Pää pelissä

6_mailat

Pää pelissä –aivojen terveys ja pään turvallisuus juniorijääkiekossa

Kehityshanke on Helsingin yliopiston käyttäytymistieteellisen tiedekunnan toteuttama ja STM:n rahoittama. Hanke toteutetaan vuosina 2015-2017.

Päämäärä:
Urheilu ja liikunta vaikuttavat monin tavoin aivojen terveyttä kohentavasti. Päävammat ovat kuitenkin tyypillisiä kovavauhtisissa urheilulajeissa aiheuttaen riskin, joka on tärkeä huomioida. Projekti tähtää siihen, että juniorijääkiekkopelaajat arvioidaan mahdollisen aivovamman varalta kansainvälisten standardien mukaisesti. Samalla tuotetaan työvälineitä oireiden arviointiin valmentajille ja ohjaajille. Tavoitteena on taata pelaajalle turvallinen takaisin peliin paluu ja luoda käytäntöjä sekä verkostoa sen toteutumiseksi.

Hankkeen päämääränä on myös lisätä tietoutta urheilun ja aivojen terveyden yhteyksistä A-, B-, ja C- jääkiekkojunioreiden tasolla valtakunnallisesti. Projektissa tuotetaan tietoa sekä aivojen hyvinvoinnista että aivojen vammoista seuroille, pelaajille sekä pelaajien vanhemmille.

Kehitystyö on alkanut Liigan yksittäisten joukkueiden parissa 2009, ja sittemmin koko Liiga on yhtenäistänyt käytäntöjään päävammojen arvioinnin ja hoidon suhteen. Hankkeen aikana toiminta on seuroille maksutonta.

Projektin tavoitteet:
1) esitellä systemaattinen arviointimalli päävammoihin soveltuvalla testipatteristolla ja varmistaa tarvittaessa hoitoonohjaus
2) saada yhteinen hyvä arviointi- ja hoitoonohjaus sekä turvallisen peliin paluun käytäntö kaikkiin juniorijoukkueisiin kaikille paikkakunnille Suomessa ja juurruttaa seurojen käyttöön
3) lisätä tietoutta urheilun vaikutuksesta aivojen terveyteen
4) luoda yhteinen verkosto ja lisätä yhteistyötä alan ammattilaisten kesken

Menetelmät:
• valittujen joukkueiden pelaajille kognitiivinen- ja tasapainotestaus ennen kautta ja kauden aikana päävammaa epäiltäessä
• aivojen terveyttä koskevan materiaalin tuottaminen ja levittäminen nettisivujen, infopaketin ja koulutustilaisuuksien kautta
• urheilun ja terveydenhuollon ammattilaisten verkoston luominen mm. nettisivujen ja koulutustilaisuuksien kautta

 

Viimeisimmät artikkelit