Ranskalaisen filologian opiskelija sai SKY ry:n gradupalkinnon

FM Ella Vihelmaa on voittanut SKY ry:n aikavälillä 1.10.2009-30.9.2010 tehdylle parhaalle kielitieteelliselle gradulle jaettavan palkinnon työllään ”Les Soucis du Pinson: La Question de la traduction interspécifique”.

Palkinto jaetaan nyt ensimmäistä kertaa ja voittaja valittiin kaikkiaan kuuden erittäin kovatasoisen hakijan joukosta vertaisarvionnin perusteella. SKY:n johtokunta päätyi palkitsemaan Vihelmaan työn, mm.siksi, että se yhdistää uudella tavalla monia tieteenaloja ja kirjoittaja osoittaa työssään kykynsä luovaan tieteelliseen ajatteluun ja kestävään argumentointiin.

Palkinto luovutetaan voittajalle 11.2.2011 kello 15 alkavassa SKY:n vuosikokouksessa Tieteiden talossa (sali 104). Tilaisuudessa voittaja pitää työstään suomenkielisen esitelmän “Kielen kääntöpuolella. Semioottinen kääntäminen ihmisten ja lintujen vuorovaikutuksessa”.

Tilaisuuteen ovat kaikki tervetulleita.

Tieteen päivät 2011

Mitä tiede sanoo arkisista asioista?

Tieteen päivillä tutkijat kertovat tutkimuksen uusista tuloksista ja niiden merkityksestä. Tutkimustietoa käytetään yhteiskunnan kaikilla tahoilla, siksi on tärkeää, että kansalaiset ymmärtävät, miten tutkimustietoa syntyy ja miten sitä tulkitaan. Uusista tuloksista kuuleminen on myös jännittävää, onhan tässä kysymys siitä, minkälainen meitä ympäröivä maailma on ja minkälaisia me itse olemme. (…)

Tutkijatkin ovat omassa arjessaan eläviä ihmisiä. Minkälaista on tieteetekijän arki? Ei ole liioiteltua sanoa, että ihmiskunnan tulevaisuus on tutkimustiedon varassa. Minkälaista tiedettä tarvitaan kohtaamaan muuttuvat haasteet? Kuka hallitsee tiedettä ja päättää siitä, minkälaista tiedettä harjoitetaan? Vai hallitseeko tiede meitä?”

(Tieteen päivien 2011 järjestelytoimikunnan puheenjohtaja, akatemiaprofessori Ilkka Hanski tapahtumien esitteessä)

Nykykielten laitokselta Tieteen päivillä 2011 esiintyvät:

Tieteiden yö, torstaina 13.1.2011 klo 18.00, Yliopistomuseo Arppeanum

Professori Arto Mustajoki toimii puheenjohtajana keskustelussa aiheesta “Nuoret tutkijat ja arjen törmäys” (Suomalaisen Tiedeakatemian Nuorten Akatemiaklubi)

Perjantaina 14.1.2011 klo 10.00-12.00 Yliopiston päärakennuksen sali 1

Professori Arto Mustajoki toimii puheenjohtajana luentosarjassa “Arjen väärinymmärrykset” ja alustaa siinä itse aiheesta “Väärinymmärtämisen syyt ja seuraukset”

Perjantaina 14.1.2011 klo 14.30-16.30 Yliopiston päärakennuksen pieni juhlasali

Luentosarjassa “Median arki – arjen media” professori Liisa Tiittula pitää professori Pirkko Nuolijärven kanssa luennon aiheesta “Poliitikko kohtaa kansalaisen televisiossa”

Perjantaina 14.1.2011 klo 15.00-16.30 Yliopiston päärakennuksen sali 13

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan järjestämässä luentosarjassa “Etiikka ihmisen arjessa” professori Arto Mustajoki alustaa aiheesta “Tutkijan arkipäivän etiikka”

Tarkempi ohjelmaopas löytyy osoitteesta http://www.tieteenpaivat.fi/tp2011/ohjelma.html. Esityksiä voi seurata suorina videolähetyksinä osoitteessa http://video.helsinki.fi/tieteenpaivat2011/ , myös jälkikäteen.