Tilaryhmän tapaaminen ja Myllypuron asukastilaisuus

Tällä viikolla tilaryhmä jalkautui myös Myllypuroon ja vieraili Myllypuron kampuksen rakentamista käsittelevässä asukastilaisuudessa.

Haastattelimme myös ennen kokousta paria Myllypuro-seuran toiminnassa aktiivisesti mukana olevaa henkilöä. Toinen heistä oli toiminut jo usean vuosikymmenen ajan seuran järjestyksenvalvojana. Esille nousi muun muassa seuraavia asioita:

Mihin alueella ollaan tyytyväisiä:

– Uuteen ostoskeskukseen ollaan alueella tyytyväisiä, ja sen myötä alueen on koettu rauhoittuvan.

Kampuksen myötä alueen kevyen liikenteen väylien turvallisuutta toivotaan kehitettävän. Viheralueiden säilyminen tuntuu olevan asukkaille tärkeää.

Mitä palveluita alue erityisesti kaipaisi:

– Pienyrittäjiä ja suutaria, apteekin säilyminen tärkeää

Ideoita kampuksen integroimiseen muuhun Myllypuroon:

– Opiskelijaravintola voisi tarjota ylijäämäruokaa vähävaraisille, tarpeellista koska Myllypuron ruokajonossa käy paljon ihmisiä ja laajalta alueelta (ruokajono 3 kertaa viikossa, joka kerta käy 500–1500 ihmistä).

Alueelle tulee paljon uusia asukkaita, ja on tärkeää, että he tuntevat olonsa tervetulleiksi Myllypuroon.

Seuran kokouksen aiheena oli ”Unelmien Myllypuro”. Luennolla Laura Kolbe mainitsi maamerkkien tärkeyden kaupunginosaidentiteetin muodostumisessa. Myllypuron tämän hetkisistä ”maamerkeistä” tärkeimmät tuntuvat olevan Myllypuron ostari ja Liikuntamylly.

Luennon aikana ja asukkaiden kommenteissa nousi esiin, että ennakkoluulot Myllypurosta eivät vastaa todellisuutta. Alue koetaan rauhalliseksi ja väljästi rakennetuksi, ja se on siistiytynyt uuden ostarin myötä. Kulkuyhteydet Myllypuroon ja sieltä pois ovat hyvät. Viheralueiden säästämisen tärkeys nousi myös esiin. Metropolian myötä alueelle tulevat opiskelijat toivotetaan alueelle ilolla vastaan, ja heidän toivotaan hyödyntävän alueen palveluja. Sekä opiskelijoiden että maahanmuuttajien toivotaan tulevan mukaan Myllypuroseuran toimintaan.

Esille nousi huoli siitä, että ruokajono liitetään vahvasti Myllypuron alueen imagoon heikentäen sitä, vaikka todellisuudessa ruokajonoon tulee paljon ihmisiä laajalta alueelta Myllypuron ulkopuolelta. Asia pitäisi pikemminkin nähdä niin, että myllypurolaiset osoittavat ruokajonon kautta laupeuttaan, ja että he välittävät, kuten haastattelemamme henkilö Kari Nykänen asian ilmaisi. Hän sanoi jopa, että ”kukaan ei voi olla laupeampi kuin myllypurolainen”, mikä heijastaa selvästi ylpeyttä omaa asuinaluetta ja sen ihmisiä kohtaan. Kokouksen aikana mainittiinkin juuri ihmiset Myllypuron yhtenä vahvuutena.

12356949_10153743096242836_4186855934327875641_o             12339132_10153743096267836_4254258634266043680_o

Lisäksi tapasimme ryhmämme kesken ja pohdimme konseptiamme eteenpäin, sekä jaoimme ajatuksia siitä miten voisimme parhaiten yhdistää jokaisen omat näkemykset yhdeksi kokonaisuudeksi.

12362796_10153747132822836_910600641641474033_o              12345431_10206877590552457_7354823523981807006_n

Published by

Deleted User

Special user account.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *