskuksen tutkimusohjelmassa tuotetaan uutta tietoa lasten luovuudesta ja oppimisesta ratkaisuiltaan innovatiivisissa toimintaympäristöissä. Keskiössä on lasten ja aikuisten toiminnan ja vuorovaikutuksen tutkimus osana oppimisympäristöjen sosiaalista ja materiaalista kontekstia. Tutkimusohjelma rakentuu monitieteiselle yhteistyölle, jossa integroituu kasvatustieteellinen, oppimis- ja kehityspsykologinen ja sosiologinen tutkimus sekä tietotekniikan, erityisesti pelialan tutkimus- ja kehitystyö. Tutkimusohjelma tuottaa kansainvälistä tutkimustietoa
leikillisestä ja pelillisestä oppimisesta vastaten ajankohtaisiin haasteisiin kuten leikillisyyden, pelillisyyden, luovuuden, yhteisöllisen suunnittelun ja tiedon rakentamisen sekä mediataitojen edistäminen oppimisessa. Tätä tutkimustietoa voidaan hyödyntää varhaiskasvatuksessa, erityisesti esi- ja alkuopetuksessa sekä opettajankoulutuksessa.
Tutkimusohjelma tuottaa myös uutta tietoa leikillisiin oppimisympäristöihin liittyvästä monitieteisestä ja tahoisesta yhteistyöstä, sen merkityksestä ja haasteista uusia oppimisratkaisuja kehitettäessä.

Tämän koulutushankkeen asiantuntijat professori Kristiina Kumpulainen, professori Lasse Lipponen ja dosentti Sara Sintonen ovat Leikillisen ja pelillisen oppimisen keskusta valmistelevaan työryhmän toimijoita.

Linkki Leikillisen oppimisen keskuksen sivuille