FIN-CLARIN jatkaa tutkimusinfrastruktuurien tiekartalla 2014–2020

Nykykielten laitoksen johtama FIN-CLARIN -hanke on valittu mukaan Suomen Akatemian tutkimusinfrastruktuurien tiekartalle, joka koskee vuosia 2014–2020. FIN-CLARIN on osa eurooppalaista CLARIN-yhteistyötä, joka pyrkii luomaan kieliaineistoille ja kieliteknologialle yhteistä infrastruktuuria. Se oli mukana jo vuoden 2009 kansallisella tutkimusinfrastruktuurien tiekartalla.

CLARIN-hankkeen toimintaa Suomessa johdetaan nykykielten laitokselta käsin. CLARIN on laajin humanistinen tieteellinen infrastruktuuri Suomessa.

5 miljardia sanaa suomea

FIN-CLARIN:illa on kaksi keskitettyä palvelua: Kielipankki ja Tieteen termipankki.

Kielipankki tuo tutkijoiden käyttöön laajat digitaaliset kielivara- ja kielityökalukokoelmat. Sen kautta voi hakea virkkeitä viiden miljardin sanan suomenkielen korpuksesta. Mukana on myös kolme miljardia sanaa suomenruotsia.

Tieteen kansallinen termipankki -hanke tähtää pysyvään ja jatkuvasti päivitettävään, kaikki tieteenalat kattavaan tieteen termistöön. Tieteen termipankki on avoimesti Internetissä saatavilla oleva yhteistyöalusta ja verkkopalvelu. Tällä hetkellä se käsittää 24 000 termiä.

Tutkimusinfrastruktuurit vahvistavat osaamista

Suomen Akatemia on julkaissut Suomen ensimmäisen tutkimusinfrastruktuurien strategian sekä päivitetyn tiekartan vuosille 2014–2020. Päivitetylle tiekartalle kuuluu 31 kansallista tutkimusinfrastruktuuria. Näistä seitsemän toimii yhteiskuntatieteiden ja humanististen tieteiden alalla.

Tutkimusinfrastruktuureilla tarkoitetaan tutkimusvälineitä, laitteistoja, aineistoja ja palveluita, jotka

  • mahdollistavat innovaatiotoiminnan eri vaiheissa tapahtuvan tutkimus- ja kehitystyön ja
  • tukevat järjestäytynyttä tutkimustyötä, tutkijankoulutusta ja opetusta sekä
  • kehittävät tutkimus- ja innovaatiokapasiteettia.

Tiekartalle valittujen infrastruktuurien odotetaan vahvistavan Suomen kansainvälistä tutkimusosaamista ja huippuosaamisen verkostoja sekä tuottavan yritysideoita ja työpaikkoja.