Tiedote: Suomen kielen tulevaisuus ratkaistaan nyt

Kieliteknologia puhelin

Lähivuosina ratkaistaan, millä kielellä me ja lapsemme tulevaisuudessa käytämme älypuhelimia, internetiä ja tietotekniikan sovelluksia. Teknologia on asettanut suomen kielen pisteeseen, joka on verrattavissa kirjakielen syntyyn yli viisisataa vuotta sitten. Helsingin yliopiston nykykielten laitoksessa kehitetään kieliteknologiaa ja taistellaan liian tiukkoja tekijänoikeuksia vastaan.

Nopeasti kehittyvillä teknologisilla sovelluksilla on nyt yhtä suuri merkitys suomen kielelle kuin Agricolalla ja kirjapainotekniikalla aikanaan. Elinvoimainen suomen kieli tarvitsee suomenkielistä kieliteknologiaa. Suomen kaltaisen pienen kielen kohdalla markkinat ovat yrityksille usein liian pienet. Valtion tulisikin panostaa nykyistä aktiivisemmin kieliteknologian kehitykseen.

– Tarvitaan suuri määrä pääosin vapaasti saavutettavia erilaisia puhutun ja kirjoitetun kielen aineistoja, jotta kieli pysyy myös teknologian kehityksessä mukana. Näin ei valitettavasti ole, sanoo projektisuunnittelija Mietta Lennes Helsingin yliopiston nykykielten laitokselta.

Esimerkiksi luotettavaa automaattista puheentunnistusta, konekääntämistä ja digitaalisia sanakirjoja varten kieltä on mallinnettava perusteellisesti. Tämä onnistuu ainoastaan, kun asiantuntijoilla on käytössään riittävän suuri massa laadukkaita kieliaineistoja kuten erilaisia tekstejä, äänitteitä tai videokuvaa sisältäviä digitaalisia arkistoja. Pelkkien teknisten sovellusten kopiointi kielestä toiseen ei kieliteknologiassa ole mahdollista.

Suomen ankara tekijänoikeuslainsäädäntö sekä henkilösuojakysymykset estävät monesti kieliaineistojen jakamisen ja tehokkaan tutkimisen. Niin sanotun tutkimuspoikkeuksen puuttuminen lainsäädännöstä haittaa kielentutkimusta ja kieliteknologiaa hyödyntävien sovellusten kehittämistä. Esimerkiksi Hollannissa kaikki tekijänoikeuden alaiset kieliaineistot ovat tutkijoiden vapaassa käytössä.

Tutkimustyön tulokset ovat lupaavia. Helsingin yliopiston nykykielten laitoksessa toimii kaksi hanketta, FIN-CLARIN ja META-NORD, jotka yhdessä kartoittavat ja kehittävät kieliaineistoja ja kieliteknologisia työkaluja sekä etsivät käytäntöjä kielivarojen julkaisuun liittyviin oikeudellisiin kysymyksiin.

Hankkeiden tavoitteena on, että etenkin tutkijat saavat käyttöönsä sopivia kieliaineistoja ja voivat hyödyntää niitä riippumatta siitä, missä aineistot sijaitsevat.

Osaa FIN-CLARINin  ja META-NORDin kielivaroista voi käyttää myös täysin vapaasti. Keskeisimpiä vapaita aineistoja on puurakenteena kuvattu, kieliopillisesti jäsennetty tekstiaineisto, jota kutsutaan puupankiksi. Lisäksi FinnWordNet-sanapankissa valtava joukko sanoja on linkitetty verkostoksi merkitystensä mukaan ja yhdistetty vastaaviin englannin kielen sanoihin. FinnWordNet on tällä hetkellä maailman toiseksi suurin sanapankki.

Lisätietoja:

Mietta Lennes, projektisuunnittelija
puh. 050 318 2155
mietta.lennes@helsinki.fi

Ville Korhonen, tiedottaja
Nykykielten laitos
puh. 050 318 3956
ville.korhonen@helsinki.fi

Nicoletta Maraschio erottaa jyvät akanoista

Nicoletta Maraschio Helsingissä. Kuva: Ville KorhonenItalian kielen tärkeimmän instituution, Accademia della Cruscan, presidentti professori Nicoletta Maraschio osallistui Italialaisen filologian oppiaineen järjestämään kansainväliseen SILFI-kongressiin Helsingissä.

Accademia della Cruscan nimi tarkoittaa “Akana-akatemiaa”: sen tehtävänä on siis erottaa jyvät akanoista. Akatemia sijaitsee Firenzen laidalla eräässä Medicien ruhtinassuvun renessanssihuviloista.

Accademia della Cruscalla on pitkät ja kunniakkaat perinteet. Professori Maraschio, miten Akatemia sai alkunsa?

Akatemia perustettiin Firenzessä 1583 aiempia akatemioita vapaammaksi ja itsenäisemmäksi yhteenliittymäksi. Alusta asti sen toiminnassa ovat kulkeneet käsi kädessä filologia ja kielitiede. Jo 1595 Akatemia julkaisi Dante Alighierin Jumalaisesta näytelmästä laitoksen, jota varten akateemikot kävivät läpi niin käsikirjoituksia kuin painettuja tekstejä. He halusivat antaa Dantelle hänen oman kielensä takaisin.

Samoihin aikoihin aloitettiin ensimmäisen suuren italian kielen sanakirjan kokoaminen käymällä läpi suuri joukko “hyvien kirjailijoiden” toscanankielisiä tekstejä 1300-luvulta ja myös 1500-luvulta.  1612 ilmestynyt Cruscan akateemikoiden sanakirja (Vocabolario degli Accademici della Crusca) täydensi edellisellä vuosisadalla syntyneen ratkaisun italian kieltä koskeneeseen keskusteluun.

Sanakirja antoi osaltaan italialaisille kielellisen ja  kulttuuri-identiteetin paljon ennen poliittista yhdistymistä 1861. Siitä tuli merkittävä kiintopiste kielenkäytölle, vaikka se kohtasi seuraavina vuosisatoina myös vastustusta ja kritiikkiä. Sanakirja ilmestyi kaikkiaan viitenä laitosena, jotka aina laajenivat. Viimeisen laitoksen laatiminen keskeytettiin 1920-luvulla.

Nykyään Crusca on merkittävä tutkimuslaitos, jonka alaa ovat italian kielen filologinen, leksikologinen ja kieliopillinen tutkimus. Akatemia pyrkii myös avautumaan yhteiskunaan, se esimerkiksi vastaa kansalaisten kieltä koskeviin kysymyksiin.

Antaako Crusca siis vastauksia kielen normeja koskeviin kysymyksiin?

Usein käy niin, että Cruscaa syytetään siitä, ettei se täytä tätä tehtäväänsä tarpeeksi tiukasti. Italian kielitilanne on aivan omanlaisensa. Italian todellinen kielellinen yhdistyminen on varsin uusi, vasta 1800-luvulla käyntiin lähtenyt ilmiö. Ennen sitä kieltä käytti hyvin pieni oppinut eliitti. Vasta 1900-luvulla italia on monien erilaisten yhteiskunnallisten prosessien kautta todella tullut kaikkien italialaisten käyttämäksi kieleksi, mutta tämä on lopulta tapahtunut “alhaalta päin”, spontaanisti.

Italiassa on siis suuri varieteettien kirjo. Kirjoitussäännöt ovat aika selvät, mutta esimerkiksi selkeää oikean ääntämyksen mallia ei tällä hetkellä ole.  Morfologian ja syntaksin osalta kieli muuttuu jatkuvasti, nyt kun siinä vaikuttavat sekä kielen kirjoitettu että puhuttu muoto. Akatemian tehtävänä on muistuttaa selvistä kielisäännöistä silloin kun niitä on, mutta myös herättää italialaisissa tietoisuus kielen vaihtelusta. Yritämme myös kertoa, mihin suuntaan kieli näyttäisi olevan muuttumassa.

Tänä vuonna Cruscan sanakirja täyttää 400 vuotta. Miten juhlistatte tätä merkkivuotta?

Järjestämme tietysti erilaisia tapahtumia. Mutta juhlavuosi on myös herättänyt akateemikkojen piirissä ajatuksen siitä, että meidän pitäisi palata sanakirjatyöhön. Italiassa tarvittaisiin suuri historiallinen sanakirja 1800- ja 1900-lukujen kielestä.

Haluaisimme ottaa mukaan kaiken mahdollisen materiaalin, jossa italiaa esiintyy, ei siis vain kaunokirjallisia lähteitä, joihin olemassa olevat historialliset sanakirjat perustuvat. Italian kielen varhaisimpien vaiheiden osalta Cruscan yhteydessä on jo toiminnassa OVI-projekti, joka kartoittaa italian varhaisimpien vaiheiden sanastoa.

Pia Mänttäri
Kirjoittaja on italialaisen filologian lehtori

3. Rundbrief Finnische Germanistentagung 2012 (NB: Kontonummer korrigiert)

Institut für moderne Sprachen                                                                                   31.5.2012
Fachbereich Deutsch
Unioninkatu 40 B
Postfach 24
00014 Universität Helsinki

Finnische Germanistentagung

Helsinki, 4.-5. Oktober 2012

 Liebe Kolleginnen und Kollegen,

vielen Dank für Ihre schon eingegangenen Anmeldungen zur finnischen Germanistentagung 2012, die wir hiermit bestätigen. Wir freuen uns über das große Interesse und die Bandbreite der angemeldeten Vorträge. Die Teilnahmeanmeldung ohne Vortrag kann noch bis zum 21.6.2012 erfolgen.

Das Programm hat sich nun konkretisiert, wie Sie der zeitlichen Übersicht entnehmen können. Es gibt Sektionen zur Sprach-, Übersetzungs-, Literatur- und Kultur­wissenschaft sowie zur Didaktik des Deutschen als Fremdsprache. Darüber hinaus wird es einige Poster-Präsentationen geben. Mit dem nächsten Rundbrief erhalten Sie eine inhaltsbezogene Programmübersicht.

Als Plenarvortragende aus Deutschland, Österreich und den USA konnten Prof. Dr. Eva Neuland (Bergische Universität Wuppertal), Prof. Dr. Gisela Brünner (Technische Universität Dortmund), Prof. Dr. Stephan Stein (Universität Trier), Prof. Dr. Stefan Neuhaus (Universität Innsbruck) und Prof. Dr. Wolfgang Mieder (University of Vermont) sowie aus Finnland Prof. Dr. Kari Keinästö (Universität Turku), Prof. Dr. Liisa Tiittula (Universität Helsinki) und Prof. Dr. Christoph Parry (Universität Vaasa) gewonnen werden. Das fachliche Programm schließt mit einer Podiumsdiskussion – auch mit Vertretern aus dem öffentlichen Leben – zur aktuellen Stellung des Deutschen in Finnland ab.

Es wird die Möglichkeit zur Ausstellung von aktuellen Publikationen (etwa aus den letzten fünf Jahren) geboten. Aus Platzgründen bitten wir Sie, uns im Voraus wissen zu lassen, wie viele Bände Sie ausstellen möchten.

Ein Tagungsband zur Veröffentlichung der Vorträge (nach Begutachtung) wird voraussichtlich in der Reihe „Finnische Beiträge zur Germanistik“ erscheinen. Die Beiträge sind bis Mitte November einzureichen.

Wie angekündigt beträgt die Teilnahmegebühr 50 Euro (Doktorandinnen und Doktoranden ohne Anstellung: 30 Euro). Wir bitten Sie, die Summe bis zum 31.8. auf das unten angegebene Konto zu überweisen. Bei Überweisung nach dem 31.8. erhöht sich der Betrag um 10 Euro.

IBAN FI22 1660 3000 0777 38

BIC/SWIFT NDEAFIHH

Bei Verwendungszweck (viesti) geben Sie bitte an: H450, WBS 7450301

Das Programm enthält zwei Empfänge, zu denen Sie herzlich eingeladen sind. Der Empfang des Rektors findet am 4. Oktober statt und der Empfang in der Deutschen Botschaft ist für den 5. Oktober vorgesehen. Für diesen Empfang ist auch ein Bustransfer geplant.

In der Anlage finden Sie neben der zeitlichen Übersicht auch ein Dokument mit Hinweisen für Unterkunftsmög­lich­keiten in Helsinki sowie ein Formular (rtf), in dem Sie bitte angeben, ob Sie Publikationen ausstellen möchten und ob Sie an den Empfängen teilnehmen.

Für Kontakt und Nach­fragen verwenden Sie bitte weiterhin die folgende Tagungsadresse:

germanistentagung-2012@helsinki.fi

 

Mit freundlichen Grüßen aus Helsinki

Irma Hyvärinen         Ulrike Richter-Vapaatalo               Jouni Rostila               Martin Wichmann

Haaveena italian kielen renessanssi

Riikka Ala-Risku. Kuva: Ville Korhonen

Italialaisen filologian oppiaine isännöi 18.–20. kesäkuuta kansainvälistä SILFI-konferenssia. Italialaisen kielitieteen tapahtuma kokoaa Metsätaloon nykykielten laitokselle toista sataa italianistia. Kaksi viikkoa ennen konferenssin alkua italian jatko-opiskelijalla Riikka Ala-Riskulla on kiire.

– Näin merkittävä tapahtuma omassa yliopistossa on ainutlaatuinen kokemus. Suhteellisen pienessä oppiaineessa järjestelyissä ovat mukana tavalla tai toisella lähes kaikki opettajista vähän pidemmälle edenneisiin opiskelijoihin, järjestelytoimikunnassa vaikuttava Ala-Risku kertoo.

SILFI järjestetään joka toinen vuosi, nyt ensimmäisen kerran Suomessa. Konferenssista halutaan saada kaikki hyöty myös opiskelijoille: italiankielisen työkokemuksen ja opintopisteiden lisäksi he pääsevät halutessaan eturiviin alan parhaiden tutkijoiden luennoille. Vieraita saapuu Helsinkiin kymmenistä maista, Euroopan lisäksi ainakin Yhdysvalloista ja Israelista.

Konferenssin aiheena ovat tänä vuonna ne kielen ilmiöt, jotka liittyvät muutoksiin sen välityskanavassa siirryttäessä esimerkiksi suullisesta kirjalliseen tai käsikirjoituksista painettuun tai edelleen tietokonevälitteiseen kieleen. Ala-Risku esittelee konferenssissa väitöskirjatutkimustaan, joka käsittelee monikielisyyttä nykyitalialaisessa kertomakirjallisuudessa.

Ala-Riskulle italian kielen opiskelu ja tutkiminen merkitsevät kielellistä monimuotoisuutta ja kulttuurillista rikkautta. Hän toivoisi aiempaa useamman löytävän kielen, jolla on kirjallisuudessa lähes tuhatvuotinen historia ja joka on suomalaisillekin tuttu esimerkiksi musiikin ja gastronomian termistöstä.

– Italian kielen ja kulttuurin merkitys on paljon suurempi kuin maan asukasluku. Kaikki tuntevat Danten, mutta myös nykykirjallisuudella on Italiassa vahva asema.  Italia on kulttuurikieli, joka avaa samalla oven muihin romaanisiin kieliin, sillä se on lähimpänä niiden kantakieltä latinaa, Ala-Risku kertoo.

Samaan aikaan kun Helsingissä luennoidaan italialaisesta kielitieteestä, keskittyy taloutensa kanssa kamppaileva maa seuraamaan sopupeleissä ryvettyneen jalkapallomaajoukkueensa otteita Euroopan mestaruuskisoissa.

– Kirjallisuuden ja keittiötaidon ohella jalkapallo on iso osa italialaista kulttuuria. Siltä ei voi Italiassa välttyä – halusi tai ei, syksyllä tutkimustaan Suomen Rooman-instituutissa jatkava Ala-Risku sanoo.

>> XII Congresso SILFI Società Internazionale di Linguistica e Filologia Italiana

 

Besuch des deutschen Botschafters

Thomas GötzDer deutsche Botschafter Dr. Thomas Götz hat der Fachgruppe Deutsch einen Besuch abgestattet

„Letzte Woche sprach mich ein guter finnischer Bekannter auf das Verhältnis zu Deutschland an“, erzählte Botschafter Götz am Anfang, „und er sagte zu mir: ‚Der Papst ist ein Deutscher und der Präsident der Europäischen Zentralbank ein Italiener. Mir wäre es lieber, wenn es umgekehrt wäre.‘“ Daraus schließe er, dass man in Finnland viel Vertrauen in Deutschland habe und dass Deutschland in Finnland ein hohes Ansehen genieße, was sich während der fünf Monate, die Herr Götz bisher schon in Finnland verbracht hat, bestätigt habe. Überall sei er auf offene Türen, viel Sympathie und vor allem auf positive Resonanz für Deutschland gestoßen, woraufhin er scherzhaft die Frage stellte, wozu Deutschland denn noch einen Botschafter in Finnland brauche, zumal die Beziehungen zwischen den beiden Ländern sehr eng seien. „Alte Freundschaften müssen gut gepflegt werden“, mahnte er, und genau dazu sei ein Botschafter da. Seine Aufgabe sei es, das gute Verhältnis zwischen Finnland und Deutschland aufrecht zu erhalten und die Interessen Deutschlands in Finnland zu vertreten.

Als ehemaliger stellvertretender Leiter der Kulturabteilung des Auswärtigen Amts liege ihm persönlich besonders der kulturelle und akademische Austausch zwischen Deutschland und Finnland sehr am Herzen. „Ich denke, dass die kulturellen Beziehungen zwischen Ländern überhaupt die Basis sind für alles andere“, betonte er und fügte hinzu, dass dabei die Sprache „Schlüssel und Ausgangspunkt“ sei. Auslandsschulen spielen dabei eine besonders wichtige Rolle, und insbesondere über die Deutsche Schule Helsinki hatte er nur Positives zu berichten: „Ich habe selten eine deutsche Auslandsschule gesehen, die auf einem so hohen Niveau und so erfolgreich arbeitet wie die Deutsche Schule Helsinki“.

Auch die Universitäten seien für den kulturellen Austausch von großer Bedeutung und daher kümmere sich das Auswärtige Amt auch darum, ausländischen Studierenden die Möglichkeit zu geben, beispielsweise über den Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD) einen Teil ihres Studiums in Deutschland zu absolvieren. Besonders beliebt unter ausländischen Studenten sei Berlin, wo es gleich mehrere herausragende Universitäten gebe, aber auch Städte wie München stehen ganz oben auf der Wunschliste. Die Zeiten, in denen man nur im eigenen Land studierte und forschte, seien längst vorbei, und daher müsse man global denken.

Deutschland sei auf dem globalen Bildungsmarkt nach wie vor ein wichtiger Standort. Laut der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) seien die USA und Großbritannien die Länder mit dem höchsten Anteil an ausländischen Studenten an ihren Universitäten, gleich dahinter aber, auf dem dritten Platz, kommen Deutschland und Australien mit einem Anteil von jeweils sieben Prozent. Auch Deutsch als Fremdsprache sei beliebt, denn zusammen mit den Deutschkenntnissen – und mit Fremdsprachenkenntnissen im Allgemeinen – steigen die Chancen auf eine gute Arbeit deutlich, vor allen Dingen im Bereich der Wirtschaft. Deutschland bekomme auf diese Weise Multiplikatoren, also Leute, die sich für Deutschland und dessen Kultur und Sprache interessieren und dazu beitragen, diese zu erhalten.

Lehrkräfte und Studierende der Fächer Germanistik und Übersetzen Deutsch hörten Herrn Götz mit Interesse zu

Seine eigene Studienzeit verbrachte Herr Götz in Tübingen, wo er Germanistik und Anglistik studierte. Er habe sehr gute Erinnerungen an sein Studium, insbesondere an die Seminare des Philosophen Ernst Blochs, die bei Bloch zu Hause stattfanden. Während seines Studiums studierte Herr Götz auch ein halbes Jahr in Newcastle upon Tyne, was für ihn eine prägende Zeit gewesen sei. Gerade deshalb halte er es für wichtig, möglichst vielen Studenten die Möglichkeit zu geben, an einem Austausch teilzunehmen.

Nach dem Studium arbeitete er einige Jahre im Schuldienst und danach sogar am Theater. Beide Arbeiten haben ihm viel Spaß gemacht, aber nicht zuletzt wegen seiner internationalen Familie zog es ihn immer wieder ins Ausland. Er beschloss, sich beim Auswärtigen Amt zu bewerben, da er dies für eine gute Möglichkeit hielt, ins Ausland zu kommen und so sein Reisefieber zu stillen. Er habe zu Beginn seines Studiums nie daran gedacht, Diplomat zu werden, das habe sich einfach so ergeben. Diesen Weg eingeschlagen zu haben habe er allerdings nie bereut.

Nach vielen Jahren in Tokyo, Hongkong, Bukarest, Genf und Athen sei gerade Finnland für ihn ein besonders interessanter Posten. Die Finnen seien den Deutschen sehr ähnlich, allmählich aber stelle er auch einige feine Unterschiede zwischen den beiden Kulturen fest. „Das ist ja auch gut so“, betonte er, „es gibt Unterschiede, auf die man Rücksicht nehmen muss – es ist kein Kulturschock, sondern es ist einfach natürlich, dass Finnen und Deutsche auch verschieden sind.“ Einen richtigen Kulturschock habe er auch sonst noch nie erlebt – schon gar nicht in Finnland – aber gerade die auffallenden Gemeinsamkeiten zwischen Finnen und Deutschen haben ihn in ihrer Deutlichkeit anfangs sehr überrascht. „Ich bin mehrmals mit Premierminister Katainen bei verschiedenen Gelegenheiten zusammengetroffen, und einer seiner Standardsätze ist: ‚Es gibt Regeln und diese Regeln müssen wir einhalten.’ Das ist schon etwas, was ich in dieser Nuanciertheit nicht erwartet hätte.“

Auf die Frage hin, was seiner Meinung nach junge Leute heutzutage an dem Studienfach Germanistik interessiert und was ihn selbst zu einem Germanistikstudium bewogen hatte, antwortete er, dass ihm persönlich immer die Literatur besonders wichtig gewesen sei. Literatur kreiere eine eigene fiktive Welt, aus der man viel für das wahre Leben lernen könne. Er wisse aber auch, dass es wichtig ist, die Germanistik weiterzuentwickeln, um konkurrenzfähig zu bleiben. Heutzutage sei die Germanistik kein reines Sprach- und Literaturstudium mehr, sondern sie konzentriere sich auch auf andere Bereiche. „Die Germanistik entwickelt sich in Richtung German Studies.“ Durch diese Entwicklung sei es Germanisten heutzutage auch möglich, Berufe außerhalb des Lehramtes auszuüben und beispielsweise bei verschiedenen Firmen oder in der Politik zu arbeiten. Diese Entwicklung in der Germanistik sei wichtig und notwendig und diese wolle er auch selbst unterstützen. Allerdings sei auch heute – ganz traditionell – das Interesse an der deutschen Sprache und Literatur der ausschlaggebende Faktor für angehende Studenten, sich gerade zu einem Germanistikstudium zu entschließen.

Im Interview mit der Studentin Merja Sainio und der Doktorandin Nea Auhtola ging Herr Götz unter anderem auf die aktuellen politischen Geschehnisse in Deutschland ein.

Als Botschafter verfolge er selbstverständlich auch hier in Finnland die aktuellen Geschehnisse in Deutschland sehr aktiv. Aktuelle Themen in Deutschland, die man als Deutschlandinteressierter zur Kenntnis nehmen sollte, seien vor allem der von Bundeskanzlerin Merkel angestoßene Fiskalpakt und natürlich der neue Bundespräsident Joachim Gauck. „Damit kehrt hoffentlich Ruhe ein auf dieser Front“, fügte er mit einem kleinen Lächeln hinzu. Mit besonderem Interesse verfolge er auch die Veränderungen in der Parteienlandschaft. Zu den traditionellen Parteien sei nun in einigen Landtagen die Piratenpartei hinzugekommen und gleichzeitig habe die FDP viele Stimmen verloren. Er sei gespannt, wie diese Entwicklung weitergehe und wie die deutsche Parteienlandschaft in Zukunft aussehen werde. Er habe sich auch über die finnische Piratenpartei informiert, diese aber sei hier noch recht unbedeutend.

Natürlich hatte Herr Götz als Germanist und Literaturwissenschaftler auch noch ein paar Leseempfehlungen für Deutschinteressierte parat. Besonders fasziniert habe ihn schon seit jungen Jahren Hermann Hesse, dessen Werke (u.a. Der Steppenwolf) auch heute im 21. Jahrhundert noch relevant seien. Auch Thomas Mann sei ein Autor, an dem man nicht vorbeikomme. „Thomas Mann ist einer der letzten ganz Großen der deutschen Sprache, und ich habe die Bücher immer mit größter Begeisterung gelesen.“ Das vierteilige Werk Joseph und seine Brüder sei ein Monumentalwerk, für das man sich einen Sommer Zeit nehmen sollte. „Wenn Sie es noch nicht kennen, nehmen Sie es im Sommer mit zum mökki!“, ermunterte er die Studenten. Goethe dürfe man selbstverständlich auch nicht vergessen, auch wenn er ein schwieriger Autor sei. Als Einstieg empfahl Herr Götz Die Wahlverwandtschaften, „man muss ja nicht gleich den Faust nehmen.“ Auch die Lyrik liege ihm sehr am Herzen. „Ich glaube, ich lese jeden Tag auch einige Gedichte oder murmele sie vor mich hin.“  Neben Rainer Maria Rilke und Bertolt Brecht nannte er auch Georg Trakl, Gottfried Benn, Paul Celan, Günter Eich und Peter Huchel. Leider sei er noch nicht dazu gekommen, sich intensiver mit der finnischen Literatur auseinanderzusetzen, einen Stapel finnischer Bücher habe er sich aber zu Hause schon bereit gelegt.

Drei Germanisten im Gespräch: Botschafter Götz unterhält sich mit Herrn Prof. Dr. Korhonen und Frau Prof. Dr. Hyvärinen

Zum Schluss sprach Herr Götz noch über seine ersten Eindrücke von Helsinki. Helsinki sei eine wunderschöne Stadt, besonders das Stadtzentrum gefalle ihm sehr. „Es ist einfach schön, unten in der Stadt  die Esplanade entlang zu gehen in Richtung Hafen und dann hoch zum Dom. Abends, wenn es dunkel wird, liegt ein ganz eigenartiges Licht über der Stadt.“ Finnische Architektur und finnisches Design seien weltweit bekannt und daher sei Helsinki geradezu prädestiniert dazu gewesen, Weltdesignhauptstadt 2012 zu werden.

Nea Auhtola
Julia Weschler