Пишите о Хельсинки! -kirjoituskilpailu

Кафедра русского языка Отделения современных языков Хельсинкского университета приглашает всех желающих принять участие в конкурсе сочинений на тему «Мой Хельсинки». Участников просят описать, как они относятся к городу Хельсинки, как воспринимают этот город. В своем эссе можно сравнить Хельсинки с каким-то другим городом или сосредоточиться, например, на некоторых из следующих вопросов:

– Какие воспоминания, представления или эмоции Хельсинки или какое-то определенное место в Хельсинки вызывает у Вас?

– Какие места в Хельсинки Вам важны, почему Вы считаете их «своими» и любите их? Какие места остались для Вас «чужими»? Вызывают неприязнь? Почему?

О себе укажите, пожалуйста, следующее: в каком городе Вы живёте постоянно? Как часто Вы бываете в Хельсинки? Какой у Вас родной язык? Как с Вами связаться?

Объем сочинения на русском языке – не менее 200 слов. Писать можно в разных стилях,  в том числе и на разговорном языке.

Сочинения на конкурс принимаются до 15 февраля 2011. Город Хельсинки наградит лучшие сочинения книгами и музыкальными CD. Лучшие тексты будут опубликованы в газете «Спектр» и на сайтах www.russian.fi и www.hel.fi/ru.

Сочинения можно отправлять по адресу кафедры русского языка Хельсинкского университета: Anu Reponen, Nykykielten laitos (venäjän kieli), PL 24, 00014 Helsingin yliopisto или по электронной почте по адресу anu.reponen(at)helsinki.fi.

Maisterikampanja maaliviivalla

Paikoillanne? Valmistu – NYT! -maisterikampanja lähestyy loppuaan. Syksyn urakan päätteeksi kampanja juhlisti syksyn maistereita ja gradu-urakkansa loppuunsaattaneita kakkukahveilla torstaina 9.12.

Nykykielten laitoksen Paikoillanne? Valmistu ? NYT! -maisterikampanjan toimisto kiittää kaikkia kampanjaan osallistuneita opiskelijoita, ohjaajia ja muuta laitoksen väkeä. Kampanja on tuottanut mukavan määrän uusia maistereita ja antanut kokemusta hyvistä käytänteistä, joita toivottavasti voidaan jatkaa tulevaisuudessakin.

Kampanjan puitteissa on syksyn aikana järjestetty intensiiviohjauksen ja teemaluentojen lisäksi mm. viikonloppuseminaari ja graduntekijän vertaisryhmiä. Vielä työn alla on 31.12.2010 julkaistava gradusivusto https://blogs.helsinki.fi/valmistu-nyt/, johon kootaan laitoksen graduohjeistus ja muita vinkkejä graduntekoon.

Prof. Pekka Pesosen jäähyväisluento 13.12. 2010 klo 18, U40 sali 1

Prof. Pekka Pesosen jäähyväisluento “Mistä ihmiset elävät? — venäläisen kirjallisuuden kysymykset ja vastaukset” maanantaina 13.12. 2010 klo 18 Metsätalon (Unioninkatu 40 B) salissa 1.

Luento päättää suuren yleisömenestyksen saavuttaneen luentosarjan “Venäläinen klassikkoni”.

Lue myös Pekka Pesosen haastattelu humanistisen tiedekunnan uutisissa.

Pekka Pesosen jäähyväisluento on nyt katsottavissa myös videotallenteena:

[vimeo 18622780]