Tavoitteet

Tällä hetkellä lähihoitajakoulutuksen lääkehoidon opetus on hyvin kirjavaa. Oppilaitokset vastaavat itse lääkehoidon koulutuksen sisällön ja pituuden suunnittelusta ja toteutuksesta, joten koulutukset vaihtelevat suuresti eri oppilaitosten välillä. Myös työelämässä lähihoitajien rooli lääkehoidon toteutuksessa on vielä epäselvä ja eri toimipaikkojen välillä työtehtävät vaihtelevat suuresti.

Opi lääkkeistä -koulutuksen tavoitteena on

  • syventää lääkehoidosta vastaavien opettajien tietoja ja taitoja lääkehoidoista
  • vertailla ja yhtenäistää lääkehoidon opettamisen käytäntöjä eri oppilaitosten välillä
  • kehittää lääkehoidon opetusta ja tuottaa materiaalia opettajien käyttöön
  • luoda lääkehoidon opettajaverkosto, joka voi jakaa hyviä käytäntöjä ja kehittää lääkehoidon opetusta vielä koulutuksen jälkeenkin

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *