Sakari kertoo suullisesta ryhmätentistä

Miksi halusit kokeilla suullista ryhmätenttiä?

Miten opiskelijat valmistautuvat tenttiin?

Erosiko tehtävien suunnittelu perinteisten tenttien suunnittelusta?

Eroavatko arviointikriteerit perinteisen tentin arviointikriteereistä?

Millaisessa tilassa kuulustelut pidettiin? Teitkö erityisjärjestelyjä tilassa? Miten opiskelijat osasivat tentissä? Miten arviointi suoritettiin? Miten itse koit suullisen tentin toimivuuden? Oletko kerännyt arviointimuodosta palautetta ja millaista se oli?

Tervetuloa opettajan ideapankkiin!

Hyvät ideat tulee saada talteen ja muiden käyttöön. Ei ole myöskään haitaksi välttää pyörän keksimistä aina uudelleen, ja omista ja toistenkin virheistä voi myös ottaa opiksi.
Tämän blogin tarkoituksena on kerätä ideoita ja hyviä käytänteitä sekä kokeiluja ja niistä saatuja kokemuksia koko opetushenkilöstön hyödyksi. Oikeustieteen opetuksella on omat reityispiirteensä ja ryhmäkoot suuret, jolloin erityistä merkitystä on alan kollegoiden kokemuksilla. Myös opettajien työmäärän hallinta ja opiskelijoiden saaman ohjauksen ja palautteen muodot sekä riittävän osaamisen varmistaminen ovat yhteisiä tavoitteita.
Tervetuloa tallettamaan ideoita!