Uusi vuosi ja projektin viimeistelyä

Joululaulut on laulettu, raketit poksauteltu ja olemme jälleen palanneet projektimme pariin kukin omalta taholtaan pohjoisen kinoksista ja trooppisen saaren lämmöstä. Työn jatkotyöstöä on jatkettu itsenäisesti ja ryhmän yhteisissä tapaamisissa, joissa on korostunut ryhmän merkitys; eri taustoista lähtöisin olevat ryhmäläiset täydentävät ja haastavat toistensa ajatuksia tuoden uutta näkökulmaa projektiin.

Viimeisten viikkojen aikana työstömme painopisteenä ovat olleet Antti Pirisen opastamana persoonamenetelmän hyödynnys tutkimustuloksiin ja kerronnallisuuteen pohjaavien käyttäjäprofiilien luomisessa ja suunnittelukonseptimme mukaisen fyysisenä tilana kahvilana todellistuvan monitoimitilan yksityiskohtien viimeistelyssä. Olemme pyrkineet hahmottelemaan käytännöllisiä ratkaisuja kahvilan fyysiseen toteutukseen, jonka avulla voisimme tukea sen lähtökohtana olleita tavoitteitamme sekä myös ratkaista konseptimme taustalla olleita ostarilla koettuja haasteita, jotka ovat liittyneet esimerkiksi alueen omaleimaisuuden tukemiseen ostarilla sekä tarpeeseen luoda integroivia kohtaamisia eri väestöryhmien välille.

Olemme pyrkineet miettimään monitoimitilaan pohjaavan suunnittelukonseptimme kautta, miten päätymämme ratkaisu voisi tukea mahdollisimman monipuolisesti tavoitetta tulevan kampuksen integroitumisesta osaksi myllypurolaisten arkea; mitkä molemminpuoliseen vuorovaikutukseen ja alueen elävöittämiseen liittyvät seikat tulevat ja perustelevat ratkaisuamme. Kuvat (1 ja 2) kuvastavat suunnittelukonseptiimme liittyvää ajatusprosessia, jossa olemme hahmotelleet ajatuskarttojen avulla alueen väestön vuorovaikutuksessa tapahtuvaa muutosta suunnitelmamme toteutuessa käytännöntasolla, jolloin monitoimikahvilamme olisi työnimenään toimivan “Myllynkiven” kautta osa myllypurolaisten arkea ostarin keskuksena.

Näyttökuva 2016-01-11 kello 12.08.53

Kuva 1.

Näyttökuva 2016-01-11 kello 10.47.42

Kuva 2.

Visuaalisten kuvaajien kautta olemme hahmotelleet muutoksia, joita sosiaaliseksi kohtaamispaikaksi kaavailemamme monitoimitila voisi tuoda alueen vuorovaikutusverkostoon eri väestöryhmien välille, tarjoten ostarin ytimeen helposti lähestyttävän linkin kampuksen mahdollistamista toiminnoista ja siten linkittää kampusta osaksi Myllypuroa.

Tästä eteenpäin projektimme taittuu taiton kautta kohti perjantain esitelmätilaisuutta.

Published by

Deleted User

Special user account.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *