Category Archives: Suullinen ryhmätentti -otsikko

Sakari kertoo suullisesta ryhmätentistä

Miksi halusit kokeilla suullista ryhmätenttiä?

Miten opiskelijat valmistautuvat tenttiin?

Erosiko tehtävien suunnittelu perinteisten tenttien suunnittelusta?

Eroavatko arviointikriteerit perinteisen tentin arviointikriteereistä?

Millaisessa tilassa kuulustelut pidettiin? Teitkö erityisjärjestelyjä tilassa? Miten opiskelijat osasivat tentissä? Miten arviointi suoritettiin? Miten itse koit suullisen tentin toimivuuden? Oletko kerännyt arviointimuodosta palautetta ja millaista se oli?