Toinen lähipäivä

Toisessa lähipäivässä kerrattiin lääkehoitoa ohjaavaa lainsäädäntöä ja Turvallinen lääkehoito -oppaan sanomaa. Lisäksi pohdittiin ryhmissä lääkehoidon opetuksen haasteita oman oppilaitoksen vahvuuksien ja heikkouksien kautta.

Ryhmien keskusteluissa nousi vahvasti esiin yhteistyön mahdollisuus eri oppilaitosten kesken. Spontaanisti vertailtiinkin jo lääkehoidon opetukseen varattuja aikoja eri oppilaitoksissa. Tähän kannustaisin vielä lisää. Keskustelualueelle voi viedä aloituksia itseä kiinnostavista asioista tai vaikka käyttää samaa dokumenttia, johon siirsin aikavertailunne. Dokumentti löytyy koulutuksen sivustolta toisen lähipäivän ohjelmasta otsikolla “Lääkehoidon opettamiseen varattu aika eri oppilaitoksissa”.

Päivän aikana syntyi keskustelua myös opetusta tukevista hyvistä nettisivuista. Jokaisella on varmaan omia suosikkisivuja, joista ammentaa omaan opetukseen ideoita tai aineistoa. Sovittiin, että voitte lähettää omia linkkivinkkejänne osoitteeseen kristiina.kosola@helsinki.fi, niin liitän niitä osaksi koulutuksen aineistopankkia. Ensimmäinen linkki jo tulikin minulle. Minä puolestani lupasin etsiä videolinkkejä, joista voisi olla apua esim. farmakokinetiikan, lääkkeiden vaikutuksen yms. opetuksessa. Olen vienyt löytämäni Youtube-linkit koulutuksen sivustolle Aineistot-välilehdelle. Käykää tutustumassa!