Uutta ryhmäopiskelumenetelmää oppimassa

Opiskelijat opiskelemassa uuttaSyksystä 2017 alkaen suomalaisissa korkeakouluissa opintonsa aloittavia, EU:n ulkopuolelta tulevia opiskelijoita ovat koskeneet lakisääteiset lukuvuosimaksut. Helsingin yliopisto on perustanut myös apurahajärjestelmän, josta on mahdollista myöntää rajallinen määrä lukukausimaksun osittain tai jopa kokonaan kattavia stipendejä. Translationaalisen lääketieteen maisteriohjelmassa lukuvuosimaksun suuruus on 15 000 euroa, ja apurahan voi saada vain murto-osa sitä hakevista.

Lukuvuosimaksun käyttöönotto vaikuttaa sekä hakijamääriin että tarjottujen opiskelupaikkojen vastaanottoon, ja todennäköisesti tilanne alkuvaiheessa vaihtelee vuosittain. Siksi samaan aikaan toteutetussa Iso Pyörä-opintouudistuksessa pyrittiin varautumaan opiskelijamäärän vaikeasti ennustettavaan vaihteluun.

TRANSMED-opintojen perustan muodostaa koko ensimmäisen syksyn jatkuva pakollinen elinjärjestelmien fysiologian ja anatomian kokonaisuus. Uudistetussa opinto-ohjelmassa Human Anatomy and Physiology -kurssien opetusmenetelmäksi valikoitui Team-Based Learning (TBL) jota on muualla käytetty lääketieteen opetuksessa erityisesti kliinisen vaiheen opinnoissa. Menetelmä antaa opiskelijoille tilaisuuden käyttää ja kehittää ongelmanratkaisu-, ryhmätyö- ja tiedonhakutaitojaan. Opetustilanteen alussa jokainen opiskelija vastaa sähköiseen monivalintakyselyyn lukemansa ennakkomateriaalin pohjalta. Seuraavaksi opiskelijat jakautuvat 5-6 hengen ryhmiin, joissa opiskelijat antavat yhteisen vastauksen samoihin kysymyksiin. Oikeat vastaukset perusteluineen käsitellään suullisesti opettajan johdolla. Tämän jälkeen ryhmät saavat ratkaistavakseen soveltavan ongelman, jonka ratkaisussa lähteiden käyttö on sallittu. Lopuksi ryhmät esittävät ratkaisunsa ongelmaan ja niistä keskustellaan. Kaikki ryhmät ovat samassa luokassa koko opetustapahtuman ajan.

Medicumin fysiologian ja anatomian opettajat paneutuivat menetelmään ja sen vaatimiin ennakkovalmisteluihin sisulla ja sydämellä. Kokonaisuuden päättyessä opiskelijoista 2/3 ilmoitti olevansa lähes tai täysin samaa mieltä väittämästä ”opetus ja oppimismenetelmät tukivat oppimistani hyvin”.

Menetelmän haltuunotto jatkuu. Kuluneena syksynä pienryhmiä oli opetustilanteissa vain kaksi, joten vielä on kokeilematta menetelmän soveltuvuus isommalle opiskelijamäärälle.

TRANSMEDin opiskelijavalinta syksylle 2018 on parhaillaan käynnissä. Toivottavasti saamme kampukselle entistä lukuisamman joukon innostuneita ja motivoituneita opiskelijoita!

Tiina Immonen, yliopistonlehtori

Translationaalisen lääketieteen maisteriohjelman johtaja

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *