Nykykielten laitos sai ensimmäisen tulkkauksen yliopisto-opettajan

Erja Tenhonen-LightfootFilosofian lisensiaatti Erja Tenhonen-Lightfoot on nimitetty uuteen tulkkauksen yliopisto-opettajan tehtävään. Tulevien tulkkien opetuksessa hän aikoo painottaa ammattietiikkaa ja asiakkaan ammattikielen hallintaa.

Tulkkaaminen ei ole vain hyvää kielitaitoa. Tenhonen-Lightfootin mukaan hyväksi tulkiksi on opiskeltava.

– Pelkkä hyvä kielitaito tai edes kaksikielisyys ei riitä tulkille, sillä tehtävässä vaaditaan myös tulkkaustaitoa. Tulkin on lisäksi perehdyttävä ennen työtehtävää niihin käsitteisiin, joita asiakas oletettavasti käyttää.

Uusi tehtävä katsottiin tarpeelliseksi, koska nyt aiemmin pirstaleisesta tulkkauksen opetuksesta ja sen kehittämisestä vastaa yksi opettaja. Lisäksi EU-kansalaisilla on tuoreen direktiivin mukaan oikeus saada laadukasta tulkkausta omalle kielelleen rikosoikeudessa.

Tulkkauksen yliopisto-opettajan tehtävä ei ole sidottu mihinkään yksittäiseen kieleen. Opetusta on myös suomeksi, mutta varsinaiset opetusharjoitukset toteutetaan aina yhteistyössä tulkattavan kielen natiiviopettajan kanssa.

Tenhonen- Lightfoot on työskennellyt tulkkina vuodesta 1985. Hän on erikoistunut neuvottelu- eli liike-elämän dialogitulkkauksen, konferenssitulkkauksen ja asioimis- ja oikeustulkkaukseen.

Tulkkauksen tarve on lisääntynyt viime vuosina myös Suomessa. Samalla kun osaavia tulkkeja on alettu arvostaa, on heiltä opittu vaatimaan aiempaa parempaa ammattitaitoa kuten asiakkaan ammattisanaston erinomaista hallintaa.

– Tulkin on kuitenkin tunnustettava, että kaikkea ei voi osata. Virheistä voi ja tulee ottaa opikseen. Virhe on sekä kääntäjän että tulkin työssä kenties paras opettaja, Tenhonen-Lightfoot kiteyttää.

Tulkin urallaan yksi hänen haastavimmista tehtävistä on ollut sotilaskyläprojektin arvonlisäverovelvollisuuden selvittely venäläisen pikkukaupungin Andreapolin verovirastossa.

– Lähtiessäni selvitin kollegalta, mikä ALV on venäjäksi. Perillä selvisi, että tuohon aikaan koko ALV:n käsite oli Venäjällä tuntematon. Tulkkaus tapahtui lisäksi ammattieettisten ja kaikkien taiteen säännösten vastaisesti minulle kahden vieraan kielen välillä eli saksa-venäjä-saksa-akselilla.

Uudessa tehtävässä Tenhonen-Lightfoot aloittaa elokuun alussa. Jo ennen sitä tulkkauksen opinnoissa tapahtuu jotakin uutta, sillä toukokuussa pidetään ensimmäinen viro-suomi-viro-tulkkauskurssi.