Hem

Välkommen till OFTI 34!

Den 34:e OFTI-konferensen ordnas av Finska, finskugriska och nordiska institutionen vid Humanistiska fakulteten, Helsingfors universitet den 15–16 september 2016.
Du kan följa oss på Facebook.

Plenarföreläsare på OFTI 34 är:

  • Professor Numa Markee (University of Illinois): Teachers’ instruction giving sequences in classroom interaction
  • Professor Leelo Keevallik (Linköpings universitet): Affirmative particles as response cries

Presentationerna vid OFTI sker i form av föredrag och datasessioner.
För föredrag disponerar varje presentatör 25 minuter, varav 5 anslås till diskussion.
För varje datasession är 45 minuter anslagna. Konferensspråken är svenska (nordiska) och engelska.

Årets profiltema är ”Komplexitet i interaktion”, men som vanligt välkomnas alla föredrag inom området tal och interaktion. Exempel på frågor som kan belysas inom ramen för årets tema är:

  • hur manifesteras komplexiteten i interaktion, t.ex. med avseende på samtidiga aktiviteter och olika modaliteter?
  • hur etableras intersubjektiviteten i olika typer av samtalssituationer, t.ex. samförstånd om den pågående aktivitetens mål och riktning?
  • hur hanteras asymmetrier av t.ex. institutionell, språklig eller kognitiv art i interaktion?

Mötet är ett tillfälle att presentera talspråksrelaterad forskning i olika stadier av forskningsprocessen och att diskutera metoder, resultat och teoretiska frågor med andra talspråksforskare i muntlig form – ingen konferensvolym ges ut. Syftet är att främja forskningens utveckling genom kontakter och informationsutbyte.

Konferensen är avgiftsfri. På torsdagskvällen den 15/9 är alla konferensdeltagare välkomna till konferensmiddag på restaurang Piano (Fredsgatan 15). Anmälan till middag sker i samband med anmälan till konferensen.

Välkommen till Helsingfors!
Martina Huhtamäki
Camilla Lindholm
Jan Lindström

 

OFTI (Områdesgruppen för forskning om tal och interaktion) bildades 1983 för att fungera som ett tvärvetenskapligt informellt diskussionsforum för aktiva forskare inom olika typer av forskning relaterade till talspråk och samtal. Konferenserna som ordnas inom OFTI innefattar samtalsstudier inom discipliner som sociologi, språkvetenskap, nordistik, vårdforskning, logopedi och habilitering, men forskare från andra områden är också välkomna. Mer information finns på OFTIs hemsida.