Dekaanin kynästä

Opiskelijavalintoihin liittyvät kysymykset ovat viime aikoina ymmärrettävästi puhuttaneet. Tiedekunnassa on pohdittu keinoja aloituspaikkojen vähentämiseen, jotta voitaisiin taata laadukkaampi opetus, sillä henkilöstöä on meillä suhteellisen niukasti koulutustehtävään nähden. Tästä sai alkunsa ajatus pyrkiä vähentämään päävalinnan sisäänottoa Helsinkiin ja sopia Itä-Suomen yliopiston kanssa, että he vuorostaan lisäisivät sisäänottoaan. Tämä asia on kuitenkin nyt jäissä, koska niin sanottu hakijasumien purkaminen käytännössä estää juuri nyt tällaisen järjestelyn.

Hakijasumien purkamisessa on kyse valtioneuvoston päätöksestä, jonka mukaan vuosina 2014 ja 2015 kasvatetaan väliaikaisesti aloituspaikkoja yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa eri aloilla yhteensä 3000:lla. Helsingin yliopiston laskennallinen osuus näistä aloituspaikoista on 275, mikä merkitsee kahdelle vuodelle jaettuna 137 ja 138 aloituspaikkaa. Helsingin yliopistossa on 11 tiedekuntaa. Yliopistossa ei ole yhtään sellaista alaa, joka voisi yksin ottaa vastaan näin suurta lisäystä.

Oikeustieteen alalla toteutettiin valtakunnallinen sisäänoton pysyvä lisäys jo 2013, kun 80 lisäpaikkaa jaettiin neljän yksikön kesken. Itä-Suomen 40 aloituspaikkaa merkitsi puolta tästä määrästä. Loput jaettiin vanhojen tiedekuntien kesken niiden koon mukaisessa suhteessa, jolloin Helsingin osuudeksi tuli 20. Tästä määrästä 5 tuli Vaasan suomenkieliselle puolelle, jolla hakupaine on kovempi kuin ruotsinkielisellä puolella, kun taas 15 tuli Helsinkiin.

Lakimiesalalla on aiheellisesti oltu huolissaan siitä, että työmarkkinat eivät tule vetämään näitä kasvavia koulutusmääriä, vaan alan arvostus laskee ja työttömyyttäkin voi esiintyä. Nuorten työllistyminen vaikeutuu aina ensin. Merkkejä työllisyystilanteen heikentymisestä on jo nyt nähtävissä. Julkisen sektorin osuus työllistäjänä on nopeasti laskenut, kun julkiselta sektorilta leikataan menoja. Ennen joka toinen työllistyi julkiselle sektorille, nyt enää joka kolmas. Eläkkeelle jäävää työvoimaa ei korvatakaan uusilla rekrytoinneilla.

Yksityisenkään puolen työmarkkinoilla ei ole merkittävää kasvua. Onkin vaikea nähdä, missä se kasvu sitten toteutuisi. Ehkäpä yksinkertaisesti ajatellaan, että lakimiehet voivat vallata työpaikkoja kauppatieteilijöiltä, kuten verokonsulteilta, tai hallintotieteilijöiltä, kuten vaikkapa ympäristöhallinnon virkamiehiltä. Se kilpa on kuitenkin kova, ja siinä pärjääminen vaatii meiltä ponnistelua ja osaamisen vahvistamista. Tärkeää on varmasti pärjätä tässä kilpailussa, mutta – jos ollaan ihan rehellisiä – ei tässä ainakaan hakijasumien purkamisen näkökulmasta juuri järkeä ole, sillä yhden alan ongelmat siirtyvät tietysti toiselle.

Opetusministeriö joka tapauksessa edelleen pitää oikeustiedettä kasvavana koulutusalana ja toivoo yliopistoilta esityksiä hakijasuman purkamiseksi myös meidän alalle. Helsingin yliopiston rehtori on toivonut, että tiedekunta voisi ottaa osaa näihin talkoisiin. Yliopisto on esittämässä, että tiedekunta ottaisi 12 lisäpaikkaa vuosien 2014 ja 2015 valinnassa. Yliopiston hallitus on jo valtuuttanut rehtorin tekemään tarvittavat muutokset valintoja koskeviin päätöksiin. Ne tehdään heti, kun ministeriö on näyttänyt vihreää valoa.

Tiedekunta ei siis voinut jättää tätä kierrosta niin sanotusti väliin. Pyrittiin mahdollisimman vähäiseen sisäänoton lisäykseen, joka voitaisiin toteuttaa tasapainoisesti ja kohtuullisesti. Helsingin suomenkielistä sisäänottoa ei haluttu lisätä, koska siinä opiskelijamassa on suurin. Tuo ryhmä on kriittisin opetuksen laadun näkökulmasta.

Nämä lisäpaikat kohdennettaisiin siten, että 10 lisäpaikkaa tulisi Vaasan suomenkieliseen valintaan, jossa hakupaine on erinomainen, ja kaksi lisäpaikkaa Helsingin ruotsinkieliseen valintaan. Vaasassa revittäisiin Tammipihan tiloissa pari seinää alas, jotta saadaan kymmenen uutta mahtumaan sisään. Helsingissä pieni lisäys ei tuntuisi missään. Mahdolliseen yhteistyöhön Itä-Suomen yliopiston kanssa palattaisiin tuonnempana, kun sumien purusta on ensin selvitty. Lähden siitä, että Vaasan koulutusvastuun lisäys olisi pysyvä, joten Vaasan sisäänotto olisi se noin 40 henkeä myös vuoden 2015 jälkeen.

Uskon, että tiedekunta selviää kunnialla tästä sumanpurkuharjoituksesta, kuten se selviää muistakin haasteistaan. Opiskelijoille voi kuitenkin antaa sen vinkin, että omasta osaamisesta on hyvä huolehtia, sillä tulevaisuuden työmarkkinoista on vaikea sanoa mitään varmaa. Asiantuntijatyön merkitys lisääntyy, ja tuskin juristeja heti roboteilla korvataan. Juristin ammatti on varmasti tulevaisuudessakin yksi parhaista ja arvostetuimmista.

Kimmo Nuotio

dekaani

 

 

One thought on “Dekaanin kynästä

 1. Hej Kimmo,

  Bra att du tar upp ett så aktuellt ämne som arbetsmarknaden för jurister och det i förhållandet till antalet utbildningsplatser vid juridiska fakulteten.

  Men jag måste medge att det är med stor oro jag läser att utbildningsplatserna vid juridiska enheten i Vasa skall öka till 40 stycken på permanent basis. Min oro grundar sig på två saker.

  Jag tog min examen som juris magister från fakulteten för snart två år sedan. Det var en fin dag när jag fick mitt examensbevis från fakulteten, som jag hade jobbat hårt med att få färdigt. Nu var dagen dock kommen. Det jag då inte visste var hur mörk den stundande arbetsmarknaden var och är.

  Sen jag tog min examen från fakulteten så har jag inte under dessa två år, inte haft något arbete. Jag är alltså ännu idag arbetssökande. På svenska brukar man säga: “fin titel, men inget jobb” – vilket beskriver min situation bra. Jag är aktiv i mitt arbetssökande och har undvikit så långt det går att vara bitter, det förbättrar knappast min situation.

  Men samtidigt vill jag nog lyfta ett varningensfinger för att utöka platserna vid enheten i Vasa. Dels så behöver Vasa regionen, eller för den delen hela Österbotten inte 40 nya jurister per år. Jag menar det antalet täcker nästan numerärt alla jurist positioner vid både Österbottens tingsrätt och Vasa förvaltningsdomstol ensamt – med en enda årskurs.

  Jag kan faktiskt inte minnas när jag senast kunde läsa i varken Vasabladet, Österbottens Tidning eller Pohjalainen, att någon arbetsgivare söker en jurist. Bara det är väl en objektiv indikation på situationen för jurister i Österbotten.
  Idag, 10.5.2014, finns det heller inga utlysta jobb för nya jurister på sidan
  http://paragraaffi.fi/oikkariporssi/
  varigenom deras “Oikkaripörssi” annonseras ut juristjobb. Inte ett enda!

  Besöker man mol.fi och söker på lediga juristjobb, så hittar sökmotorn där 14 lediga juristjobb över hela (!) landet.
  https://www.mol.fi/tyopaikat/tyopaikkatiedotus/haku/hae.htm?lang=sv&tarkempiHaku=false&rows=&sort=&hakusana=&alueet=&ilmoitettuPvm=1&valitutAmmattialat=05&vuokrapaikka=—

  Man kan ju jämföra situationen i Sverige där man idag på deras motsvarighet till mol.fi, alltså ams.se hittar över 170 lediga juristjobb.

  Enligt finska juristförbundet statistik så finns det idag över 400 arbetslösa jurister i Finland. Behöver vi verkligen då utbilda ännu flera till arbetslöshet?

  Jag menar, jag, om någon är ju en kostnad för samhället i nuläget. Först studerade jag 5 år på universitet, och lyfte studiemedel, men också lån som gjort mig skuldsatt för att jag utbildade mig. Nu är jag arbetslös och lyfter bidrag om 600€ i månaden arbetslöshetspenning, 400€ i bostadsbidrag och ytterligare 200€ i socialbidrag. En totalkostnad för samhället på 1200€ per månad, utöver förlorade arbetsintäkter och andra indirekta kostnader.

  Den andra saken som bekymrar mig med utvidgningen av Vasa enheten är att den blir enspråkigt finsk i praktiken. Jag menar om 12 personer har svenska som språk och 28 finska som språk – vilket språk använder man i praktiken då? Eftersom jag studerat där vet jag att i praktiken användes finskan påfallande ofta studenter emellan trots att vi då vara 10 och 10 av vardera språkgrupp.
  Så att i framtiden kalla enheten för tvåspråkig låter väl bra på pappret, men i praktiken blir den nog helt finsk.

  I dagsläget skulle jag nog gärna vilja göra som en amerikansk kollega försöker göra på Ebay.com. Han försöker nämligen sälja sitt examensdiplom som han fick från universitet efter slutförda studier på juridiska fakulteten, eftersom han liksom jag gått arbetslösa sen dess. Jag liksom han lurades till att tro att en utbildning av det här slaget nog skulle leda till någon form av jobb åtminstone. Men så verkar det inte ännu ha blivit.

  “Law Degree, Never Used, For Sale”
  http://www.cnbc.com/id/40930163

  Hälsar den besvikne för detta juriststudenten och numera arbetslösa juristen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *