375 humanistia: Arto Mustajoki

arto_mustajokiArto Mustajoki on venäjän kieleen ja venäläiseen mieleen erikoistunut tutkija, jolle tiedeorganisaatioiden hallinnolliset tehtävätkään eivät ole vieraita. Professori Mustajoki on tutkimuksen yleistajuistamisen puolestapuhuja. Hän osallistuu aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun, laatii tietokirjoja ja nauttii esiintymisestä.

Tutustu Arto Mustajokeen 375 humanistia -verkkosivuilla

Helsingin yliopiston 375-vuotisjuhlavuoden kunniaksi humanistinen tiedekunta nostaa esiin 375 humanistia. Sivustolla esiteltävät henkilöt avaavat näkymää humanistisen alan yhteiskunnalliseen ja kulttuuriseen merkitykseen sekä tarjoavat esimerkkejä humanistien laaja-alaisesta osaamisesta.

375 humanistia: Ulla Tuomarla

Nykykielten laitoksen johtaja, yliopistonlehtori Ulla Tuomarla on viihtynyt Helsingin yliopiston työntekijänä jo 20 vuotta. Humanistisessa tiedekunnassa Tuomarla tunnustautuu poikkeustapaukseksi, joka pitää hallinnosta. Nykyisessä työssään laitoksen johtajana hän ei voi koskaan olla varma, mitä työviikko tuo tullessaan, mutta se on hänestä vain hyvä asia. Oma tutkimus on jäänyt hieman vaativan työn varjoon, mutta Tuomarla toivoo, että internetin vihapuhetta käsittelevän tutkimuksensa kautta hän voisi vaikuttaa yhteiskuntaamme ja tarjota käytännön ratkaisuja.

Tutustu Ulla Tuomarlaan 375 humanistia -verkkosivuilla

Vihapuheen tutkiminen on välillä rankkaa, mutta työn vastapainona on onneksi hevosharrastus. Ruskeasuon maastoihin ovat hukkuneet monet Ulla Tuomarlan murheet. Kuva: Sabine Kraenker.

Helsingin yliopiston 375-vuotisjuhlavuoden kunniaksi humanistinen tiedekunta nostaa esiin 375 humanistia. Sivustolla esiteltävät henkilöt avaavat näkymää humanistisen alan yhteiskunnalliseen ja kulttuuriseen merkitykseen sekä tarjoavat esimerkkejä humanistien laaja-alaisesta osaamisesta.

375 humanistia: Matias Hellman

Matias Hellman kiinnostui serbokroaatin kielestä ollessaan Interraililla vuonna 1990. Maisterin tutkinnolla vahvistettu kielitaito johdatti hänet työskentelemään sotarikostuomioistuimen palvelukseen Balkanille ja kansainvälisen oikeusistuimen puheenjohtajan avustajaksi Haagiin.

Tutustu Matias Hellmaniin 375 humanistia -verkkosivuilla

Matias Hellman pitämässä esitelmää sotarikostuomioistuin ICTY:stä Prijedorissa 29.5.2007. Kuva: ICTY.

Helsingin yliopiston 375-vuotisjuhlavuoden kunniaksi humanistinen tiedekunta nostaa esiin 375 humanistia. Sivustolla esiteltävät henkilöt avaavat näkymää humanistisen alan yhteiskunnalliseen ja kulttuuriseen merkitykseen sekä tarjoavat esimerkkejä humanistien laaja-alaisesta osaamisesta.

375 humanistia: Antti Summala

Vaihto-opiskelijana Osakassa Summala pääsi tutustumaan kalligrafiaan.

Vaihto-opiskelijana Osakassa Summala pääsi tutustumaan kalligrafiaan.

Antti Summala on pelejä tekevä filologi. Englannin kielen laitoksella hioutuneet kirjoitustaidot veivät ensin pelitoimittajaksi ja sitten pelisuunnittelijaksi. Helsingin yliopistolla syntyi myös kiinnostus järjestötoimintaan ja japanin kieleen.

Tutustu Antti Summalaan 375 humanistia -verkkosivuilla

Helsingin yliopiston 375-vuotisjuhlavuoden kunniaksi humanistinen tiedekunta nostaa esiin 375 humanistia. Sivustolla esiteltävät henkilöt avaavat näkymää humanistisen alan yhteiskunnalliseen ja kulttuuriseen merkitykseen sekä tarjoavat esimerkkejä humanistien laaja-alaisesta osaamisesta.

375 humanistia: Jörg Tiedemann

Professori Jörg Tiedemannin mukaan tiedon on oltava avointa ja vapaasti käytettävissä sekä lisäksi hänen tarkoituksiinsa monikielistä, rinnakkaista ja samansuuntaista. Laajasta tietomateriaalista kääntämisen oppiminen on kiehtovaa, mutta ihmisten tekemät käännökset sisältävät niin paljon enemmän epäsuoraa lingvististä tietoa, että hän ei kykene lopettamaan niiden keräämistä. Nykyaikainen kieliteknologia hyötyy valtavasti tällaisista resursseista, mutta myös muut humanistiset tieteet kiinnostuvat yhä enemmän niiden kanssa työskentelystä. Ja avain menestykseen on tehdä niistä vapaasti käytettäviä.

Tutustu Jörg Tiedemanniin 375 humanistia -verkkosivuilla

Kuva: Linda Tammisto

Kuva: Linda Tammisto

Helsingin yliopiston 375-vuotisjuhlavuoden kunniaksi humanistinen tiedekunta nostaa esiin 375 humanistia. Sivustolla esiteltävät henkilöt avaavat näkymää humanistisen alan yhteiskunnalliseen ja kulttuuriseen merkitykseen sekä tarjoavat esimerkkejä humanistien laaja-alaisesta osaamisesta.