375 humanistia: Pertti Hietaranta

Englannin kielen professori Pertti Hietaranta haluaa tutkimusprojekteissaan erityisesti selvittää, miksi väärinymmärryksiä syntyy käännösteksteissä. Kun jätetään pois ihmisen toimintaan vaikuttavat ulkoiset seikat, jäävät tarkasteluun ihmisen tiedonkäsittelytaidot. Näille on ominaista tulkita tekstiä pitkälti omien kokemusten perusteella sekä ajoittainen taipumus luottaa omaan intuitioon analyyttisuuden kustannuksella.

Tutustu Pertti Hietarantaan 375 humanistia -verkkosivuilla

Yliopistovierailulla Pécsissä Unkarissa marraskuussa 2011. Kuva:Pertti Hietarannan arkisto

Yliopistovierailulla Pécsissä Unkarissa marraskuussa 2011. Kuva:Pertti Hietarannan arkisto

Helsingin yliopiston 375-vuotisjuhlavuoden kunniaksi humanistinen tiedekunta nostaa esiin 375 humanistia. Sivustolla esiteltävät henkilöt avaavat näkymää humanistisen alan yhteiskunnalliseen ja kulttuuriseen merkitykseen sekä tarjoavat esimerkkejä humanistien laaja-alaisesta osaamisesta.