Pitsien määritelmiä ja ryhmittelyjä

Pitsi on ommellen, nypläten, nypläten ja ommellen, punoen, palmikoiden, solmien, virkaten, neuloen tai koneellisesti tehty koristeellinen lankatyö. (Lindholm 1947, 11) Lindholm hyväksyy näin pitsitekniikaksi kaikki ne työtavat, joilla pystytään valmistamaan sellaista tuotetta, jota nykykäsityksen mukaan voidaan sanoa pitsiksi.

Linnoven (1947, 11) pitsimääritelmä hyväksyy pitseiksi sen sijaan vain kahden tekniikan tuotteet: ”Pitsi on kankaan läpinäkyvä koriste, joka on tehty kankaasta erillisenä joko ompelemalla tai nypläämällä.”  Lindholm (1947, 11)  määrittelee nypläämällä tai ompelemalla valmistetut pitsit aitopitseiksi. Hän täsmentää vielä, että aitopitsit ovat nyplättyjä tai ommeltuja taiteellisia luomuksia. Määritelmän loppuosa on mielenkiintoinen. Sen perusteella voitaneen päätellä, ettei kaikkia nyplättyjä tai ommeltuja pitsejä voida lukea aitopitseiksi. Lindholm ryhmittelee aitopitsit vielä niiden alkuperän mukaan itämaisiin ja länsimaisiin pitseihin.

Earnshawn (1982, 91-92) mukaan tekstiili, jota kutsutaan pitsiksi, pitää olla valmistettu langasta, siinä pitää olla reikiä, jotka muodostavat olennaisen osan kuviota, joka on saatu aikaan erityisesti lankojen paikan muutoksella.

Pitsien ryhmittely Lindholmin (1947, 11) mukaan:
1. Käsintehdyt pitsit
1.1 Aito- eli taidepitsit
– nyplätyt pitsit
– ommellut pitsit.

1.2 Muut käsintehdyt pitsit
– virkatut pitsit
– solmitut pitsit: makrameepitsi, sukkula- eli frivoliteepitsi ja verkko- eli fileepitsi
– neulotut pitsit
– punotut pitsit : puikkonauhapitsi
– palmikoidut pitsit

2. Konepitsit