Baltian yleiskokoukselta tunnustus nykykielten laitokselle

Photo: O. Posashkova (LRS)

Laimute Balode neljäs oikealta. Photo: O. Posashkova (LRS)

Baltian yleiskokous on palkinnut Helsingin yliopiston balttilaisen filologian dosentti, yliopistonlehtori Laimute Baloden. Liettuan parlamentin luovuttama ansiomitali on tunnustus Baloden tekemästä työstä Baltian maiden hyväksi.

Baltian yleiskokouksen vuoden 2011 -ansiomitali myönnettiin kaikkiaan 38 virolaiselle, latvialaiselle ja liettualaiselle vaikuttajalle. Vilnassa tiistaina 15. marraskuuta palkittujen joukossa on muun muassa useita arvostettuja taitelijoita ja Vilnan yliopiston rehtori.

Baltian yleiskokouksen tehtävä on edistää Viron, Latvian ja Liettuan parlamenttien välistä yhteistyötä. Järjestön perustamisesta ja Neuvostoliiton romahtamisesta on tänä vuonna kulunut 20 vuotta.