Aikataulu

OPI LÄÄKKEISTÄ – LÄÄKEHOIDON KOULUTUSTA LÄHIHOITAJAOPETTAJILLE

Kaikki syksyn koulutuspäivät järjestetään Kumpulan kampuksella,
Exactum-talon DK107-luokassa:

http://www.helsinki.fi/kumpula/kuvat/Kumpulakartta.pdf

___________________________________________________________
1.10. Lääkehoito lähihoitajakoulutuksen tutkinnon perusteissa

• Mitä lähihoitajan tulee osata tutkinnon perusteiden mukaan?
• Lähihoitajakoulutuksen lääkehoidon sisältö ja laajuus
• Lääkehoidon koulutus ja työelämäyhteistyö
asiamies Soila Nordström, Tehy ja Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunta

• Lähihoitajien lääkelupakäytännöt työelämässä
  hoitotyön kliininen opettaja Elina Koota, HUS

• Lääkehoitopassi lähihoitajakoulutuksessa

___________________________________________________________

29.10. Lääkealan lainsäädäntö sekä toimijoiden tehtävät ja vastuut

• Lääkehoitoa ohjaava lainsäädäntö
• Lähihoitajien lääkehoidon työtehtävät ja vastuut
• Turvallinen lääkehoito-opas
järjestöpäällikkö Raija Moilanen, SuPer

___________________________________________________________

26.11. Potilasturvallisuus ja turvallinen lääkehoito

• Lähihoitaja turvallisen lääkehoidon toteuttajana
  professori, geriatrisen lääkehoidon dosentti Sirkka-Liisa Kivelä

• Virheet ja läheltä piti -tilanteet lääkehoidossa
• Lääkehoidon riskikohtien tunnistaminen ja ennaltaehkäisy
osastofarmaseutti Anna Kosola, HUS-Apteekki

___________________________________________________________

17.12. Lääkehoidon opetus oppilaitoksessa

• Potilasturvallisuus, lääkehoidon opetuksen teoreettinen viitekehys
• Lähihoitajaopiskelijan lääkehoidon oppiminen
• Lääkelaskenta
  lehtori Birgitta Dahl, Arcada

• Lääkehoidon opetusvälineet ja oppimisympäristö

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *