Maanjäristyksiä ja tulivuoritoimintaa

Toiseksi viimeinen kurssikerta karisti nopeasti aikaisen keskiviikkoaamun unihiekat silmistä, kun tunti alkoi pienellä reippailulla ulkosalla. Noin tunnin mittaisen kävelyn aikana oli tarkoitus kerätä mittauspisteitä ja arvioida alueiden turvallisuutta sekä viihtyvyyttä 5 portaisen Likert-asteikon avulla.  Suurin osa pisteistä sijaitsi lähinnä pääkaupunkiseudulla, mutta taisi jokunen yltää etäopetuksen mahdollistamana pohjoisemmaksikin Suomea.  Näin tulevan opettajan näkökulmasta harjoitus oli erittäin mielenkiintoinen ja jäinkin pohtimaan olisiko käyttämäämme sovellusta mahdollista hyödyntää opetuksessa pienempienkin lasten kanssa. Ainakin sovellus oli helppokäyttöinen ja tulokset oli selkeästi visualisoitu ylläpitäjän kartalle.

Tunnin loppupuolella tekemämme tehtävät tähtäsivät niin ikään opetukseen ja erityisesti mahdollisen oppimateriaalin tekemiseen. Tarkoitus oli tuottaa kolme havainnollistavaa karttaa hasardeista. Itse päätin lähteä havainnollistamaan voimakkaiden maanjäristysten määrää ja sijaintia vuosina 2000, 2015 ja 2020. Idea oli, että kartoista pystyisi hyvin havainnoimaan onko voimakkaiden maanjäristysten määrä kasvanut tai vähentynyt viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana. Itse karttojen tekeminen onnistui tällä kertaa jo suht vaivattomasti ja ohjelman käyttö tuntuukin helpottuvan jokaisen kurssikerran jälkeen, näemmä siis sanonta tekemällä oppii pitää tässä tilanteessa paikkaansa.

Kuva 1 – Yli 6:n Magnitudin maanjäristykset vuonna 2000. Northern California Earthquake Data Center
Kuva 2 – Yli 6:n Magnitudin maanjäristykset vuonna 2015. USGS
Kuva 3 – Yli 6:n Magnitudin maanjäristykset vuonna 2020. USGS

Aloin tekemään karttoja sillä ajatuksella, että niistä näkyisi maanjäristysten lisäksi myös tulivuorien sijainti ja näin ollen se ilmentäisi tulivuorten sijainnin ja maanjäristysten välistä yhteyttä. Kuitenkin nyt myöhemmin karttoja katsellessa pohdin, että ehkä tulivuoret olisi voinut jättää kokonaan laittamatta, jolloin kartta olisi jäänyt selkeämmäksi. Ehkä opetuksen kannalta tarkoituksenmukaisempaa olisi ollut hakea taustalle kartta, josta näkyy myös mannerlaattojen rajat ja sen avulla havainnollistaa maanjäristysten sekä tulivuorien sijaintia suhteessa laattojen reunaan. Huomasin, että Ilari on tehnyt blogiinsa selkeän kartan mannerlaattojen rajoista ja sitä voisikin käyttää opetuksen tukena.

Toisaalta kartat toimivat mielestäni kohtuullisen hyvin havainnollistettaessa voimakkaiden maanjäristysten määrää eri vuosina, sillä punaiset pisteet erottuvat kartalta varsin selkeästi. Nopealla vilkaisulla mitään huomattavaa eroa määrissä en näe, mutta antavathan kartat myös viitteitä siitä, miten maanjäristykset sijoittuvat, punaisten pisteiden noudatellessa selkeästi jokaisessa kartassa tiettyä linjaa. Voimakkaat maanjäristykset näyttäisivätkin näiden(kin) karttojen perusteella sijoittuvan aina melko samoille alueille.

Opettajan näkökulmasta ajattelisin, että kartat ovat ihan käyttökelpoisia, mutta ne tarvitsevat ehdottomasti ympärilleen jotain lisäinformaatiota. Pelkästään näiden karttojen avulla opetuksen sisältö jäisi todennäköisesti melko irralliseksi isommista teemoista.  8TH Grade Science nimiseltä sivulta löysin hyvin samansuuntaisen maailmanakartan tulivuorista, sekä maanjäristyksistä ja niiden suhteesta. Kartan pisteet olivat linjassa omieni kanssa.  Sen sijaan samalta sivulta löytyi kartta, jossa kuvattiin Tyynenmeren tulirengasta ja sen tektonista ja vulkaanista toimintaa. Tämän tyylinen lisä karttaan olisi ehdottomasti plussaa, sillä se auttaa avaamaan kuviota, sekä sitä, miksi tulivuoret ja maanjäristykset noudattelevat samankaltaista kaavaa joka vuosi. Amanda oli blogissaan tuonut esiin maanjäristysten aiheuttamien tuhojen opetuksen tärkeyden ja omastakin mielestä niitä olisi hyvä käydä hasardeja käsiteltäessä.

Lähteet:

8TH Grade Science, Patterns of earthquakes and volcanoes. Haettu 26.02.2021 osoitteesta: https://clarkscience8.weebly.com/patterns-of-earthquakes-and-volcanoes.html

Leino, I. (luettu 26.02.2021) https://blogs.helsinki.fi/ilarilei/

Northern California Earthquake Data Center. Haettu 24.02.2021 osoiteesta: https://ncedc.org/anss/catalog-search.html

Salmensuu, A. (luettu 26.02.2021) https://blogs.helsinki.fi/salmeama/

USGS Earthquake Hazards Program. Haettu 24.02.2021 osoitteesta: https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/search/

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *