Reports

Päivittäisraportit ovat opiskelijarekisterin kehittämiä joka yö päivittyviä raportteja. Tarjolla on paljon hyödyllisiä raportteja, kuten erilaisia opiskelijaluetteloita, tarkistuslistoja ja opinto-opasraportteja. Itse asiassa suuri osa opiskelijarekisteristä pyydettävistä poiminnoista on jo olemassa päivittäisraporttina!

Päivittäisraportteja on helppo ja nopea käyttää www-selaimen kautta. Tiedot on rajattu valmiiksi, joten rajaustekijöiden kirjoittamiseen ei mene aikaa. Useimpia listauksia voi järjestää ja suodattaa (toimii selaimissa Firefox 3.6 ja Internet Explorer). Useimmat päivittäisraportit ovat saatavana myös Excel-muodossa, jolloin niitä pääsee järjestelemään ja suodattamaan vielä monipuolisemmin.

Päivittäisraportteihin saavat automaattisesti käyttöoikeudet ne, joilla on jokin seuraavista WinOodi-oikeuksista:

 • Win2 Laitosvirkailija (laajat päivitysoikeudet) ja Win2_rajoit
 • Opintojen rekisteröijä
 • Win8 Opiskelijan perustietojen katselu
 • Win9 Opiskelijan suoritustietojen katselu
 • Win10 Opinto-oikeuksien ja läsnäolojen päivitys

Palveluun kirjaudutaan AD-tunnuksella (ei siis WinOodi-tunnuksilla). Muista tutustua päivittäisraporttien etusivulla oleviin käyttöohjeisiin.

Esimerkkejä päivittäisraporteista
Alla on listattu esimerkkejä päivittäisraporteista.

Opiskelijaluettelot

 • Etappi- ja rajauslakiseurannat
 • Perusopiskelijat
 • Jatko-opiskelijat
 • Ulkomaalaiset opiskelijat
 • Ruotsinkielisen kiintiön opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • JOO-opiskelijat (raportti myös JOO-opinnoista)

Tarkistuslistat

 • Opintokohdekoodisto (voimassa olevat tutkinnot, koulutusohjelmat, suuntautumisvaihtoehdot ja pääaineet)
 • Hakijarekisterikoodisto (hakukohteille kuuluvat opinto-oikeuksien kohteet)
 • Opinto-oikeuksissa sallitut tutkinto-, koulutusohjelma- ja suuntautumisvaihtoehto- ja pääainekohteiden yhdistelmät
 • Organisaation henkilökunnan Web- ja WinOodi-luvat

Opinto-opasraportit

 • Opinto-oppaiden kuvaustekstit
 • Sivuainekokonaisuudet
 • Tutkintorakenteet
 • Opintokohteiden kuvaustekstit
Muut Oodista saatavat tilastot
Opiskelijarekisteriyksikkö tuottaa vuosittain suuren määrän opiskelijatilastoja, joita ei ole luettavissa sähköisessä muodossa. Näistä tilastoista voi pyytää paperikopioita opiskelijarekisteristä: opiskelijarekisteri(at)helsinki.fi.

Opiskelijarekisteriyksikkö voi myös laatia rajoitetussa määrin yliopiston yksiköiden tarvitsemia erikoistilastoja. Tällaisten tilastojen laatimiseen liittyviin kysymyksiin vastaa tietojärjestelmäpäällikkö Sari Zitting.

Tilastokeskus
Tilastokeskuksen tilastoista löytyy yksityiskohtaisempaa valtakunnallista yliopistotilastotietoa.
Helsingin yliopiston opiskelijatilastot
Helsingin yliopiston opiskelijatilastoja vuosittain löytyy yliopiston toimintakertomustilastoista.
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Vanhempia opiskelijatilastoja on julkaistu lukuvuodesta 1977/1978 vuoteen 1990 Helsingin yliopiston tilastollisissa vuosijulkaisuissa. Viime vuosina opiskelijatilastoja on julkaistu Helsingin yliopiston toimintakertomuksessa.