Yksi pieni sana taipuu ällistyttävän moneen

Anton Granvik on tutkinut yhden espanjan kielen yleisimmän sanan käyttöä viimeisen 800 vuoden aikana. On kiehtovaa, että ihminen pystyy ymmärtämään ja käyttämään kieltä niin paljon käännöskoneita paremmin, sanoo perjantaina 20. tammikuuta de-preposition monista merkityksistä väittelevä Granvik.

Anton Granvik

Anton Granvik työhuoneessaan nykykielten laitoksella

Väitöskirjan aineisto kattaa koko kirjoitetun espanjan kielen historian nykypäivään asti aina 1200-luvulta, jolloin kastilian murre nostettiin Espanjan viralliseksi kieleksi latinan rinnalle.

– Espanjan kielen sanasto on muuttunut huomattavasti vähemmän kuin vaikkapa ranskan tai englannin. Vaikka kieleen on ilmaantunut uusia sanoja ja toisia kadonnut, ei edes 800 vuotta vanhoja tekstejä ole erityisen vaikea ymmärtää. De-prepositiota käytetään toisaalta niin monessa yhteydessä, että tutkimuksessani jouduin ottamaan jokaisen kieliopin osa-alueen käsittelyyn, Granvik sanoo.

Väitöskirjan aineistoksi hän rajasi proosan, koska siinä kieli on asiatekstejä rikkaampaa. Teksteistä hän löysi de-prepositiolle kaikkiaan 48 käyttötapaa, jotka toistuvat jokaisena vuosisatana.  Esimerkkejä sanasta kertyi kieliaineistoon yli 16 000.  Väitöskirja onkin laajin koskaan tehty tutkimus de-prepositiosta, joka on keskimäärin joka 20. sana kirjoitetussa espanjassa.

Substantiivien kanssa de-sanaa käytetään genetiivin lailla. Verbien kanssa sen käyttö vastaa lähinnä suomen sijamuotojen elatiivia tai ablatiivia, joilla ilmaistaan siirtymistä tai liikettä jostakin tai joltakin. Yksi tutkimuksen historiallisen analyysin tuloksista on, että de-sanan käyttö genetiivinä substantiivien kanssa on ajan myötä yleistynyt ja käyttö verbin kanssa taas vähentynyt.

Ennen siirtymistään nykykielten laitokselle Granvik opiskeli kemiaa ja matematiikkaa. Hän pärjäsi laskutehtävissä, vaikka ei omien sanojensa mukaan ymmärtänyt, mistä kaavoissa ja teorioissa oli kyse. Kielitieteen kurssilla kaavat loksahtivat ensimmäistä kertaa kohdalleen, kun niillä yhdistettiin ja selitettiin kielen elementtejä.

Granvik innostui kielitieteestä ja jo lukiossa ja reppumatkoilla opiskelemastaan espanjan kielestä. Yhdistelmästä syntyi lopulta 600-sivuinen väitöskirja. Innostus kieliin on yhä tallella.

– Koko sivilisaatiomme ja ajattelumme perustuu kieleen. Kieli on kaikkia koskettava universaali asia, josta ihmisillä on yhteiskuntaluokasta riippumatta aina mielipiteitä.

FM Anton Granvik väittelee 20.1.2012 kello 12 Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa aiheesta “De “de” – Estudio histórico-comparativo de los usos y la semántica de la preposición “de” en español”. Espanjalaisen filologian väitöstilaisuus järjestetään Helsingin yliopiston päärakennuksessa, auditorio XII, Unioninkatu 34. Vastaväittäjänä on Prof. Dr. Carlos Sánchez Lancis, Universidad Autónoma de Barcelona ja kustoksena professori Timo Riiho.

Väitöskirjan elektroniseen julkaisuun voi tutustua E-thesis-palvelussa.