Moduliopetus huipentui Berliinin muurin muistomerkille

Kuva: Hanna Kuusi
Kuva: Hanna Kuusi

Miten totalitarismi läpäisee elämän eri osa-alueet ja miten yhteiskunta toipuu sen jäljiltä? Miten synkkää menneisyyttä käsitellään? Talous- ja sosiaalihistorian ja poliittisen historian oppiaineissa kokeiltiin syksyllä 2015 valinnaista moduliopetusta, jossa opiskelijoille oli tarjolla kolme kokonaisuuteen kuuluvaa 5 op:n kurssia. Vähintään kahdelle osallistuneet saivat hakea Berliinin ekskursiolle, joka toteutettiin joulukuussa Opettajien akatemian määrärahoilla.

Kurssien työtavat vaihtelivat, itse suunnittelin yhdessä jatko-opiskelija Riitta Matilaisen kanssa DDR:n arki ja ostalgia -kurssin, jossa opiskelijaryhmät pitivät luentoja ennakko- ja tuntitehtävineen. Saimme kuulla mm. kirkosta opposition sateenvarjona ja itäsaksalaisista lännenfilmeistä, joissa intiaanit olivat hyviksiä ja valkoiset pahiksia. Yliopistonlehtori Marja Jalavan Taide ja politiikka -kurssilla yksi opiskelijaryhmä tarkasteli Nukkumatti-animaatiota poliittisen kuva-analyysin keinoin. Prof. emer. Seppo Hentilän kurssilla perehdyttiin rakennetun Berliinin historiallisiin kerrostumiin.

Joulukuiselle ekskursiolle lähti lopulta 22 opiskelijaa, opettajat sekä mukaan kutsutut Berliinin asiantuntijat Seppo ja Marjaliisa Hentilä. Neljän päivän ohjelma oli tiivis mutta kaikkien mielestä onnistunut: viisi hyvää museo- ja näyttelyopastusta, neljä muuta yhteistä kohdetta ja kahtena päivänä seminaari Suomen Saksa-instituutin tiloissa. Opiskelijat olivat valmistelleet napakoita ryhmäesityksiä mm. itäsaksalaisesta yhdyskuntasuunnittelusta, Stasin jälkipyykistä ja Saksojen yhdistämisen seurauksista. Paikanpäälle viedyt esitykset olivat huolella toteutettuja ja pientä kihelmöivää jännitystäkin oli ilmassa.

Matkan aikana kävimme jatkuvaa dialogia siitä, miten eri hallintojärjestelmät näkyvät rakennetussa kaupungissa ja miten menneisyyttä on eri aikoina käsitelty. Yhden opiskelijan sanoin matkan parhaita kokemuksia oli kävellä opettajien kanssa kaduilla ja kuulla kaupungin eri kerrostumista. Opiskelijat myös huomasivat, kuinka omakohtaiset kokemukset herättivät uudenlaisen kiinnostuksen kaikkeen syksyllä opittuun. Näyttelyistä sai irti tavallista enemmän ja oppailta oli helppo kysellä lisää. Muutama opiskelija lähti seikkailemaan tutkimusartikkeleista tuttuun Marzahnin lähiöön.

Pedagogisena kokeiluna koko moduli oli onnistunut. Matkahaaveet kannustivat panostamaan syksyn kursseihin ja aktivoivat työtavat toivat syvyyttä oppimiseen. Synergia lisäsi yksittäisten kurssien antia. Ekskursion jälkeen opiskelijat kirjoittivat viidentoista sivun raportin, joka sisälsi sekä tutkimuksellisia näkökulmia valittuihin matkakohteisiin että omaa reflektiota. Raporteista paistaa tyytyväisyys: antoisa sisältö, hyvä ryhmähenki ja rento tunnelma auttoivat tekemään ekskursiosta ikimuistoisen. Kaiken kaikkiaan kokonaisuutta pidettiin sekä hyödyllisenä että mielenkiintoisena. ”On aivan uskomattoman hienoa, että tällaisia kursseja järjestetään!!” Myös opettaja on kiitollinen: ”Kurssien aikana sai käsiinsä aivan uudenlaisia työkaluja tutkia ympäröivää todellisuutta.”

Hanna Kuusi

Kirjoittaja on yhteiskuntahistorian yliopistonlehtori valtiotieteellisessä tiedekunnassa ja Opettajien akatemian jäsen

One Reply to “Moduliopetus huipentui Berliinin muurin muistomerkille”

Comments are closed.