Tervetuloa Opi lääkkeistä -koulutuksen sivustolle

Opi lääkkeistä -koulutus on Opetushallituksen rahoittama ja Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian toteuttama opettajien täydennyskoulutushanke. Kohderyhmänä ovat lääkehoitoa toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa kouluttavat opettajat ja kouluttajat.

Koulutus sisältää neljä moduulia (yht. 4 op), joissa käsitellään lääkehoidon opetusta eri näkökulmista.  Opetus koostuu asiantuntijaluennoista, verkossa tehtävistä oppimis- ja kehittämistehtävistä ja niiden esittelystä. Luento-osuudet toteutetaan lähiopetuksena, mutta niihin on mahdollisuus osallistua myös kokonaan etänä verkkokokousjärjestelmän kautta.

Koulutuksen aikana osallistujat vertailevat käytössä olevia opetusmenetelmiä ja aineistoja. Samalla kokoamme näiden sivujen ja muiden koulutuksessa käytettävien työkalujen avulla materiaalia ja hyviä käytänteitä lääkehoidon opetukseen.

Tervetuloa mukaan!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *