Lainsäädännöstä ja lääkelupakäytännöistä

Opi lääkkeistä -koulutuksen toinen lähipäivä opiskeltiin eilen 11.2. Järjestöpäällikkö Raija Moilanen SuPerista puhui lainsäädännöstä ja Turvallinen lääkehoito -oppaasta, Minna Säilä puolestaan lääkelupakäytännöistä Helsingin sosiaali- ja terveysvirastossa.

Raijan materiaaleihin oli jäänyt muutamia lähihoitajien työtä koskevia asetuksia, jotka on jo korvattu uudemmilla. Olen nyt korjannut ne ajantasaisiksi. Löydätte päivitetyn version luentomateriaalista koulutuksen sivustolta Ohjelma-välilehdeltä Raijan otsikon alta.

Keskustelua syntyi päivän aikana ihan mukavasti, mutta vielä enemmänkin sitä voisi olla. Olitte itsekin toivoneet sitä päivästä antamissanne palautteissa. Ottakaa ihmeessä rohkeasti kantaa luennoitsijoiden puheisiin ja nostakaa esiin sellaisia aiheita, joista haluaisitte keskustella. Omia hyviä löytöjä opetuksen avuksi voi jakaa koulutussivuston etusivulla olevasta “Jaa opetusmateriaalia” -linkistä. Jaettava asia voi olla esimerkiksi hyvä linkkivinkki, opinnäytetyö tms.

Etätehtäväksi annettu videointi sai mukavan vastaanoton. Jään mielenkiinnolla odottamaan millasia haastatteluita saatte aikaan!

 

 

 

Liikkeelle koulutuksessa

 

 

Kiitos ensimmäisestä lähipäivästä sekä paikan päällä Kumpulassa olleille että etäosallistujille!

Päivän aikana kuultiin alustukset tutkintotoimikunnan puheenjohtajalta Soila Nordströmiltä lähihoitajan tutkinnon perusteista ja toimitusjohtaja Anne Lehtoselta lääkkeiden koneellisesta annosjakelusta. Molemmat lupautuivat vastaamaan kysymyksiin jälkikäteenkin, yhteystiedot löytyvät luentomateriaaleista.

Pieni tekninen ongelma vaivasi meitä aamupäivällä ja Soilan luennon alkuosa jäi valitettavasti tallentumatta. Tallenne alkaa toimia 15 minuutin kohdalla. Tämä tiedoksi niille, jotka haluavat luentotallennetta myöhemmin katsoa.

Koulutus jatkuu seuraavalla lähijaksolla maanantaina 11.2. Silloin aiheena ovat lääkealan lainsäädäntö sekä toimijoiden tehtävät ja vastuut.

 

 

 

 

 

 

Erä 2

Opi lääkkeistä -koulutuksen toinen opiskelijaryhmä aloittaa huomenna maanantaina. Tällä kertaa opiskelijat ovat maantieteellisesti kaukana toisistaan, mutta ensimmäisen ryhmän kanssa hyväksi havaittu videoneuvottelujärjestelmä tuo meidät lähelle toisiamme.

Tervetuloa mukaan Oulusta, Porista, Salosta, Lahdesta ja Helsingistä!

Turvallinen lääkehoito

Kolmannen lähipäivän teemana 26.11. on potilasturvallisuus ja turvallinen lääkehoito. Luentojen kautta mietitään lähihoitajan roolia lääkehoidon toteuttajana ja sitä mistä virheet ja läheltä piti -tilanteet syntyvät ja miten niistä voidaan oppia.

Viime lähijaksolla heräsi vilkasta keskustelua lääkkeiden koneellisesta annosjakelusta, valmiiksi annosjaeltujen lääkkeiden kaksoistarkistamisesta ja yleisesti siitä, miten lääkitysturvallisuus varmistetaan koneen jaellessa lääkkeet. Ilokseni voin kertoa, että 26.11. iltapäivän ohjelmaan on lisätty esitys aiheesta ja pääsette tenttaamaan annosjakelufirman toimitusjohtajaa aiheesta.

Mikäli teillä on herännyt etukäteen kysymyksiä joillekin päivän luennoitsijoista (Sirkka-Liisa Kivelä – lähihoitaja turvallisen lääkehoidon toteuttajana, Anna Kosola – virheet ja läheltä piti -tilanteet ja Anne Lehtonen – koneellinen annosjakelu), lähettäkää niitä minulle sähköpostitse: kristiina.kosola@helsinki.fi. Kysymykset viimeistään perjantaihin 23.11. mennessä!

Olen koonnut Aineistoihin lääkitysturvallisuuteen liittyviä koti- ja ulkomaisia sivustoja. Fimean julkaisee erittäin monipuolista Sic!-lehteä, joka ilmestyy 4 kertaa vuodessa. Verkossa ilmestyy artikkeleita myös painettujen julkaisujen välissä. Sivuilta on mahdollista tilata uutiskirjettä, josta saa tiedon uusista artikkeleista sähköpostiin.

Ulkomaisista sivustoista kannattaa käydä tutustumassa ainakin ISMP:n (Institute for Safe Medication Practices) sivuihin. Sivusto on amerikkalainen, joten esim. kaikki kauppanimet eivät ole samoja, mutta hyviä ideoita ja materiaaleja löytyy paljon. Käykää tutustumassa koulutuksen sivustolla Aineistot-välilehdellä!

 

 

Toinen lähipäivä

Toisessa lähipäivässä kerrattiin lääkehoitoa ohjaavaa lainsäädäntöä ja Turvallinen lääkehoito -oppaan sanomaa. Lisäksi pohdittiin ryhmissä lääkehoidon opetuksen haasteita oman oppilaitoksen vahvuuksien ja heikkouksien kautta.

Ryhmien keskusteluissa nousi vahvasti esiin yhteistyön mahdollisuus eri oppilaitosten kesken. Spontaanisti vertailtiinkin jo lääkehoidon opetukseen varattuja aikoja eri oppilaitoksissa. Tähän kannustaisin vielä lisää. Keskustelualueelle voi viedä aloituksia itseä kiinnostavista asioista tai vaikka käyttää samaa dokumenttia, johon siirsin aikavertailunne. Dokumentti löytyy koulutuksen sivustolta toisen lähipäivän ohjelmasta otsikolla “Lääkehoidon opettamiseen varattu aika eri oppilaitoksissa”.

Päivän aikana syntyi keskustelua myös opetusta tukevista hyvistä nettisivuista. Jokaisella on varmaan omia suosikkisivuja, joista ammentaa omaan opetukseen ideoita tai aineistoa. Sovittiin, että voitte lähettää omia linkkivinkkejänne osoitteeseen kristiina.kosola@helsinki.fi, niin liitän niitä osaksi koulutuksen aineistopankkia. Ensimmäinen linkki jo tulikin minulle. Minä puolestani lupasin etsiä videolinkkejä, joista voisi olla apua esim. farmakokinetiikan, lääkkeiden vaikutuksen yms. opetuksessa. Olen vienyt löytämäni Youtube-linkit koulutuksen sivustolle Aineistot-välilehdelle. Käykää tutustumassa!

 

Vastauksia kysymyksiin

Koulutuksessa on tällä hetkellä käynnissä etäjakso. Etäjakson aikana on tarkoitus, että osallistujat tekevät omaan oppilaitokseensa lääkehoitopassin. Kaikkien lääkehoitopassien tulisi olla valmiina 24.10. mennessä, jotta ehditte myös tutustua toistenne ideoihin. Tuotokset kirjataan suoraan Google Dokumentteihin, joihin löytyy linkit oppimisympäristöstämme. Koulutuksen kaikki aineistot löytyvät myös tuolta samalta sivustolta.

Olen tänään lisännyt aineistoihin OPH:n Aira Rajamäeltä saamani vastaukset ensimmäisessä lähipäivässä kokoamiinne kysymyksiin. Käykää tutustumassa!

Ensimmäisen lähipäivän satoa

Kiitos aktiivisesta osallistumisesta ensimmäiseen lähipäivään sekä paikan päällä Kumpulassa olleille että etäosallistujille!

Kaikki koulutuksen aikana syntyvä materiaali kootaan koulutuksen Google-sivustolle. Pääset sivuille iltapäivällä luoduilla Google-tunnuksillasi. Opi lääkkeistä -sivustolta löydät linkit:

  • verkkokokousjärjestelmään etäosallistumista varten
  • keskustelualueelle
  • luennoitsijoiden materiaaleihin (päivitetään  myöhemmin tällä viikolla)
  • päivän aikana tehtyihin dokumentteihin
  • etätehtävän palautukseen
  • tähän blogiin
Soila Nordströmin puheenvuoron innoittamana pyrimme saamaan kommentteja tutkinnon perusteisiin liittyviin kysymyksiin myös Opetushallituksen edustajalta. Kysymysdokumenttia voi täydentää edelleen, jos joku asia jäi kirjaamatta. Mikäli haluatte myöhemmin olla itse yhteydessä Opetushallitukseen, sosiaali- ja terveysalan tutkinnoista vastaavat henkilöt ovat opetusneuvos Aira Rajamäki ja opetusneuvos Anne Mårtensson (etunimi.sukunimi@oph.fi, www.oph.fi/henkilohakemisto).
Päivän aikana jaettiin monta hyvää linkkiä, joihin kannattaa käydä tutustumassa:

Aloimme kokoamaan myös Toiveet työelämälle -dokumenttia, joka toimitetaan tämän koulutuksen kehittämisryhmän työelämän edustajille. Täydentäkää tätäkin edelleen. Elina Kootalle voi laittaa suoraa postia osoitteeseen elina.koota@hus.fi

Etäjakson oppimistehtäväksi saitte Lääkehoitopassin luomisen tai päivittämisen. Jo olemassa olevia passeja voitte viedä malliksi keskustelupalstalle (viestin liitteeksi). Tehtäväsivulla on kaksi passi-mallia, joista voi myös ottaa mallia. Palautathan passi-tehtävän 24.10. mennessä.
Tapaamisiin 29.10. lähipäivässä!
 

Tervetuloa Opi lääkkeistä -koulutuksen sivustolle

Opi lääkkeistä -koulutus on Opetushallituksen rahoittama ja Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian toteuttama opettajien täydennyskoulutushanke. Kohderyhmänä ovat lääkehoitoa toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa kouluttavat opettajat ja kouluttajat.

Koulutus sisältää neljä moduulia (yht. 4 op), joissa käsitellään lääkehoidon opetusta eri näkökulmista.  Opetus koostuu asiantuntijaluennoista, verkossa tehtävistä oppimis- ja kehittämistehtävistä ja niiden esittelystä. Luento-osuudet toteutetaan lähiopetuksena, mutta niihin on mahdollisuus osallistua myös kokonaan etänä verkkokokousjärjestelmän kautta.

Koulutuksen aikana osallistujat vertailevat käytössä olevia opetusmenetelmiä ja aineistoja. Samalla kokoamme näiden sivujen ja muiden koulutuksessa käytettävien työkalujen avulla materiaalia ja hyviä käytänteitä lääkehoidon opetukseen.

Tervetuloa mukaan!