Slavistin leipä tulee pienistä puroista

Sirpa Seppälä Kuva: Ville Korhonen

Sirpa Seppälä taipuu moneksi. Kielialan yrityksensä kautta hän opettaa, tulkkaa, kääntää ja tekee oppaan töitä. Hän korostaa kulttuurien tuntemuksen merkitystä ja erinomaista äidinkielen taitoa kielen oppimisen rinnalla.

Oman yrityksen Seppälä perusti vuonna 2004 toimittuaan sitä ennen lähes kymmenen vuotta freelancerina. Hänen kielivalikoimaansa kuuluvat suomi, tšekki, englanti ja slovakki.

Monien kielten ja taitojen osaaminen on välttämätöntä, sillä yhden pienen tai harvinaisen kielen käännös- tai tulkkaustöillä on Suomessa hyvin vaikea elättää itseään. Seppälä painottaa, että työllistymisen kannalta on hyvä olla hallussa myös yksi suuri valtakieli, jota pienet kielet täydentävät.

Opiskelun sivussa hankitulle slovakin kielen taidolle on ollut paljon kysyntää, vaikka Seppälä tulkkaakin eniten englannin kielestä. Tšekin kielessä hänen työnsä painottuu opetukseen.

Suuri osa Seppälän käännösalan työtehtävistä tulee tšekkiläisiltä ja slovakialaisilta käännöstoimistoilta, sillä suomalaiset asiakkaat eivät ole aina valmiita maksamaan työstä alan normien mukaisia hintoja.  Kotimaiset tilaukset ovat peräisin pitkälti kunnallisilta tulkki- ja käännöstoimistoilta.

Äidinkieli on kaikki kaikessa

Seppälän työtehtävät ovat vaihdelleet vuosien aikana paljon.  Opiskelijoita hän muistuttaa siitä, että hyvän kielitaidon lisäksi tulkkauksessa tarvitaan muun muassa nopeaa reaktiokykyä ja tulkattavan alan asiantuntemusta. Käännöstyössä on taas keskeistä erinomainen äidinkielen taito.

– Sanakirjan avulla voi saada hankalistakin vieraista sanoista tolkkua, mutta oikean vivahteen löytäminen kohde- eli äidinkieleen vaatii kielen erinomaisen hallinnan lisäksi myös kirjoittajan taitoa.

Tulkkausta on muuten kahta eri lajia: simultaanitulkkauksessa ei odoteta konsekutiivitulkkauksen tavoin tulkkaustaukoa. Seppälän mukaan vain harva on erinomainen molemmissa lajeissa.

Yrittäjän arki on välillä rankkaa ja epävarmaa, koska esimerkiksi työtilaukset tietää parhaimmillaankin vain muutamaksi kuukaudeksi etukäteen. Samasta syystä kuukauden yhtäjaksoisesta kesälomasta voi vain unelmoida. Seppälälle yrittäjyys on kokonaisvaltainen elämäntapa.

– Jos on sellainen persoona, että monipuolisuus kiehtoo, on tämä hyvin antoisaa. Ihanaa työssäni on myös oma vapaus.

Helsingin yliopiston nykykielten laitoksella opetetaan ja tutkitaan Euroopassa puhuttavia kieliä, kulttuuria ja kirjallisuutta. Venäjän lisäksi slaavilaisista kielistä voi opiskella muun muassa puolaa, tšekkiä ja serbiaa. Näiden kielten opiskelun voi aloittaa ilman aiempaa kielitaitoa.