Kurssipalaute avoimeksi

Kurssipalaute on hyvä tapa saada tietoa kurssin toimivuudesta sekä ideoita kurssin kehittämiseen. Helsingin yliopistossa on nykyään hyvä Norppa-järjestelmä palautteen keräämiseen, mutta palautteen ja kurssien kehittämisen avoimuutta voisi lisätä.

Esikuvani tässä on nykyään eläkkeellä oleva tietojenkäsittelytieteen lehtori Arto Wikla, joka julkaisi kurssiensa jälkeen avoimesti kerätyn palautteen. Itse asiassa kurssien palaute on vieläkin saatavilla, vaikka Wikla on jo eläkkeellä. Esimerkiksi syksyn 2003 kurssin Ohjelmoinnin perusteet palaute on saatavilla  (https://www.cs.helsinki.fi/u/wikla/JohdOhj/OhPe/TuloksiaS03/Kysely.html).

Ollessani tietojenkäsittelytieteen opiskelija oli hyvin kiinnostavaa lukea Wiklan kurssien palautetta. Niistä sai tietoa kurssin historiasta ja pystyi seuraamaan, miten kurssi oli kehittynyt nykyiseen muotoonsa. Toisaalta niistä sai myös tietoa yliopiston kurssien järjestämiseen liittyvistä asioista sekä käsitystä siitä, miten monenlaisia opiskelijoita yliopistossa on.

Myöhemmin alettuani itse opettaa olen koettanut toimia samalla tavalla kurssipalautteen kanssa. Esimerkiksi tänä keväänä pitämäni kurssin Tietokantojen perusteet palaute on saatavilla  (https://tikape.mooc.fi/kevat-2024/raportti). Uutena asiana palautteen yhteydessä on myös kurssin opettajan laatima vastapalaute.

Muiden kurssien palautteiden lukeminen on hyödyllistä myös opettajille. Niistä voi saada esimerkiksi tietoa siitä, miten opiskelijat kokevat laajemmin koulutusohjelman kurssit sekä miten omia kursseja voi kehittää niitä edeltävien ja seuraavien kurssien näkökulmasta. Lisäksi voi olla lohdullista huomata, että muillakin kursseilla tulee välillä hyvin negatiivista palautetta.

Tällä hetkellä Norppa-järjestelmä näyttää palautteen ja vastapalautteen kurssin osallistujille sekä pienelle joukolle yliopiston henkilökuntaa (kuten koulutusohjelman johtaja), mutta muut eivät pääse sitä näkemään. Tämän takia kannustan julkaisemaan palautteen ja vastapalautteen avoimesti myös jossain Norpan ulkopuolella.

Palautteen julkaisemisen lisäksi on tärkeää, että palaute myös todella vaikuttaa kurssin kehitykseen. Vastapalaute on hyvä askel tähän suuntaan, mutta vastapalaute on usein melko yleisluontoista eikä kerro tarkasti, miten kurssi kehittyy tulevaisuudessa. Kurssin kehitystä on vaikeaa seurata vain lukemalla palautteita ja vastapalautteita.

Kurssien kehityksen avoimuuden edistämiseksi olen ottanut käyttöön uuden tavan, jossa kurssilla kehitettävät asiat kootaan myös avoimeen dokumenttiin. Kurssillani Tietokantojen perusteet kehityssivu on  (https://github.com/hy-tikape/kehitys). Tällaisen sivun avulla pystyy tuomaan esille havaitut kehityskohteet ja raportoimaan kurssin muutoksista.

Antti Laaksonen
https://researchportal.helsinki.fi/fi/persons/antti-laaksonen