Venäjän kielen ja kulttuurin opiskelua tukeva juhlarahasto avautuu

Eduskunta päätti 150-vuotisen säännöllisen valtiopäivätoiminnan juhlaistunnossa syyskuussa 2013 tukea suomalaisten venäjän kielen ja kulttuurin opiskelua. Rahaston perustamiseksi eduskunta lahjoitti 10 miljoonaa euroa Cultura-säätiölle. Juhlarahastosta jaettavan tuen tavoitteena on parantaa venäjän kielen oppimistuloksia ja vahvistaa venäläisen kulttuurin ymmärtämistä Suomessa.

Juhlarahaston ensimmäinen apurahahaku julistettiin tänään avatuksi Finlandia-talolla pidetyssä julkistamistilaisuudessa.

Juhlarahaston johtokunnan puheenjohtajana toimivan kansanedustaja Maria Guzeninan mukaan venäjän kielen ja kulttuurin tuntemus luo paljon mahdollisuuksia.

“Mitä vahvempi kielellinen ja kulttuurinen Venäjä-osaaminen suomalaisilla on, sitä paremmin pystymme hyödyntämään valtavan naapurimaamme tarjoamia mahdollisuuksia. Kyse on työelämän mahdollisuuksista nuorillemme, kasvusta yrityksillemme ja kilpailukyvystä sekä hyvinvoinnista Suomelle”, Guzenina sanoo.

Koko juttu ja lisätietoa ensimmäisestä rahoitushausta

27-29 August Seminar: Transnational Russian Culture

Tervetuloa seuraamaan järjestyksessä 15. Helsingin ja Tarton yliopistojen venäläisen kirjallisuuden tutkimuksen yhteistyöseminaaria!

TRANSNATIONAL RUSSIAN CULTURE | ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЕ В РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ 27. – 29.8.2015 Helsinki

27.8. Место: Unioninkatu 38, аудитория F211

10.00 – 10.30 Александр Осповат: Русский космополит и русский европеец (по материалам архива Александра Тургенева)

10.30 – 11.00 Татьяна Степанищева: «Я иначе понимаю патриотизм»:

эволюция П.А. Вяземского-публициста

11.00 – 11.30 Бен Хеллман: Лев Толстой и Стокгольмский всемирный конгресс мира (1909) 1910 г.

12.00 – 12.30 Екатерина Лямина: Толстый и тонкий: о метафизике дружбы в литературных кругах Петербурга 1820–30-х

12.30 – 13.00 Кирилл Рогов: TBA

13.00 – 13.30 Роман Лейбов: Из истории трансформаций русского байронизма

15.00 – 15.30 Пекка Песонен: Любовь и ненависть – интерес и забвение.

Особенности восприятия русско-советской литературы в Финляндии

15.30 – 16.00 Леа Пильд: Эстонские переводы Н.С. Лескова: идеология и поэтика

16.00 – 16.30 Мария Боровикова: О переводах лирики Марины Цветаевой на эстонский язык

17.00 – 17.30 Рику Тойвола: Александр Вертинский «на бис»: советский денди

17.30 – 18.00 Роман Войтехович: «Танцующая душа» Марины Цветаевой

***

28.8. Место: Unioninkatu 40, аудитория 2

9.30 – 10.00 Любовь Киселева: «Окно в Европу» в переводе на язык гимназических учебников (диалектика национального и транснационального)

10.00 – 10.30 Тимур Гузаиров: Великая Северная война Петра I в школьных учебниках ЭССР (1940–1956)

10.30 – 11.00 Татьяна Никольская: Аспекты грузинской темы в русских тбилисских журналах (1917–1920)

11.30 – 12.00 Роман Тименчик: Пятый пункт лирического героя первой трети 20 века

12.00 – 12.30 Пеэтер Тороп: Транспоэтика русской культуры

14.00 – 14.30 Георгий Левинтон: Некоторые итальянские мотивы в русской поэзии и прозе ХХ века

14.30 – 15.00 Полина Поберезкина: Украинская рецепция русского акмеизма (Ахматова, Гумилев, Мандельштам)

15.00 – 15.30 Денис Ахапкин: «Застывшее буги-вуги»: культурные палимпсесты Иосифа Бродского

16.00 – 16.30 Тинтти Клапури: Мотив отчужденности и концепция «абсолютной свободы» в творчестве А.П. Чехова: некоторые комментарии

16.30 – 17.00 Лийса Буржо: Г.Г. Шпет и «европейская герменевтика» – борьба против психологизма

***

29.8. Место: Unioninkatu 40, Sali 6

10.00 – 10.30 Станислав Савицкий: Скифский миф будетлян

10.30 – 11.00 Наталья Яковлева: Тихон Чурилин и «литература народов СССР»

11.00 – 11.30 Олег Лекманов: Истинная жизнь Мориса Лапорта (об

антигерое одного газетного стихотворения Маяковского)

12.00 – 12.30 Игорь Смирнов: Как перевести умозрение в зрение?

Логико-философские подтексты романа Набокова «Дар»

12.30 – 13.00 Александр Долинин: Анекдоты Bystander’a в еженедельнике

«Наш мир»: неизвестный Набоков?

13.00 – 13.30 Эдуард Вайсбанд: «Средиземноморская нота»:

Русско-израильская литература в тоске по левантийской культуре

15.00 – 15.30 Liisa Byckling: Michael Chekhov – Director in Western Theatres

15.30 – 16.00 Михаил Ефимов: Как сделан «Pushkin» Мирского: биография

классика как авторепрезентация

***

Department of Modern Languages | Отделение современных языков

University of Helsinki | Хельсинкский университет

supported by | при поддержке Suomen Kulttuurirahasto & Raija

Rymin-Nevanlinnan rahasto

Afrikkalaispiirteet kirjallisuudessa haastavat suomentajan

Kun suomentaja kohtaa afrikkalaistettua englantia, edessä on käännösongelma: kielen afrikkalaisille piirteille ei yleensä ole vastineita suomessa. Paljonko paikallisväriä kannattaa ottaa mukaan käännökseen?

Paikallisuutta ja politiikkaa

Adichie, Chimamanda Ngozi (2003): Purple Hibiscus. Suomentanut Kristiina Savikurki 2010. Kuva: maailmankirjat.

Monet länsiafrikkalaiset kirjailijat pyrkivät afrikkalaistamaan englanninkielisen tekstinsä kieltä. He käyttävät afrikkalaisista kielistä peräisin olevia sanoja ja kääntävät englanniksi äidinkielensä kulttuurisia piirteitä kuten sananlaskuja ja vertauksia.

Afrikkalaistettua englantia ei käytetä kirjallisuudessa ainoastaan paikallisvärin luomiseen ja paikallisen elämän kuvaamiseen vaan taustalla voi olla myös poliittisia ja ideologisia tarkoitusperiä.

– Kirjailija haluaa esimerkiksi horjuttaa englannin valta-asemaa tekemällä eroa entisen siirtomaaisännän kieleen, purkaa siirtomaa-ajalta periytyviä yhteiskunnallisia rakenteita tai muuttaa vanhoja Afrikkaan liitettyjä mielikuvia, selittää Anne-Marie Lindfors. Hänen tuore väitöskirjansa käsitteli länsiafrikkalaisten englanniksi kirjoitettujen romaanien suomentamista.

Kääntäminen on ongelmanratkaisua

Okri, Ben (1996): Dangerous Love. Suomentanut Seppo Loponen 1996. Kuva: Bookcrossing.

Tutkittujen teosten suomentajat käyttivät erilaisia strategioita käännösongelmien ratkaisemiseen. Osa säilytti lähtötekstin hybridisyyden eli afrikkalaiset kieli- ja kulttuuripiirteet, osa taas vähensi niitä suomennoksessa.

Lindfors huomasi, että länsiafrikkalaisten romaanien afrikkalaiset kieli- ja kulttuuripiirteet säilytetään suomennoksissa jopa yllättävän tarkasti. Parin viime vuosikymmenen aikana trendi on kuitenkin muuttunut: suomentajat ovat alkaneet tehdä romaaneista helpommin lähestyttäviä suomalaislukijoille. Kääntäjät muun muassa selittävät vieraita kieli- ja kulttuuripiirteitä tai jättävät niitä pois käännöksistä.

Kotoutettua suomennosta on sujuvampaa lukea kuin lähtötekstin vieraat piirteet säilyttävää käännöstä. Teosten afrikkalaisen kulttuuritaustan häivyttäminen voi kuitenkin ylläpitää stereotyyppisiä käsityksiä Afrikasta ja vaientaa alkuperäistekstin poliittisen tai ideologisen sanoman.

– Jos taas teosten vieraat kieli- ja kulttuuripiirteet säilytetään suomennoksissa, länsiafrikkalaiset romaanit voivat vaikuttaa liian vaikeilta eivätkä siksi kiinnosta suomalaisia lukijoita, Lindfors kuvailee ongelmaa.

Lindforsin tulokset auttavat arvioimaan, miten käännösstrategiat mahdollisesti vaikuttavat länsiafrikkalaisten romaanien vastaanottoon Suomessa. Oppeja voi hyödyntää myös muun jälkikoloniaalisen kirjallisuuden suomentamisessa.

FM Anne-Marie Lindfors väittelee aiheesta 28.2.2015. Väitöskirja on luettavissa E-thesis -palvelussa.


Aineisto

Länsiafrikkalaisia, englanniksi kirjoitettuja romaaneja on suomennettu viisitoista, joten Lindforsin 12 teoksen otos oli varsin laaja. Tutkimusaineiston romaaneista yhdeksän on peräisin Nigeriasta ja kolme Ghanasta. Ne on julkaistu Suomessa vuosina 1963–2010. Romaanit on kirjoittanut yhdeksän eri kirjailijaa ja suomentanut samoin yhdeksän eri kääntäjää.

Saksalaisen musiikin vaikutus Suomen musiikkielämään -luento 20.1.

Professori Eero Tarasti (Helsingin yliopisto, musiikkitiede) luennoi aiheesta “Saksalaisen musiikin vaikutus Suomen musiikkielämään” tiistaina 20.1.2015 klo 18:15–19:45 Helsingin yliopiston kielikeskuksen juhlasalissa Fabianinkatu 26 (3. kerros).

Kyseessä on ”Saksalaisvaikutteita Suomen kulttuurissa ja yhteiskunnassa” -luentosarjan kolmas osa. Sarja järjestetään Emil Öhmannin säätiön tuella.

4K: Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin kohtaamisia 14.1.–29.4.2015

4K on kaikille avoin luentosarja, jolla esitellään kielen-, kirjallisuuden- ja kulttuurintutkimuksen tuoreimpia tuulia.

Luennot järjestetään keskiviikkoisin klo 17:15–18:45 Metsätalon (Unioninkatu 40, Helsinki) salissa 2. Poikkeuksena on sarjan viimeinen luento 29.4., joka järjestetään salissa 1.

Luentosarjan järjestää nykykielten laitos.

4k_wordle

Ohjelma

14.1.

Bo Pettersson, Minna Palander-Collin, Matti Miestamo ja Tomi Huttunen: Kielen-, kirjallisuuden- ja kulttuurintutkimus tänään

21.1.

Eva Havu: Mitä on kielten ja kulttuurien vertaileva tutkimus? Tutkijayhteisö CoCoLaC esittäytyy

28.1.

Terttu Nevalainen: Englannin vaihtelu ja muutos – tutkimusta ja tutkimuksen tutkimusta

4.2.

Ulla Tuomarla: Verbaalinen aggressio sosiaalisessa mediassa
Mervi Helkkula: Kielteiset tunteet ja verbaalinen väkivalta ranskankielisessä kirjallisuudessa

11.2.

Tomi Huttunen, Liisa Bourgeot ja Riku Toivola: SLOVO: venäläinen sana ja sen tutkimus

18.2.

Anni Sairio, Minna Nevala ja Turo Vartiainen: Sinisukkia ja sarjamurhaajia: Identiteetin luominen ja arvottaminen englannin kielen historiassa

25.2.

Juhani Härmä: Ranska lingua francana Suomessa
Sabine Kraenker: French break-up letters in a love relationship

11.3.

Liisa Tiittula: Puhekielen suomentamisen muuttuvat normit
Nely Keinänen: Shakespeare suomeksi

18.3.

Krister Lindén: FIN-CLARIN – kieliaineistot ja -työkalut
Tuula Pääkkönen: Suomenkielinen sanomalehtiaineisto ja mitä siitä opimme Kansalliskirjaston koneoppimisen ja tekstinlouhinnan tutkimusprojekti Digrassa

25.3.

Bo Pettersson ja Merja Polvinen: Kuinka kaunokirjallisuuden maailmoja tutkitaan?

1.4.

Kristiina Taivalkoski-Shilov : Miten tutkia käännetyn tietokirjallisuuden vastaanottoa?
Svetlana Probirskaja: Sotatulkit Suomen ja Neuvostoliiton välisissä sodissa

15.4.

Mark Shackleton ja Tiina Wikström: Studying contemporary Native American writing

22.4.

Ekaterina Gruzdeva ja Juha Janhunen: Sahalinin alkuperäiskansojen parissa

29.4.

Anna Mauranen ja Svetlana Vetchinnikova: Kun kaikki kielet kohtaavat englannin: englanti globaalina lingua francana
(HUOM: Luento on poikkeuksellisesti Metsätalon salissa 1.)

Luentosarja on osa Helsingin yliopiston 375-juhlavuoden ohjelmaa.

Luentosarja on osa Helsingin yliopiston 375-juhlavuoden ohjelmaa.