Toinen lähipäivä

Toisessa lähipäivässä kerrattiin lääkehoitoa ohjaavaa lainsäädäntöä ja Turvallinen lääkehoito -oppaan sanomaa. Lisäksi pohdittiin ryhmissä lääkehoidon opetuksen haasteita oman oppilaitoksen vahvuuksien ja heikkouksien kautta.

Ryhmien keskusteluissa nousi vahvasti esiin yhteistyön mahdollisuus eri oppilaitosten kesken. Spontaanisti vertailtiinkin jo lääkehoidon opetukseen varattuja aikoja eri oppilaitoksissa. Tähän kannustaisin vielä lisää. Keskustelualueelle voi viedä aloituksia itseä kiinnostavista asioista tai vaikka käyttää samaa dokumenttia, johon siirsin aikavertailunne. Dokumentti löytyy koulutuksen sivustolta toisen lähipäivän ohjelmasta otsikolla “Lääkehoidon opettamiseen varattu aika eri oppilaitoksissa”.

Päivän aikana syntyi keskustelua myös opetusta tukevista hyvistä nettisivuista. Jokaisella on varmaan omia suosikkisivuja, joista ammentaa omaan opetukseen ideoita tai aineistoa. Sovittiin, että voitte lähettää omia linkkivinkkejänne osoitteeseen kristiina.kosola@helsinki.fi, niin liitän niitä osaksi koulutuksen aineistopankkia. Ensimmäinen linkki jo tulikin minulle. Minä puolestani lupasin etsiä videolinkkejä, joista voisi olla apua esim. farmakokinetiikan, lääkkeiden vaikutuksen yms. opetuksessa. Olen vienyt löytämäni Youtube-linkit koulutuksen sivustolle Aineistot-välilehdelle. Käykää tutustumassa!

 

Vastauksia kysymyksiin

Koulutuksessa on tällä hetkellä käynnissä etäjakso. Etäjakson aikana on tarkoitus, että osallistujat tekevät omaan oppilaitokseensa lääkehoitopassin. Kaikkien lääkehoitopassien tulisi olla valmiina 24.10. mennessä, jotta ehditte myös tutustua toistenne ideoihin. Tuotokset kirjataan suoraan Google Dokumentteihin, joihin löytyy linkit oppimisympäristöstämme. Koulutuksen kaikki aineistot löytyvät myös tuolta samalta sivustolta.

Olen tänään lisännyt aineistoihin OPH:n Aira Rajamäeltä saamani vastaukset ensimmäisessä lähipäivässä kokoamiinne kysymyksiin. Käykää tutustumassa!

Ensimmäisen lähipäivän satoa

Kiitos aktiivisesta osallistumisesta ensimmäiseen lähipäivään sekä paikan päällä Kumpulassa olleille että etäosallistujille!

Kaikki koulutuksen aikana syntyvä materiaali kootaan koulutuksen Google-sivustolle. Pääset sivuille iltapäivällä luoduilla Google-tunnuksillasi. Opi lääkkeistä -sivustolta löydät linkit:

  • verkkokokousjärjestelmään etäosallistumista varten
  • keskustelualueelle
  • luennoitsijoiden materiaaleihin (päivitetään  myöhemmin tällä viikolla)
  • päivän aikana tehtyihin dokumentteihin
  • etätehtävän palautukseen
  • tähän blogiin
Soila Nordströmin puheenvuoron innoittamana pyrimme saamaan kommentteja tutkinnon perusteisiin liittyviin kysymyksiin myös Opetushallituksen edustajalta. Kysymysdokumenttia voi täydentää edelleen, jos joku asia jäi kirjaamatta. Mikäli haluatte myöhemmin olla itse yhteydessä Opetushallitukseen, sosiaali- ja terveysalan tutkinnoista vastaavat henkilöt ovat opetusneuvos Aira Rajamäki ja opetusneuvos Anne Mårtensson (etunimi.sukunimi@oph.fi, www.oph.fi/henkilohakemisto).
Päivän aikana jaettiin monta hyvää linkkiä, joihin kannattaa käydä tutustumassa:

Aloimme kokoamaan myös Toiveet työelämälle -dokumenttia, joka toimitetaan tämän koulutuksen kehittämisryhmän työelämän edustajille. Täydentäkää tätäkin edelleen. Elina Kootalle voi laittaa suoraa postia osoitteeseen elina.koota@hus.fi

Etäjakson oppimistehtäväksi saitte Lääkehoitopassin luomisen tai päivittämisen. Jo olemassa olevia passeja voitte viedä malliksi keskustelupalstalle (viestin liitteeksi). Tehtäväsivulla on kaksi passi-mallia, joista voi myös ottaa mallia. Palautathan passi-tehtävän 24.10. mennessä.
Tapaamisiin 29.10. lähipäivässä!