Jäsenet

Viimeisimmän palkitsemisvuoden jäsenistä löytyy kuvaukset Helsingin yliopiston sivulta Opettajien akatemian uudet jäsenet esittäytyvät

Suomen kielen yliopistonlehtori Terhi Ainiala, Suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos, humanistinen tiedekunta
Professori Maija Aksela, kemian laitos, matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
Bantukielten yliopistonlehtori Lotta Aunio, humanistinen tiedekunta
Kuluttajaekonomian yliopistonlehtori Minna Autio, maatalous-metsätieteellinen tiedekunta
Leväsystematiikan yliopistonlehtori Jaanika Blomster, ympäristötieteiden laitos, bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta
Yleisen oikeustieteen ja kunnallisoikeuden yliopisto-opettaja Martin Björklund, Svenska social- och kommunalhögskolan
Tutkijatohtori Kristiina Brunila, käyttäytymistieteellinen tiedekunta
Pohjoismaisen oikeuden professori Johan Bärlund, oikeustieteellinen tiedekunta
Aineenopettajan koulutuksen johtaja, yliopistonlehtori Hannele Cantell, käyttäytymistieteellinen tiedekunta
Ravitsemustieteen yliopistonlehtori Maijaliisa Erkkola, elintarvike- ja ympäristötieteiden laitos, maatalous-metsätieteellinen tiedekunta
Englantilaisen filologian yliopistonlehtori Joseph Flanagan, humanistinen tiedekunta
Fysiikan yliopistonlehtori Szabolcs Galambosi, matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
Sosiaalietiikan professori Jaana Hallamaa, teologinen tiedekunta
Kliininen opettaja, naistentautien ja synnytysten dosentti Mervi Halttunen-Nieminen, lääketieteellinen tiedekunta
Vieraiden kielten didaktiikan yliopistonlehtori Pirjo Harjanne, opettajankoulutuslaitos, käyttäytymistieteellinen tiedekunta
Sikojen sairauksien ja terveydenhuollon professori Mari Heinonen, eläinlääketieteellinen tiedekunta
Sosiaalipsykologian yliopistonlehtori Anna Henning-Lindblom, svenska social- och kommunalhögskolan, palkitsemisvuosi 2021
Anatomian yliopistonlehtori Heikki Hervonen, lääketieteellinen tiedekunta
Matematiikan yliopisto-opetuksen tutkija Jokke Häsä, matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, palkitsemisvuosi 2019
Didaktiikan yliopistonlehtori Riitta Jyrhämä, käyttäytymistieteellinen tiedekunta
Hammaslääketieteen yliopistonlehtori Terhi Karaharju-Suvanto, lääketieteellinen tiedekunta
Englannin yliopistonlehtori Leena Karlsson, kielikeskus
Kasvatustieteen yliopistonlehtori, dosentti Liisa Karlsson, kasvatustieteellinen tiedekunta, palkitsemisvuosi 2021
Englantilaisen filologian yliopistonlehtori Nely Keinänen, humanistinen tiedekunta
Latinalaisen Amerikan tutkimuksen professori Harri Kettunen, humanistinen tiedekunta
Yliopistonlehtori, hydrogeologian dosentti Kirsti Korkka-Niemi, matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
Teatteritieteen professori Hanna Korsberg, filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos, humanistinen tiedekunta
Tietojenkäsittelytieteen laitoksen opintoesimies, yliopistonlehtori Jaakko Kurhila, matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
Yhteiskuntahistorian yliopistonlehtori Hanna Kuusi, politiikan ja talouden tutkimuksen laitos, valtiotieteellinen tiedekunta
Agroteknologian yliopistonlehtori Hanna-Riitta Kymäläinen, maatalous- metsätieteellinen tiedekunta
Eläinlääketieteellisen anatomian yliopistonlehtori Juha Laakkonen, eläinlääketieteellinen tiedekunta
Sairaala- ja terveyskeskusfarmasian yliopistonlehtori Raisa Laaksonen, farmasian tiedekunta
Matematiikan didaktiikan yliopistonlehtori Anu Laine, käyttäytymistieteellinen tiedekunta
Biotekniikan yliopistonlehtori Pauliina Lankinen, maatalous-metsätieteellinen tiedekunta
Ilmakehätieteiden yliopistonlehtori Antti Lauri, fysiikan laitos, matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
Englannin kielen yliopistonlehtori Tuula Lehtonen, Kielikeskus
Tietojenkäsittelyopin lehtori Heikki Lokki, matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
Taloustieteen yliopistonlehtori Chiara Lombardini, maatalous-metsätieteellinen tiedekunta
Kasvatuspsykologian professori Kirsti Lonka, käyttäytymistieteellinen tiedekunta
Lääketieteen etiikan yliopistonlehtori Pekka Louhiala, lääketieteellinen tiedekunta
Kliininen opettaja, dosentti Johanna Louhimo, lääketieteellinen tiedekunta, palkitsemisvuosi 2021
Etiikan, filosofian historian ja soveltavan filosofian yliopistonlehtori Olli Loukola, valtiotieteellinen tiedekunta
Uuden testamentin sekä varhaiskristillisen kulttuurin ja kirjallisuuden professori Petri Luomanen, teologinen tiedekunta
Ohjelmistojärjestelmien yliopistonlehtori Matti Luukkainen, matemaattis- luonnontieteellinen tiedekunta
Poliittisen historian yliopistonlehtori Katalin Miklóssy, Aleksanteri-instituutti
Kliininen opettaja, anestesiologian ja tehohoitolääketieteen dosentti Leila Niemi-Murola, lääketieteellinen tiedekunta
Geoinformatiikan yliopistonlehtori, dosentti Petteri Muukkonen, matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, palkitsemisvuosi 2021
Anatomian ja kehitysbiologian yliopistonlehtori Mikael Niku, eläinlääketieteellinen tiedekunta
Kehitysmaatutkimuksen professori Anja Nygren, valtiotieteellinen tiedekunta
Globaalin kehitystutkimuksen apulaisprofessori Franklin Obeng-Odoom, valtiotieteellinen tiedekunta, palkitsemisvuosi 2021
Matematiikan professori emeritus Juha Oikkonen, matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
Englannin kääntämisen yliopistonlehtori Mari Pakkala-Weckström, humanistinen tiedekunta
Fysiologian yliopistonlehtori Liisa Peltonen, biolääketieteen laitos, lääketieteellinen tiedekunta
Vertailevan oikeushistorian professori Heikki Pihlajamäki, oikeustieteellinen tiedekunta
Yleislääketieteen professori Kaisu Pitkälä, lääketieteellinen tiedekunta
Ympäristöopetuksen yliopistonlehtori Janna Pietikäinen, maatalous-metsätieteellinen tiedekunta
Sosiaalipsykologian professori Anna-Maija Pirttilä-Backman, sosiaalitieteiden laitos, valtiotieteellinen tiedekunta
Kirurgian professori Pauli Puolakkainen, kliininen laitos, lääketieteellinen tiedekunta
Eläinlääketieteellisen farmakologian ja toksikologian yliopistonlehtori Marja Raekallio, eläinlääketieteellinen tiedekunta
Eurooppaoikeuden professori Juha Raitio, oikeustieteellinen tiedekunta
Kulttuurimaantieteen yliopistonlehtori Rami Ratvio, geotieteiden ja maantieteen laitos, matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
Kasvitieteen professori Jouko Rikkinen, bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta
Musiikkikasvatuksen yliopistonlehtori Inkeri Ruokonen, opettajankoulutuslaitos, käyttäytymistieteellinen tiedekunta
Filosofian tohtori Johanna Rämö, matematiikan ja tilastotieteen laitos, matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
Filosofian ja elämänkatsomustiedon didaktiikan yliopistonlehtori Eero Salmenkivi, käyttäytymistieteellinen tiedekunta
Taidehistorian professori Kirsi Saarikangas, filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos, humanistinen tiedekunta
Yleisen kirkkohistorian ja sukupuolentutkimuksen dosentti, yliopistotutkija Päivi Salmesvuori, teologinen tiedekunta
Farmakologian ja toksikologian yliopistonlehtori Outi Salminen, farmasian tiedekunta
Farmasian yliopistonlehtori Mia Sivén, farmasian tiedekunta, palkitsemisvuosi 2021
Hammaslääketieteen yliopistonlehtori Kimmo Suomalainen, hammaslääketieteen laitos, lääketieteellinen tiedekunta
Äidinkielen yliopisto-opettaja Kimmo Svinhufvud, Kielikeskus
Mikrobiologian yliopistonlehtori Sari Timonen, maatalous-metsätieteellinen tiedekunta
Tilastotieteen yliopistonlehtori Kimmo Vehkalahti, valtiotieteellinen tiedekunta
Eläinlääketieteellisen epidemiologian yliopistonlehtori Anna-Maija Virtala, eläinlääketieteellinen tiedekunta
Farmaseuttisen kemian yliopistonlehtori Katariina Vuorensola, farmasian tiedekunta
Ympäristömuutoksen ja -politiikan yliopistonlehtori Risto Willamo, bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta
Ekologian yliopistonlehtori Helena Åström, biotieteiden laitos, bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta