Materialets användningssyfte

Välkommen att använda webbplatsen för oorganisk kvalitativ analys och reaktionslära!

Materialet har designats för användning inom övningsarbeten vid Helsingfors universitets matematisk-naturvetenskapliga fakultets kemiska avdelning. Materialet är fritt att använda även i andra sammanhang men får inte kopieras utan tillåtelse. © Det är också önskat att omfattande bruk inom andra läroverk meddelas.

Den kvalitativa analysen bör påbörjas på sidan förprov och förberedningar och avslutas på sidan resultatkontroll. Reaktionsmaterialet är menat som stöd för de tillämpande uppgifterna men är förhoppningsvis också nyttigt i forskningssammanhang.

Jukka Puumi och Kjell Knapas

Svensk översättning: Henrik Stubb

Helsingfors universitets matematisk-naturvetenskapliga fakultet