Englannin kielen tutkijoille rahoitus Akatemiasta

Englantilaisen filologian professori Minna Palander-CollinEnglantilaisen filologian professori Minna Palander-Collinin vetämä tutkimushanke palkittiin Suomen Akatemian rahoituksella

Kolmen tutkijan ryhmä nykykielten laitokselta on saanut merkittävän rahoituksen Suomen Akatemiasta.  Tutkimusprojektissa Minna Nevala, Minna Palander-Collin ja Anni Sairio selvittävät, kuinka ihmiset ja ryhmät rakentavat identiteettiään kielen kautta. Tutkimuksen aineistona ovat erityisesti 1700-1900-luvulla kirjoitetut yksityiskirjeet, sanomalehtitekstit ja mainokset.

Kielitieteen lisäksi tutkimus ammentaa myös yhteiskuntatieteistä, sillä tutkijat ovat kiinnostuneita siitä, miten kielellä luodaan sosiaalisia merkityksiä ja miten yhteiskunnalliset muutokset vaikuttavat kieleen.

Projektin johtaja ja englantilaisen filologian professori Minna Palander-Collin pitää tärkeänä, että nelivuotisen rahoituksen ansiosta post doc -tutkijat saavat mahdollisuuden pätevöityä tutkijoina.

–Työmme tulee näkymään muun muassa julkaisuina, luentoina ja seminaareina. Saamme myös kehitettyä kansainvälistä ja monitieteistä yhteistyötä.  Uskon, että tutkimuksemme kiinnostaa muitakin kuin kielitieteilijöitä.

Vuoden 2016 syyskuuhun asti ulottuva rahoitus on noin 600 000 euroa.

Lisätietoa tutkimushankkeesta löytyy projektin kotisivuilta:
Dynamics of Change in Language Practices and Social Meaning (1700–1900)