Lähteita ja kirjallisuutta

Anttila, M. 2000. Pitsien herkkyyttä, hienoutta ja lumoa teoksessa Vanhassa vara parempi, toim. Rainer Palmunen. Valitut Palat.

Asikainen, P. 1967. Aito pitsi – ommeltu pitsi. Omin käsin 1/1967, 12-13.

Asikainen, P. 1968. Vanhaa hienoa pitsitekniikkaa nykyaikaiseen tapaan. Omin käsin 2/1968, 10-11.

Bath, V.C. 1974. Lace. Studio Vista, New York.

Earnshaw, P. 1982. A Dictionary of Lace. Shire Publications Ltd, Bucks.

Earnshaw, P. 1983. Bobbib & Needle Laces, Identification and Care. B.T. Batsford Ltd, London.

Eriksson, L. S. 1989. Sydda spetsar från Burano. Hemslöjden 3/1989, 15-16.

Eskola, A. ja Honkanummi, H. 1996. Pitsiä neuloin ja nypylöin. Espoon kaupunginmuseo. Kirjapaino Verkapart Oy, Espoo.

Grimwood, V. 2000/1989. Starting Needlepoint Lace. A Course for Beginners. B.T. Batsford Ltd, London.

Kant. 1966. Rijksmuseum Amsterdam. Serie: Facetten der Verzameling No.5.

Kauniita käsitöitä. 1954. Helsingin Käsityönopettajaopisto. WSOY, Porvoo.

Kaunis Käsityö. Ohjeita – malleja – historiaa. 1929. Toim. Aino Nissinen. WSOY, Porvoo.

Lindholm, I, 1947. Pitsikirja. Aitopitsit ja verkkopitsit. Osakeyhtiö Valistus. Helsinki.

Linnove, A. 1947. Suomalaisen pitsinnypläyksen kehitysvaiheita 1500-luvulta 1850-luvulle. WSOY, Porvoo.

Longfield, A. K. 1982/1970. Guide to the Collection of Lace. National Museum of Ireland. Dublin.

Lovesey, N. 1980. The Technique of Needlepoint Lace. B. T. Batsford Ltd, London.

Lovesey, N. 1983. Creative Design in Needlepoint Lace. B. T. Batsford Ltd, London.

Mary Oljen kauneimmat käsityöt. 1997. Toim. Maija Nieminen. WSOY, Porvoo.

Mussalo, E. & Avelin L. 1986. Kymijokilaakson verkkopitsit. Kymenlaakson maakuntamuseon julkaisuja no 5. Karhulan Kirjapaino Oy, Kotka.

Needlelace. 19.9.2003. http://www.geocities.com/monstonitrus/a_and_s/needlelace/needlelace.html

Ommeltuja pitsejä Suomesta. Näyttely Marelassa 1.7.-17.8.2003 Kauppakatu 24, Rauma. Näyttelyluettelo. Toim. Marketta Palo Pitsikeskus Emelia ja Anna Nurmi-Nielsen Rauman museo.

Pfannschmidt, E-E. 1975. Twentieth-Century Lace. Charles Scribner’s Sons, New York.

Pond, G. 1973. An Introduction To Lace. Garnstone Press, London.

Ruusunkukkia ja villasukkia. Näyttely Helsingin kaupunginmuseossa 6.9.1985-31.8.1986. Toim. Marja-Liisa Lampinen. Vientipaino Oy, Helsinki.

Schwetter, B. 1931/1939. Beyers Lehrbuch der weiblichen Handarbeiten. Handbuch für den Schulgebrauch und Selbstunterricht in zwei Bänden. Band I: Was aus dem Faden entsteht. 7. neubearbeitete Auflag. Verlag Otto Beyer, Leipzig.

Staniland, K. & Levey, S. M. 1983. Queen Victoria’s Wedding Dress and Lace. Museum of London. W. S. Maney & Son Ltd, Leeds.

Suuri käsityökirja. 1985. Oy Valitut Palat – Reader’s Digest Ab, Helsinki.

Tammen käsityöoppaat N:o 3. 1960. KKn kirjapaino. Helsinki.

Thorman, E. 1913. Äkta spetsar. En kort historik. P. A. Norstedt & Söners Förlag. Stockholm.

Vuosisata käsityönopetusta 1881-1981. Toim. Asta Virtamaa. 1980. Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitos, käsityönopettajan koulutuslinja. Helsingin yliopiston monistuspalvelu, Helsinki.