Ensimmäisen lähipäivän satoa

Kiitos aktiivisesta osallistumisesta ensimmäiseen lähipäivään sekä paikan päällä Kumpulassa olleille että etäosallistujille!

Kaikki koulutuksen aikana syntyvä materiaali kootaan koulutuksen Google-sivustolle. Pääset sivuille iltapäivällä luoduilla Google-tunnuksillasi. Opi lääkkeistä -sivustolta löydät linkit:

  • verkkokokousjärjestelmään etäosallistumista varten
  • keskustelualueelle
  • luennoitsijoiden materiaaleihin (päivitetään  myöhemmin tällä viikolla)
  • päivän aikana tehtyihin dokumentteihin
  • etätehtävän palautukseen
  • tähän blogiin
Soila Nordströmin puheenvuoron innoittamana pyrimme saamaan kommentteja tutkinnon perusteisiin liittyviin kysymyksiin myös Opetushallituksen edustajalta. Kysymysdokumenttia voi täydentää edelleen, jos joku asia jäi kirjaamatta. Mikäli haluatte myöhemmin olla itse yhteydessä Opetushallitukseen, sosiaali- ja terveysalan tutkinnoista vastaavat henkilöt ovat opetusneuvos Aira Rajamäki ja opetusneuvos Anne Mårtensson (etunimi.sukunimi@oph.fi, www.oph.fi/henkilohakemisto).
Päivän aikana jaettiin monta hyvää linkkiä, joihin kannattaa käydä tutustumassa:

Aloimme kokoamaan myös Toiveet työelämälle -dokumenttia, joka toimitetaan tämän koulutuksen kehittämisryhmän työelämän edustajille. Täydentäkää tätäkin edelleen. Elina Kootalle voi laittaa suoraa postia osoitteeseen elina.koota@hus.fi

Etäjakson oppimistehtäväksi saitte Lääkehoitopassin luomisen tai päivittämisen. Jo olemassa olevia passeja voitte viedä malliksi keskustelupalstalle (viestin liitteeksi). Tehtäväsivulla on kaksi passi-mallia, joista voi myös ottaa mallia. Palautathan passi-tehtävän 24.10. mennessä.
Tapaamisiin 29.10. lähipäivässä!