Jalkautuminen Myllypuroon

  1. orto_kaupunginosa_kierros

Yllä kuva jalkautumiskierroksestamme (kuva 1).

Saavuimme alueelle metrolla klo 8.30 keskiviikkoaamuna. Ensimmäisenä näimme asiat, jotka olimmekin karttatarkastelussa olettaneet näkevämme: terveyskeskuksen (kuva 2) , bensa-aseman, ostarin ja Liikuntamyllyn. Kuitenkaanemme olleet osanneet odottaa leipäjonoa, joka ilmeisesti oli muodostunut jo anivarhain ja eteni hyvässä järjestyksessä metroaseman pohjoispuolelta raiteiden myötäistä jalkakäytävää etelään katketen ennen metroasemaa, mistä etummaiset ohjattiin liikuntamyllyn pohjoispäätyyn ruokalaatikoiden äärelle.

2. Terveyskeskus

Menimme seuraavaksi tarkistamaan tontin, joka oli puustoinen (kuva 3). Tontti vaikuttaa haastavalta paikalta rakentaa ottaen huomioon, että kampus tulee osittain raiteiden päälle. Mietimme, voisiko Liikuntamyllyn kampuksen puoleiseen eteläseinään integroida viherseinää (kuva 4).

3.Kampus_1   4.Liikuntamyllyn_seina

Siirryimme ostoskeskukseen, jonka havaitsimme jalankulkijan perspektiivistä hyvin kiviseksi ja aika karuksi. Ostarilla meidät yllätti mukava kahvila, josta sai edullisia tuotteita ja hyvää leipää. Jäimme miettimään, millaisia viherelementtejä ostarille voisi tuoda Myllypuron vihreän luonteen korostamiseksi ja ihmisten arkipäivän kokemusten parantamiseksi. (kuva 5 ostarille metroasemalta päin ja kuva 6 ostarin sisältä)

5. Ostarin_portti 6. Ostarilta_1

Vierailimme asukastalo Myllärissä ja Myllypuron Mediakirjastossa. Ulkopuoliselle ei välttämättä hahmotu, että samassa rakennuksessa on kaksi eri toimijaa. Ilmiön yleisyyden vahvisti meille asukastalon työntekijä, jolta myös saimme ostoskeskuksen käyttöä koskevia tutkimuksia. Päätimme rajallisen ajan puitteissa jättää oman haastattelututkimuksemme väliin ja keskittyä alueeseen tutustumiseen.

7. kevari 8. Puisto_ostarilta_2

9. pysahdyspaikka_kevarilla 10. leikkipuisto_kevarilla

11. kirkko

12. taidetta_kevarilla 13. kevarin_paadysta

Jatkoimme matkaa ostarin läpi jatkuvaa itä-länsisuuntaista kevyen liikenteen keskusraittia (kuvat 7-13), jolla paikallisen kaupunginosayhdistyksen mukaan kulkee ja jopa viettää aikaansa moni Myllypurolainen asukas. Hengailevia nuoriakaan ei kuulema koeta ongelmaksi, mikä kuulostaa hyvältä. Keskusraitista näkee, että siihen on panostettu. Sen varrelta löytyy taidetta (kuvat 8 ja 12) . Tuntuu ihanalta ajatukselta, että alueen sydämen muodostavat kaksi toisiaan risteävää kevyen liikenteen väylää (kuva 14). Itä-länsisuuntaisen raitin varrelta löytyi kirkko (kuva 11) ja leikkipuisto (kuva 10), länsipäädystä pienempi ostari. Raitti päättyi kirjastobussille varattuun kääntöpaikkaan (kuva 13).

14. orto_kaupunginosa_kevarit

Kävelimme läntisen pientaloalueen läpi. Pientaloalueesta tuli mieleen enemmän Espoo kuin tyypilliset mielikuvat Itä-Helsingistä (kuvat 15 ja 17).

15. pientaloalue 16.pientaloalue_2

Jatkoimme vielä Puumyllypuron läpi. Sen katutilasta tuli mieleen vanhat suomalaiset puutalokaupungit (kuva 17).

17. IMG_4576

Puumyllypurolta reitti takaisin metroasemalle kulki kaatopaikasta maisemoidun puiston halki. Puisto oli mielenkiintoinen kontrasti ympäröivälle luonnontilaisuutta suosivalle metsälähiömaisemalle. Puiston jälkeen vastaan tuli urheiluhalleja, joiden rivistö jatkui viistosti etelään. Siitä olimmekin jo pian takaisin metroasemalla.

Myllypuro oli yllättävän monivivahteinen, aktiivinen ja luonnonläheinen kaupunginosa.  Taidetta ja liikuntamahdollisuuksia on paljon. Alueen kevyeeseen liikenteeseen pohjautuva sydän yllätti viihtyisyydellään. Alueeseen helposti liitettävät mielikuvat rähjäisestä Itä-Helsingistä eivät aivan vastaa totuutta.

Lähteet:

Kuvat 1, 14, 15 ja 16 Google Maps

Tutkimusalueeseen tutustuminen

Opiskelijoiden ja asukkaiden näkökulmaa Metropolian uuteen kampukseen tutkiva ryhmä aloitti tarkastelemalla Myllypuron aluetta karttatasojen avulla. Alkutarkastelussa korostui alueen vehreä luonne.

Alue sijaitsee Helsingin metropolialueen Itäisessä osassa Viikin vihersormen lähettyvillä (kartta 1).

1. Metropolialue_MERKITTY

Myllypuron voisi luonnehtia olevan keskellä Itä-Helsinkiä (kartta 2). Myllypuroa rajaavat idässä ja etelässä metrolinja ja moottoritie, etelässä ja lännessä viheralueet. Pieni pala Myllypuroa kylläkin jatkuu vielä itäisen moottoritien itäpuolella. Ympäröivät kaupunginosat  ovat Vartiokylä, Puotinharju, Itäkeskus, Roihuvuori, Herttoniemi, Viikki ja Kurkimäki. Myllypuron kaakkoisosassa on merkittävä urheiluhallien keskittymä jatkuen aina liikuntamyllyyn asti, mikä on merkittävä palvelu alueen asukkaille ja opiskelijoille, mutta myös muualta tuleville.

2.  ymparoivat_alueet_MERKITTY

Myllypuro on asuinalueena hyvin vehreä ja luonnonläheinen (kartta 3). Alueelta on hyvät yhteydet ympäröiville viheralueille, mutta vihreys jatkuu myös alueen sisällä paitsi läntisen omakotitaloalueen pikku pihoille (kartassa keltainen), myös itäisen osan metsälähiöalueelle (kartassa sininen). Eteläosasta löytyy luonnon muokatumpia versioita maisemoidun kaatopaikkapuiston ja pelikenttien muodossa. Maisemoidun puiston länsipuolella on uusi Puumyllypuron asuinalue (kartassa pinkki), jonka katutila on tiiviin kaupunkimainen, mutta takapihoilta aukeaa yhteys viherverkostoon.  Uusi kampus rakennetaan alueen koillisosaan Myllypuron metroaseman välittömään läheisyyteen.

3. orto_kaupunginosa_MERKITTY

Metroaseman ympäristö (kartta 4) on merkittävin saapumisreitti alueelle julkisilla kulkuvälineillä ja alueen monipuolisin palvelukeskittymä. Metroasemalta saapuvat ihmiset (metron sisäänkäynnit oranssilla) näkevät ensimmäisenä uudistetun ostoskeskuksen (punainen), Liikuntamyllyn (sininen), terveyskeskuksen (vihreä), huoltoaseman (pinkki) ja tulevaisuudessa myös Metropolian kampuksen (keltainen). Bussit pohjoisesta kehää myöten pysähtyvät liikuntamyllyn takana. Kampukselle varatun alueen läpi kulkee myös kevyen liikenteen reitti metroasemalle Myllypuron itäosasta.

4. Orto_kampus_ja_ostari_MERKITTY

Itse ostoskeskus on valmistunut hiljattain. Sen keskellä toimii Asukaskeskus Mylläri sekä Myllypuron mediakirjasto. Ilmakuvassa näkyvät asukastalo-kirjasto-rakennuksen ja liiketilojen viherkatot. Ostoskeskuksen länsipuolella on urbaani puiston ja aukion välimuoto, jossa puut kasvavat kovan pinnan läpi. Lähemmin tarkasteltuna ostoskeskus ei kivipintaisuudessaan kuvasta Myllypuron vihreää luonnetta, vaikka ostarin länsipuolen kovapintainen puisto/aukio vaihettaakin vihreyden asfalttiviidakoksi. Viherkattojen luoma vaikutelma ei ulotu katutasoon ja siten ostoskeskuksella asioivan kokemusmaailmaan. Myös ostoskeskuksen ja metroaseman välinen kaistale on varsin kivinen.

5. orto_GM_ostari

Lähteet: Kartat 1-4 Paikkatietoikkuna.fi , kartta 5 Google Maps