Englannin historiallisen tekstikorpuksen 20-vuotisjuhlakonferenssi 28.9.–2.10.

Helsingin yliopiston englannin kielen vaihtelun, kontaktien ja muutoksen huippuyksikkö VARIENG järjestää 28.9. – 2.10. juhlakonferenssin Helsinki Corpus Festival: The Past, Present and Future of English Historical Corpora.

Tiedotusvälineiden edustajat ovat tervetulleita konferenssiin. Tapahtumapaikkana on Tieteiden talo, Kirkkokatu 6. Ilmoittautumiset ja haastattelupyynnöt: Konferenssisihteeri Jukka Tyrkkö, puhelin 09 191 21628, jukka.tyrkko@helsinki.fi

Konferenssi juhlistaa 20-vuotiasta Helsinki Corpusta, joka oli valmistuessaan vuonna 1991 maailman ensimmäinen laaja englannin kielen historiallinen tekstikorpus. Se koottiin tiimityönä Helsingin yliopiston englannin kielen laitoksella emeritusprofessori Matti Rissasen johdolla.

Konferenssin painopisteenä on historiallisen korpuslingvistiikan ajankohtaisimpien kysymysten ja tulevaisuuden näkymien tarkastelu. Tapahtumaan osallistuu kaikkiaan noin 140 tutkijaa eri puolilta maailmaa.

Esimerkiksi emeritusprofessori Geoffrey Leech (Lancaster University) puhuu englannin kielen viimeaikaisen muutoksen negatiivisesta puolesta: mitä kielestä katoaa samalla, kun siihen tulee innovaatioita? Professori Sebastian Hoffmann (Trier University) kertoo uudesta tutkimushankkeesta, joka kokoaa maailman paikallisenglantien historiallista korpusta.

Tohtori Nuria Yanez-Bouza (University of Manchester) ja tohtori Maria Rodríguez-Gil (University of Las Palmas de Gran Canaria) kertovat 1700-luvun normatiivisten kielioppien hankkeesta, jossa historiallinen kielioppitietokanta yhdessä korpusten kanssa auttaa selvittämään, kuinka paljon koulukielioppi on todellisuudessa vaikuttanut englannin kielen
kehitykseen. Tohtori Olga Timofeeva (University of Zürich) ja dosentti Matti Kilpiö (Helsingin yliopisto) puolestaan tutkivat monikielisyyttä muinaisenglannin aikakaudella anglosaksien latina -hankkeessaan.

Korpustutkimus on yksi Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan tutkimuksen painopistealueista 2010 – 2012. Eri kieliaineissa koostettuja laajoja korpuksia hyödynnetään monipuolisesti tutkimuksessa ja opetuksessa sekä erilaisissa sovelluksissa kuten kieli- ja käännösteknologiassa sekä sanakirjojen teossa.

Lisätietoja:

Konferenssisihteeri Jukka Tyrkkö, puhein 09 191 21628, jukka.tyrkko@helsinki.fi

Konferenssin verkkosivut: http://www.helsinki.fi/varieng/festival/index.html