Maurice de Coppet’n rahaston palkinto 2011

Keskiviikkona 28. syyskuuta palkitaan Annikki Sunin käännös Jean-Marie Gustave Le Clézion teoksesta Alkusoitto (Otava 2009; alkuteos Ritournelle de la faim, Gallimard 2008) kauden 2009 – 2011 parhaana ranskalaisen alkuperäisteoksen suomennoksena. Palkinto myönnetään Ranskan entisen suurlähettilään Maurice de Coppet’n (1868 – 1930) rahastosta, ja se on suuruudeltaan 4000 euroa. Palkinto jaetaan kahden vuoden välein ja sen jakamisella pyritään lisäämään kiinnostusta ranskalaiseen kirjallisuuteen sekä ranskan kieleen Suomessa.

Jean-Marie Gustave Le Clézio on syntynyt Nizzassa vuonna 1940. Hän on julkaissut yli kolmekymmentä romaania, novellia sekä esseitä alkaen vuodesta 1963, jolloin ilmestyi hänen esikoisteoksensa Le Procès-verbal (Raportti Aatamista, suom. Olli-Matti Ronimus, Tajo 1965). Vuonna 2008 Le Clézio palkittiin kirjallisuuden Nobelilla. Le Clézio ei ole mikään Pariisin
kahviloissa viihtyvä intellektuellikirjailija vaan luonnon ja ihmisen yhteyttä korostava mystikko. Hänen romaaninsa on usein kerrottu lapsen tai nuoren ihmisen näkökulmasta, mikä tuo ne lähelle lukijaa. Romaani Alkusoitto edustaa hienosti perinteistä kerrontaa ranskalaisessa kirjallisuudessa: siinä kuvataan nuoren Ethelin elämää toisen maailmansodan aikana.
Vaikuttavaa romaanissa on se, että sodan kauhut keskitysleireineen ovat läsnä vain hyvin hienovaraisesti, lähinnä aikuisten keskusteluissa. Sodassa eloonjääneiden syyllisyys nousee esiin ilman turhaa korostamista.

Annikki Suni on tehnyt pitkän uran kaunokirjallisuuden suomentajana. Nyt palkittavan suomennoksen lisäksi häneltä on ilmestynyt myös kaksi muuta Le Clézion teoksen suomennosta sekä lukuisia käännöksiä mm. Gustave Flaubertin, Marcel Proustin,  Nathalie Sarrauten ja Andreï Makinen tuotannosta. Sunin suomennokset ovat kokeneen ja nyansseja hyvin tajuavan kääntäjän työtä. Alkusoitossa hän tavoittaa erinomaisen taitavasti Le Clézion yksinkertaisen ja kuitenkin niin täyteen ladatun tyylin.

Prof. Mervi Helkkula ja prof. Juhani Härmä, jotka muodostivat palkintolautakunnan, olivat päätöstä tehdessään haastavan valinnan edessä. Kilvassa oli mukana useita Ranskan kirjallisuuden uusia mutta myös vanhempia merkkiteoksia ja monia erinomaisia suomennoksia. Lautakunta kiinnitti huomiota pienkustantajien merkittävään osaan erityisesti ranskalaisten klassikkoteosten tunnetuksi tekemisessä. Ilman näitä kustantamoita moni erinomainen ranskalainen teos jäisi suomentamatta.

***

Maurice de Coppet toimi Ranskan toisena Suomen-suurlähettiläänä 1920-luvulla. Hän myös käänsi ranskaksi suomalaista kirjallisuutta. Coppet’n kuoleman jälkeen hänen leskensä Yseult de Coppet teki vuonna 1931 Helsingin yliopistolle lahjoituksen, jonka turvin perustettiin suurlähettilään nimeä kantava rahasto. Rahastosta myönnettiin palkintoja ansiokkaille
ranskalaisten kirjojen suomennoksille ja ruotsinnoksille. Rahaston sääntöjen mukaan valinta tapahtuu sekä alkuperäisteoksen että käännöksen arvon perusteella. Rahaston toiminta elvytettiin usean vuosikymmenen jälkeen vuonna 2005, jolloin palkinto jaettiin Anna-Maija Viitasen käännökselle Gustave Flaubertin romaanista Rouva Bovary (WSOY 2005). Vuonna 2007 palkinto myönnetttiin Ville Keynäsin käännökselle Georges Perecin romaanista Elämä käyttöohje (Loki-Kirjat 2006) ja vuonna 2009 Pirjo Thorelille Pierre Bayardin teoksesta Miten puhua kirjoista joita ei ole lukenut (Atena 2008). Palkinto jaetaan lahjoittajan toivomuksen mukaisesti Maurice de Coppet’n kuolinpäivänä 28.9.

Lisätietoja: romaanisen filologian professori Juhani Härmä, puh. (09) 191 23120, juhani.harma@helsinki.fi